{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601663", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Initiatief voor stamboekregistratie van sierduiven", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Initiatief-voor-stamboekregistratie-van-sierduiven-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601663, "identifier": "mediaitem_601663", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Initiatief-voor-stamboekregistratie-van-sierduiven-1.htm", "title": "Initiatief voor stamboekregistratie van sierduiven", "lead": "Het Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland (VSSNL) gaat het makkelijker maken om het inzicht in de sierduivenpopulaties te vergroten. Met een gecombineerde stamboekregistratie voor alle sierduivenrassen kunnen aantallen en afstammingen van alle dieren worden vastgelegd. Daarmee worden onderlinge verwantschappen geregistreerd en vergroot je het inzicht in de populaties van de Nederlandse sierduivenrassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/0/cid601663_Gelderse%2520slenk_De%2520Oude%2520Hofstede_20191005_Naomi%2520de%2520Rijk%2520%2528SZH%2529%2520%252812%2529%25203000.jpg", "width": 3000, "height": 1992, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-04T15:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "nieuwsbrief_KOL", "WOT-03-004", "WOT-03-003", "WOT-03-002", "WOT-03-001", "GKN2IMPORT", "animal_breeding_genomics" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Speciaalclubs hebben, net als veel fokkers, doorgaans als doel om hun favoriete ras te promoten en instandhouding van deze rassen te bevorderen. In de sierduivenfokkerij neemt het aantal fokkers al enige tijd gestaag af. Daarnaast komen er steeds méér verschillende rassen en kleurslagen. Rassen met kleine populaties zijn zeer kwetsbaar en de kans op negatieve effecten van inteelt worden groter naarmate de omvang van de populaties verder afnemen (meer informatie over inteelt: www.fokkenmetverstand.nl<\/a>). Het bijhouden van uitgebreide afstammingsregistratie geeft op zijn minst inzicht om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met mogelijk verwante paringen, daarnaast kan ook doelgerichter gefokt worden.<\/p>

Het huidige systeem van de landelijke registratie van oa. sierduiven beperkt zich momenteel tot het bijhouden van de verkoop van ringen (het identificatiemiddel bij oa. sierduiven) aan fokkers. Of die ringen ook daadwerkelijk worden gebruikt door die specifieke fokker en voor welke dieren, is vaak onbekend. <\/p>

Pragmatische aanpak<\/strong><\/h3>

Het VSSNL kiest voor een pragmatische aanpak en zorgt voor één centraal punt waar de dierregistratie voor alle sierduiven in Nederland wordt beheerd, dit geldt voor zowel individuele fokkers, speciaalclubs als voor lokale fokkersclubs. VSSNL verwerkt de aangeleverde diergegevens in het stamboekprogramma, fokkers en speciaalclubs krijgen een inkijkaccount om de gegevens in te kijken, maar kunnen deze zelf niet aanpassen. Bij het aanmelden van een dier worden de volgende gegevens geregistreerd: <\/p>