{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600855", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ideeën voor verduurzaming voedselproductie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ideeen-voor-verduurzaming-voedselproductie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600855, "identifier": "mediaitem_600855", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ideeen-voor-verduurzaming-voedselproductie-1.htm", "title": "Ideeën voor verduurzaming voedselproductie", "lead": "Om de productie van voedsel te verduurzamen zet het Sustainability Consortium (TSC) zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen. In een brochure worden ideeën van TSC over verduurzaming van bedrijven en ketens besproken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/a/cid600855_shutterstock_62427025_analyseren_graan_boer_laptop.jpg", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voedselproductie veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en verlies van tropisch bos. Met de bevolkingsgroei zal dit alleen maar meer worden. Daarom moeten we de productie en het (her)gebruik van deze goederen verduurzamen. <\/p>

The Sustainability Consortium (TSC)<\/h2>

The Sustainability Consortium (TSC) zet zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen en te verbeteren. TSC is een wereldwijde non-profitorganisatie waarin bijna honderd bedrijven, ngo’s en onderzoeksinstellingen samenwerken. <\/p>

TSC heeft nu een systeem ontwikkeld voor het meten van duurzaamheid van producten. In de brochure 'Survival of the most sustainable<\/a>' worden ideeën over hoe TSC bedrijven en ketens verder kunnen verduurzamen besproken.<\/p>

Vragenlijsten<\/h2>

Veel duurzaamheidsprojecten kijken maar naar een klein stuk van de keten. Zeker als bedrijven verschillende leveranciers hebben is het moeilijk te achterhalen hoe duurzaam de producten zijn. Door middel van korte vragenlijsten wordt gekeken naar de duurzaamheid in de keten. De vragenlijsten zijn wereldwijd geharmoniseerd, wat betekend dat alle afnemers dezelfde vragen naar hun leveranciers sturen. Leveranciers hoeven dan nog maar één vragenlijst in te vullen voor meerdere afnemers. Dit maakt het voor bedrijven eenduidiger om te werken aan verbetering van hun producten. <\/p>

Duurzaam produceren<\/h2>

Voor duurzaam produceren heb je alle schakels in de keten nodig. De deelnemende bedrijven hebben op de korte termijn een groot aantal (technische) duurzaamheidsmaatregelen genomen en een deel daarvan is rechtstreeks het gevolg van het project. Dat gaat van het gebruik van vrachtwagens met een lager energieverbruik tot het verminderen van verpakkingsmateriaal.   <\/p>

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900138, "identifier": "element_18900138", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verduurzaming van in Nederland geconsumeerd voedsel met The Sustainability Consortium<\/a> Wageningen University & Research, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Continue verduurzaming van agroproducten<\/a> Wageningen University & Research, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900142, "identifier": "element_18900142", "type": "list", "title": "Dossier", "url": "", "items": [{ "item": "Voedsel en klimaat", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>


<\/p>" } , { "identifier": "element_18900145", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600650", "title": "Bewustwording als middel tegen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bewustwording-als-middel-tegen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de hoeveelheid voedsel die ze dagelijks weggooien. En mensen die meer kookvaardigheden hebben of die weten wat de impact is, verspillen minder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/7/cid600650_shutterstock_198981536_voedselverspilling_vuilnisbak_keukenafval.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600140", "title": "Tweede Kamer laat zich informeren over duurzaam en gezond voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tweede-Kamer-laat-zich-informeren-over-duurzaam-en-gezond-voedsel-2.htm" }, "lead": "In voorbereiding op het Kamerdebat op 19 april 2018 over voedsel heeft de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafel/hoorzitting georganiseerd met als titel ‘Voedsel: duurzame en gezonde keuzes voor consumptie’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/f/cid600140_shutterstock_300082736_verswaren_supermarkt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-18T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600941", "title": "Ander eetpatroon en duurzamere voedselproductie nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ander-eetpatroon-en-duurzamere-voedselproductie-nodig-1.htm" }, "lead": "Een ander eetpatroon is noodzakelijk en doorslaggevend om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te kunnen voeden. Efficiënte voedselproductie en het verminderen van voedselverspilling spelen ook een rol.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-02-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }