{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601390", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hygiëne voorkomt uierontsteking bij koeien", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hygiene-voorkomt-uierontsteking-bij-koeien-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601390, "identifier": "mediaitem_601390", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hygiene-voorkomt-uierontsteking-bij-koeien-1.htm", "title": "Hygiëne voorkomt uierontsteking bij koeien", "lead": "De kans op uierinfecties door bacteriën wordt sterk beïnvloed door hygiëneomstandigheden. Zorgen voor een schone omgeving is daarom belangrijk. Dat geldt ook voor koeien in de weide.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/3/cid601390_udder-343299_1280.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Mastitis of uierontsteking kan worden veroorzaakt door bacteriën als Escherichia coli, Klebsiella en Streptococcus uberis. Die bacteriën zitten bijvorobeeld in mest, strooisel of in grond. Koeien die op vervuilde ligplekken liggen, kunnen besmet raken. Ook looppaden of vuile melkstallen kunnen een rol spelen bij de infectie.<\/p>

Hygiënescore<\/h2>

De infectiedruk voor mastitis kun je aflezen aan hygiënefactoren, aldus de Gezondheidsdienst voor Dieren in een artikel over uiergezondheid<\/a>. Vuilere koeien hebben een hogere kans op mastitis. Om de hygiëne te verbeteren, kun je gebruik maken van een hygiënescore. In het artikel worden aandachtspunten genoemd zoals schone en droge ligplaatsen, een goed stalklimaat, en een schone weide zonder natte plekken of looppaden.<\/p>

Je kunt de hygiëneomstandigheden ook aflezen aan het melkcelgetal. Ligt het tankcelgetal boven 250.000 cellen per milliliter, dan scoren vijf keer zo veel koeien met een hygiënescore 4. Dat zijn vuile koeien die een hogere risico lopen op op een uierinfectie.<\/p>

Spenen<\/h2>

Een ander aspect zijn de spenen, want dat is de toegangspoort voor de bacteriën. Het slotgat en het tepelkanaal vormen de eerste barrière tegen de bacterie. Het tepelkanaal wordt gesloten door een kringspier en is dichtgekit door keratine. Die keratine verdwijnt tijdens het melken, zodat het tepelkanaal nog open staat net na het melken. Daarom moet je voorkomen dat koeien na het melken direct gaan liggen door vers voer aan te bieden. <\/p>" } , { "id": 18915800, "identifier": "element_18915800", "type": "text", "title": "Artikel GD herkauwer", "url": "https://edepot.wur.nl/522401", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: M W<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915804, "identifier": "element_18915804", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Mastitisverwekkers : geef ze geen kans : zelf de uiergezondheid van uw koeien verbeteren<\/a> Artikel GD herkauwer 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat een monsters! : Overzicht mastitisverwekkers uit individuele melkmonsters 2018<\/a>, artikel GD Herkauwer 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Koplopers in uiergezondheid<\/a>, artikel Veeteelt 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915809, "identifier": "element_18915809", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "De uiergezondheidsaanpak van GD<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915813", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600748", "title": "Slimmere sensoren om ziekten bij koeien op te sporen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Slimmere-sensoren-om-ziekten-bij-koeien-op-te-sporen-1.htm" }, "lead": "Er zijn steeds meer sensoren die melkveehouders in staat stellen hun koeien te volgen. Het is een kwestie van tijd dat er sensoren beschikbaar komen die ziekten en aandoeningen bij melkvee kunnen opsporen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/9/cid600748_cows-552946_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T19:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_melkvee", "dww_productiedieren" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Data", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600390", "title": "Publicaties themadag uiergezondheidsproblemen beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Publicaties-themadag-uiergezondheidsproblemen-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "De kennis uit de workshops die tijdens de themadag over uiergezondheidsproblemen van 18 oktober werden gehouden, zijn gebundeld in handleidingen voor docenten en studenten. En van de lezingen zijn video-opnamen beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/e/cid600390_shutterstock_46115038_uier_koe_gras.jpg", "width": 800, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-06T10:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600332", "title": "Gezondheidsproblemen herkennen aan koesignalen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheidsproblemen-herkennen-aan-koesignalen-1.htm" }, "lead": "Wat mankeert mijn koe? Hoe kun je zien of een koe melkziekte heeft, baarmoederontsteking of mastitis. Hoe wordt die ziekte veroorzaakt? En wat kun je er aan doen? Je kunt zelf de gezondheidstoestand van een koe goed in de gaten houden als je weet waar je op moet letten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/d/cid600332_shutterstock_217450552.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600217", "title": "Aandacht voor uiergezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-uiergezondheid-1.htm" }, "lead": "Melkveehouders kunnen veel doen om de uiers van de koeien gezond te houden. Zorg voor een schone stal, stel de melkmachine goed af en laat bacteriologisch onderzoek uitvoeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/a/cid600217_uiers_koe_pixabay.jpg", "width": 1167, "height": 839, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }