{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601289", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Innovatie in land- en tuinbouw op initiatief van ondernemers zelf", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatie-in-land-en-tuinbouw-op-initiatief-van-ondernemers-zelf-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601289, "identifier": "mediaitem_601289", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatie-in-land-en-tuinbouw-op-initiatief-van-ondernemers-zelf-1.htm", "title": "Innovatie in land- en tuinbouw op initiatief van ondernemers zelf", "lead": "Voor verduurzaming van de land- en tuinbouw en versterking van de concurrentiekracht is het belangrijk dat boeren en tuinders innoveren. Ongeveer 8% van hen doet dat ook. Veel innovaties komen tot stand op initiatief van de ondernemers zelf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/9/cid601289_air-aircraft-camera-cropland-442589.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt innovatie en vernieuwing in de Nederlandse land- en tuinbouw belangrijk voor de versterking van de concurrentiekracht en voor het het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Het beleid van het ministerie is er daarom op gericht om innovatie en vernieuwing te bevorderen. In opdracht van het ministerie monitoren onderzoekers van Wageningen Economic Research jaarlijks het innovatiegedrag van de ondernemers in de land- en tuinbouwsector.<\/p>

Procesvernieuwing<\/h2>

Uit de laatste rapportage<\/a> blijkt dat in 2017 het aandeel innovatoren en vroege volgens onder boeren en tuinders 8% bedroeg. Dat is iets lager dan de streefwaarde (10%) van het ministerie. Het percentage bedrijven dat vernieuwingen doorvoert die echt nieuw zijn voor de sector, ligt rond de 1% (innovatoren). De groep vroege volgers beslaat bijna 7% van de bedrijven. De glastuinbouw kent het hoogste aandeel innovatoren en vroege volgers.<\/p>

Het overgrote deel van de vernieuwingen (87%) betreft procesvernieuwingen. Je kunt bij procesvernieuwing denken aan belichting tussen het gewas, of een machine die kunstmest in de rij toedient. Bij productvernieuwing gaat het om bijvoorbeeld nieuwe groenten, bloemen of de productie van VLOG-melk (GMO-vrije melk). Productvernieuwingen komen in de tuinbouw meer voor dan in de andere sectoren. <\/p>" } , { "id": 18912830, "identifier": "element_18912830", "type": "text", "title": "Download rapportage innovatiemonitor 2018", "url": "https://edepot.wur.nl/509837", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Initiatief <\/h2>

De meeste ondernemers nemen vaak zelf het initiatief voor vernieuwing op het bedrijf. Bij vernieuwingstrajecten wordt soms samengewerkt met leveranciers, klanten, adviesbureaus en collega bedrijven. De overheid wordt het minst vaak genoemd als samenwerkingpartner. Bij procesvernieuwingen zijn vaak de leverancier betrokken, terwijl bij productvernieuwing het vaak om een afnemer of adviseur gaat. Bij de productvernieuwing vindt in 30% van de gevallen de ontwikkeling plaats op het eigen bedrijf. Technische ontwikkeling wordt meestal door anderen uitgevoerd. <\/p>

(Bron foto: Pexels<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912834, "identifier": "element_18912834", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Innovatie in de land- en tuinbouw 2018<\/a>, Wageningen Economic Research Rapport 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatie in de land-en tuinbouw 2017<\/a>, Wageningen Economic Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatie in de land- en tuinbouw 2016<\/a>, Wageningen Economic Research 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912839, "identifier": "element_18912839", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Innovatiemonitor<\/a>, Project Wageningen Economic Research", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18912842", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600948", "title": "Innovatie land- en tuinbouw op koers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatie-land-en-tuinbouw-op-koers-1.htm" }, "lead": "Ongeveer 10% van de ondernemers in de land- en tuinbouw staan voorop bij de invoering van vernieuwingen. Onder de vernieuwers waren in 2016 veel tuinbouwbedrijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/d/cid600948_dairy-farm-2811887_1920.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599952", "title": "Meer geld voor innovatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-geld-voor-innovatie-1.htm" }, "lead": "Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting van het ministerie van LNV zoals die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd werd. In 2019 is € 90,8 miljoen gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs wordt € 4,4 mln extra besteed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/0/cid599952_bank-note-bills-cash-63635.jpg", "width": 2212, "height": 1474, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-19T09:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_paardenhouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596378", "title": "Stabiele innovatie in de land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stabiele-innovatie-in-de-land-en-tuinbouw-1.htm" }, "lead": "De melkveehouderijsector was in 2013 het meest innovatief, blijkt uit de onlangs verschenen innovatiemonitor. In de gehele land- en tuinbouw bleef het aandeel innovatieve bedrijven stabiel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/d/cid596378_147318329.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-12-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }