{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601466", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen verkocht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-2018-11-procent-minder-bestrijdingsmiddelen-verkocht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601466, "identifier": "mediaitem_601466", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-2018-11-procent-minder-bestrijdingsmiddelen-verkocht-1.htm", "title": "In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen verkocht", "lead": "De verkoop van de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen was in 2018 11,2% lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 bedroeg de afzet 9,4 miljoen kg werkzame stof. In de vier jaren er voor schommelde die hoeveelheid rond de 11 miljoen kg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/7/cid601466_tractor-2169655_1920.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sinds 2011 fluctueert de hoeveelheid van de verkochte chemische bestrijdingsmiddelen tussen de 9,4 miljoen en 11,4 miljoen kilo werkzame stof. In 2018 was die hoeveelheid lager dan in alle jaren ervoor. Het grootste deel van de verkochte middelen (46%) wordt ingezet voor de bestrijding van schimmels en bacteriën, 32% voor de bestrijding van onkruiden. 20% zijn overige middelen, zoals grondontsmettingsmiddelen en minerale oliën. 3% van de middelen zijn voor bestrijding van insecten en mijten.<\/p>

Minder fungiciden<\/h2>

De verkoop van schimmelbestrijdingsmiddelen lag met 4,29 miljoen kilo in 2018 9,2% lager dan het jaar ervoor. Ook de verkoop van de hoeveelheid insecticiden en grondontsmettingsmiddelen lag in 2018 met 1,87 miljoen kilo werkzame stof 20% lager dan het jaar ervoor. Maar de hoeveelheid verkochte herbiciden voor de bestrijding van onkruiden of loofdoding was met 2,6% gestegen tot 2,98 miljoen kilo werkzame stof.<\/p>

In het persbericht gaat het CBS<\/a> in op de verkoop van middelen als mancozeb en glyfosaat, die de laatste tijd maatschappelijk sterk in de belangstelling staan. De verkoop van het fungicide mancozeb is in 2018 met bijna 10% gedaald naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof. En de verkoop van het herbicide glyfosaat is in 2018 met ruim 16% gedaald naar 0,8 miljoen kilogram werkzame stof.<\/p>

Europa<\/h2>

In het bericht worden de cijfers vergeleken met de verkochte hoeveelheid middelen in Europa. Spanje en Frankrijk nemen met elk 19% het grootste deel van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen voor hun rekening, daarna volgen Italië en Duitsland met respectievelijk 15 en 13%. Deze vier landen, die 46,3 % van het Europese landbouwareaal in beslag nemen, zijn verantwoordelijk voor twee derde van de afzet. Nederland beslaat ongeveer 1% van het Europese landbouwareaal. De verkoop van bestrijdingsmiddelen was in 2018 2,8% van de totale Europese afzet.
<\/p>" } , { "id": 18918247, "identifier": "element_18918247", "type": "text", "title": "Naar bericht van CBS", "url": "https://edepot.wur.nl/518970", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Milesl<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918251, "identifier": "element_18918251", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018<\/a>, CBS 27 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, 2011-2018 Compendium voor de Leefomgeving 27 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik bestrijdingsmiddelen overheden fors gedaald<\/a>, CBS augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016<\/a>, Compendium voor de Leefomgeving 16 januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid<\/a>, 1992-2013, CBS, oktober 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918258, "identifier": "element_18918258", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland<\/a> NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming en omgeving, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918262", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601092", "title": "Beperkte vooruitgang verduurzaming gewasbescherming in de EU", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-vooruitgang-verduurzaming-gewasbescherming-in-de-EU-1.htm" }, "lead": "De Europese Rekenkamer constateert dat - ondanks regelgeving - er in de EU maar een beperkte vooruitgang is in verduurzaming van de gewasbescherming. Hoewel geïntegreerde gewasbescherming verplicht is, is het geen voorwaarde voor betalingen en de handhaving ervan is ontoereikend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/5/cid601092_maize-839470_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600724", "title": "Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Forse-daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/2/cid600724_640px-Onkruidbrander_met_4_branders_die_een_plaat_heet_maken.jpg", "width": 640, "height": 475, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600109", "title": "Terugdringing gebruik bestrijdingsmiddelen verloopt traag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugdringing-gebruik-bestrijdingsmiddelen-verloopt-traag-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse overheid vindt dat de land- en tuinbouw het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet verminderen. Maar tv-programma de Monitor ziet aan de hand van verkoopcijfers dat het middelengebruik niet terugloopt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/f/cid600109_fieldwork-2333641_640.jpg", "width": 640, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-16T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599773", "title": "Daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de overheid ligt in 2013 op een vergelijkbaar niveau als in 2009, maar is 65% lager dan in 1992. In 2013 werd chemische onkruidbestrijding gedomineerd door middelen op basis van glyfosaat en MCPA.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/3/cid599773_weed-2525923_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }