{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601201", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hollandse Duinen vraagt de officiële status aan van nationaal park", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hollandse-Duinen-vraagt-de-officiele-status-aan-van-nationaal-park-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601201, "identifier": "mediaitem_601201", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hollandse-Duinen-vraagt-de-officiele-status-aan-van-nationaal-park-1.htm", "title": "Hollandse Duinen vraagt de officiële status aan van nationaal park", "lead": "Nationaal Park Hollandse Duinen vraagt op 9 december de officiële status aan van nationaal park. De statusaanvraag wordt aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/d/cid601201_315.jpg", "width": 909, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

(bron: nationaalparkhollandseduinen)<\/em><\/p>

Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park Nieuwe Stijl. Een park dat niet uit één natuurgebied bestaat maar een groot samenhangend landschap omvat: de brede kusstrook van Hoek van Holland tot Hillegom. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

De samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland in de drukste provincie van Nederland, kan rekenen op de energie en steun van een brede coalitie van 53 organisaties. Zo wordt het mogelijk de ambities voor het gebied waar te maken, die de partners afzonderlijk niet voor elkaar zouden kunnen krijgen: een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot.  <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Verbinding<\/strong><\/h2>

<\/strong>Het gebied, dat ligt in de drukste provincie van Nederland, maakt genieten en ontspannen voor inwoners en recreanten mogelijk. Het voorziet in een stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn geteld. <\/p>

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden,<\/em> dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” <\/em>concludeert Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van NPHD, “Nu we met ruim 50 partners zijn, kunnen we die natuur en de drinkwatervoorraad beter beschermen en onze gezamenlijke ambities voor dit prachtige nationaal park waarmaken.”<\/em> <\/p>

Groene buffers<\/h2>

Het creëren van groene buffers rond kwetsbare Natura 2000-gebieden, om stikstof op te vangen, is éen van de prioriteiten van Nationaal Park Hollandse Duinen, evenals robuuste ecologische verbindingen realiseren tussen deze en andere natuurgebieden en het anders inrichten van het watersysteem. Met als doel de biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen. Tegelijkertijd kijken de gebiedspartners naar het vergroten van de toegankelijkheid en het in goede banen leiden van bezoekers. <\/p>

Vakbladartikelen<\/h2>

In de Kennisbank van Groen Kennisnet vind je veel informatie over onderzoek in dit natuurgebied via alle artikelen van het magazine Holland's Duinen<\/a>. Ook de voorloper van Holland's Duinen, genaamd Meijendel mededelingen<\/a>, kun je daar digitaal vinden. Groen Kennisnet heeft hier afspraken over gemaakt met de uitgever.<\/p>

Wil je ook je kennis delen met Groen Kennisnet? Neem dan contact met ons op via mail<\/a> of Whatsapp<\/a>.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910288, "identifier": "element_18910288", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Nationale Landschapsparken : Oriëntatie op nieuwe Nationale Parken van Wereldklasse<\/a>, Commissie Verkenning Nationale Parken 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale Landschapsparken Oriëntatie op nieuwe Nationale Parken van Wereldklasse<\/a> Bijlagenrapport 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Artikelen Holland's Duinen 1997- <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Artikelen Meijendel mededelingen 1972-1996<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910294, "identifier": "element_18910294", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nationaal Park Hollandse Duinen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Magazine Holland's Duinen<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910298", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600405", "title": "Kleinschalige verstuiving voor natuurherstel in duinen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kleinschalige-verstuiving-voor-natuurherstel-in-duinen-1.htm" }, "lead": "Kleinschalige verstuiving kan de kwaliteit van duingraslanden verbeteren en zo de biodiversiteit versterken. Maar door veranderingen in gebruik en beheer van het kustgebied vindt er minder verstuiving plaats. Er zijn verschillende mogelijkheden om die verstuiving weer op gang te brengen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/d/cid600405_north-sea-3714001_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600981", "title": "Discussie over natuurbeheer en faunabeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-natuurbeheer-en-faunabeheer-1.htm" }, "lead": "Het wildbeheer is sterk gericht op streefaantallen of een doelstand, maar het kan ook anders. Je zou je meer kunnen richten op het gewenste effect op de bossamenstelling, schrijft Vakblad Natuur Bos Landschap in een special over jacht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/9/cid600981_shutterstock_216897190.jpg", "width": 818, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_terreinbeheer", "dww_dierethiek", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "dww_wild", "dww_dierethiek" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601420", "title": "Strijd tussen mycorrhiza's in duingrond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strijd-tussen-mycorrhizas-in-duingrond-1.htm" }, "lead": "Door maagdelijke duingrond te enten met bosgrond, kun je de vegetatieontwikkeling van die grond versterken. Mycorrhiza's, schimmels die samenleven met plantenwortels spelen er een rol in. Maar sommige mycorrhiza's hebben een negatieve invloed op elkaar. Er lijkt een schimmeloorlog plaats te vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/7/cid601420_plants-of-sand-5051252_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }