{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601687", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "In Brabant ruim 36.000 kilo middelen opgeruimd na bezemactie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-Brabant-ruim-36.000-kilo-middelen-opgeruimd-na-bezemactie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601687, "identifier": "mediaitem_601687", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-Brabant-ruim-36.000-kilo-middelen-opgeruimd-na-bezemactie-1.htm", "title": "In Brabant ruim 36.000 kilo middelen opgeruimd na bezemactie", "lead": "1.259 Brabantse agrariërs hebben in 2020 gebruik gemaakt van de actie ‘Bezem door de middelenkast’. In totaal is er bij die actie 36.768 kg aan restanten afgevoerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/6/cid601687_still_youTube_middelenkast.JPG", "width": 1421, "height": 947, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-21T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Opruiming Restanten Van Landbouwbestrijdingsmiddelen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2020 hebben 1259 agrarisch ondernemers in Brabant deelgenomen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast<\/a>’. Die actie heeft als doel heeft niet toegelaten of verouderde gewasbeschermingsmiddelen uit de middelenkast op te ruimen. Zo kun je voorkomen dat er onnodige milieuschade optreedt doorda middelen in het oppervlaktewater of bodem terechtkomen, bijvoorbeeld omdat middelen toch per ongeluk ingezet worden, of omdat de verpakkingen lekken . <\/p>

Bezemactie<\/h2>

De belangrijkste reden waarom niet meer toegelaten, verouderde verpakkingen met bestrijdingsmiddelen in de kast blijven staan, is dat de afvoer niet goed geregeld is. Voor afvoer moeten bedrijven een particulier afvalverwerker inschakelen, wat kosten met zich meebrengt. De Stichting Opruiming Restanten van Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL)<\/a> biedt wel een vergoeding voor die afvoer, maar dat kan alleen via gecoördineerde acties of via de gemeente. <\/p>

<\/p>

De bezemactie is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies, en Delphy e loopt al meer dan tien jaar. Er zijn eerder succesvolle actie uitgevoerd zoal in Noord-Brabant, Zeeland, Boskoop  en Drenthe in 2008, 2012 en 2016.  Op dit moment wordt een actie uitgevoerd in Friesland. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de actie ‘Bezem door de middelenkast<\/a>’. Die site meldt dat er in totaal nu 128.623 kilo gewasbeschermingsmiddelen is afgevoerd. <\/p>

Succesvol<\/h2>

In een bericht <\/a>meldt CLM dat de actie in Brabant in 2020 bijzonder succesvol was. Brabanttse waterschappen hebben voor die actie 9962 agrariërs aangeschreven. 1259 agrarisch ondernemers hebben vervolgens gebruik gemaakt van de actie. Adviseurs gewasbescherming van diverse bedrijven en organisaties bezochten die bedrijven. In totaal werd in het voor- en najaar van 2020 bj die ondernemers 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De Brabantse bezemactie is hiermee de grootste ooit qua aantallen deelnemers en qua kilo’s, schrijft CLM. <\/p>

(Bron foto: Still YouTube)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19247037", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "2284044", "2239079" ]} } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19247042", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Grootste bezemactie ooit: 1.259 middelenkasten van Brabantse agrariërs opgeruimd!, Nieuwsbericht CLM 22 april 2021", "link_url": "https://www.clm.nl/news/620/73/Grootste-bezemactie-ooit-1-259-middelenkasten-van-Brabantse-agrariers-opgeruimd" } } , { "identifier": "element_19247043", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Actie ‘Bezem door de middelenkast’", "link_url": "http://www.bezemdoordemiddelenkast.nl/" } } , { "identifier": "element_19247044", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stichting Opruiming Restanten van Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL)", "link_url": "https://www.storl.nl/" } } , { "identifier": "element_19247045", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Middelenkast weer opgeruimd na actie in Brabant, YouTube AgrioTV 2020", "link_url": "https://www.youtube.com/watch?v=8N6quCYNImk" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }