{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600665", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "In de klas leren fruit eten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-de-klas-leren-fruit-eten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600665, "identifier": "mediaitem_600665", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-de-klas-leren-fruit-eten-1.htm", "title": "In de klas leren fruit eten", "lead": "Nederlandse kinderen eten te weinig groente en fruit. Een fruitschaal in de klas kan al helpen om kinderen te leren meer fruit te eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/6/cid600665_100775768.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het door de Europese Unie gefinancierde EU-Schoolfruitprogramma<\/a>, dat sinds 2011 loopt, heeft als doel kinderen te verleiden meer groente en fruit te eten. Via dat programma krijgen deelnemende scholen 20 weken lang groente en fruit voor de leerlingen. Het idee is dat kinderen zo gestimuleerd worden vaker fruit te eten. Maar werkt het ook? Welke factoren zorgen dat kinderen meer fruit gaan eten. De Wageningse masterstudente Annelies Hansen voerde in het kader van haar studie een onderzoek uit.<\/p>

Fruitschaal<\/h2>

Uit het verslag van dat onderzoek<\/a> blijkt dat er veel manieren zijn om fruitconsumptie te beïnvloeden. Zichtbaarheid van een fruitschaal helpt, ook de vrijheid om zelf wat te pakken op het moment dat je er zin in hebt, heeft een positieve invloed. Hongergevoel en smaakvoorkeuren spelen natuurlijk ook een rol. En de leraren in de klas kunnen een belangrijke rol spelen.<\/p>

Duidelijk is in ieder geval dat het plaatsen een fruitschaal in de klas een heel simpel manier is om de fruitconsumptie te stimuleren. Je zou het effect kunnen versterken door gericht instructie aan leraren te geven.<\/p>

Foodscape<\/h2>

In een ander studentenverslag<\/a> schrijft masterstudente Chrysoula Kaloteraki over haar onderzoek naar het effect van foodscapes op het eetpatroon bij kinderen. Een 'foodscape' - een verkorting van food landscape - is een omschrijving van de stimulansen uit de directe omgeving op de voedselkeuze van mensen. Kinderen worden bij hun voedselkeuze of de ontwikkeling van een voedingspatroon sterk beïnvloed door een foodscape, is het idee.<\/p>

Kaloteraki maakte in haar onderzoek gebruik van een applicatie voor smartphone van het BigO project (Big Data against childhood Obesity)<\/a>. Met die applicatie kun je de foodscapes in beeld brengen. De studente wilde weten of kinderen die applicatie makkelijk kunnen gebruiken. En kun je zo werken aan bewustwording bij kinderen?<\/p>

Ouders<\/h2>

Uit haar verslag blijkt dat de kinderen goed overweg konden met die applicatie. Uit interviews met ouders blijkt dat veel ouders denken dat ze zelf een belangrijke invloed hebben op de voedingskeuzes van hun kinderen. Een minderheid denkt dat stimulansen uit de directe omgeving ook een belangrijke rol spelen. De ouders denken dat de applicatie goed te gebruiken is voor educatie en versterking van sociaal bewustzijn. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895064, "identifier": "element_18895064", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Fruit bowl in the classroom<\/a>, MSc thesis, Annelies Hansen, Wageningen University 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Images of foodscapes: food through the eyes of children<\/a>, MSc thesis Chrysoula Kaloteraki Wageningen University 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eet dag in, dag uit voldoende fruit<\/a>, artikel Nutrinews 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895069, "identifier": "element_18895069", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "EU-Schoolfruit<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Big data against childhood Obesity<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } , { "identifier": "element_18895074", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600308", "title": "Verse groenten voor minister Schouten ter afsluiting van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verse-groenten-voor-minister-Schouten-ter-afsluiting-van-het-EU-Schoolfruit-en-groenteprogramma-1.htm" }, "lead": "Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 19 april na afloop van een Tweede Kamerdebat over voedsel een doosje verse augurken in ontvangst genomen. Ze kreeg dit aangeboden door leerlingen van de Prinses Irene School uit Den Haag, die hiermee de bewindsvrouw willen bedanken voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma dat deze week wordt afgesloten. Dankzij dit programma ontvingen 540.000 kinderen op zo’n 3000 basisscholen twintig weken gratis groente en fruit op school.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/7/cid600308_augurken.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-01T09:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_basis", "gkn_eiwittransitie", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_basis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600471", "title": "Kinderen positief over gezond eten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kinderen-positief-over-gezond-eten-1.htm" }, "lead": "Van de kinderen tussen 7 en 14 jaar oud eet of drinkt minstens de helft voldoende fruit, groente of melk. En het kennisniveau van de meeste kinderen is relatief hoog, zo blijkt uit een onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/a/cid600471_shutterstock_123763102_koelkast_jongen.jpg", "width": 810, "height": 611, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600272", "title": "Ouders vinden voedselvaardigheid belangrijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ouders-vinden-voedselvaardigheid-belangrijk-1.htm" }, "lead": "Vrijwel alle ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen gezond leren eten. Het grootste deel vindt het een taak van zichzelf om kinderen voedselvaardig te maken, zo blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum. Maar ook de omgeving moet gezonder. Gezond eten zou goedkoper moeten worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/e/cid600272_158721057.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599588", "title": "Meer fruit op school", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-fruit-op-school-1.htm" }, "lead": "Met het EU-schoolfruitprogramma krijgt een kind op school twintig weken lang elke week drie porties groente of fruit. Met dat programma kun je kinderen stimuleren meer fruit te eten. Een aanvullend lesprogramma helpt daarbij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/d/cid599588_shutterstock_69252019_kind_appel.jpg", "width": 743, "height": 474, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_fruitteelt", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599826", "title": "Opvoeders beïnvloeden eetgedrag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Opvoeders-beinvloeden-eetgedrag-1.htm" }, "lead": "Eetgewoonten worden vaak al van jongs af aan gevormd en zetten vaak door op volwassen leeftijd. Opvoeders spelen een belangrijke rol in de vorming van eetgewoonten. Sommige opvoedstijlen werken beter dan andere. Dwingen heeft niet zoveel zin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/c/cid599826_118242274.jpg", "width": 1024, "height": 756, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599411", "title": "Meer groente en fruit in kinderopvang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-groente-en-fruit-in-kinderopvang-1.htm" }, "lead": "Je kunt kinderen in een kinderdagverblijf meer groenten en fruit laten eten, simpelweg door het aanbod te vergroten of het goede voorbeeld te geven. En pedagogisch medewerkers kunnen kinderen ook stimuleren door enthousiast te vertellen over groente en fruit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/a/cid599411_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_128759486_kind_banaan.jpg", "width": 1080, "height": 771, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599114", "title": "Fruit op het plein met Fruits4Schools", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Fruit-op-het-plein-met-Fruits4Schools-1.htm" }, "lead": "Door fruitbomen op een vergroend schoolplein te planten, maken kinderen op jonge leeftijd kennis met fruit en gezond eten. In Amsterdam zijn de eerste fruitbomen geplant en volgen kinderen een educatief programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/6/cid599114_147663698.jpg", "width": 977, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_basis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_basis", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_fruitteelt", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }