{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600298", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hoe zorg je voor goede hokverrijking voor varkens?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-zorg-je-voor-goede-hokverrijking-voor-varkens-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600298, "identifier": "mediaitem_600298", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-zorg-je-voor-goede-hokverrijking-voor-varkens-1.htm", "title": "Hoe zorg je voor goede hokverrijking voor varkens?", "lead": "Wageningen University en Research (WUR) heeft een nieuwe brochure uitgebracht met informatie over hokverrijking voor varkens. Varkenshouders, en dierenartsen en andere erfbetreders, kunnen gebruik maken van de kennis. Goede hokverrijking zorgt ervoor dat het varken kan eten, bijten, wroeten en spelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/e/cid600298_Omslagfoto%2520hokverrijking%2520voor%2520varkens_Wageningen%2520University%2520and%2520Research_2018_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-23T15:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Open norm<\/h2>

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving<\/a>. De wettelijke norm voor hokverrijking is een zogeheten ‘open norm’, wat betekent dat het een doelvoorschrift is. Het doel wordt aangegeven, maar de manier om dat doel te behalen, mag de dierhouder zelf vormgeven. Enerzijds geeft dat ruimte voor innovatie, anderzijds geeft dat echter minder houvast en duidelijkheid of de hokverrijking die gebruikt wordt, voldoet aan de wettelijke norm. De Nederlandse Voedsel en warenautoriteit (NVWA) controleert regelmatig op welzijn bij varkenshouderijen; het permanent aanbieden van voldoende hokverrijking is hiervan een onderdeel. Dit geldt ook voor zeugen die individueel zijn gehuisvest. Alleen een ketting voldoet niet als verrijking, maar mag wel in combinatie met andere materialen.<\/p>

Brochure<\/h2>

In 2007 heeft de Nederlandse overheid een brochure over hokverrijking uitgebracht (‘Goede afleiding voor uw varkens<\/a>’), maar in 2016 heeft de Europese Commissie nieuwe aanbevelingen<\/a> en een werkdocument<\/a> uitgebracht met maatregelen om het couperen van staarten minder noodzakelijk te maken. De nieuwe brochure 'Hokverrijking voor varkens<\/a>' is gebaseerd op deze EU-documenten. Hij geeft informatie over hokverrijking, welke eigenschappen het aangeboden materiaal moet bezitten om effectief te zijn als verrijking en hoe het aangeboden moet worden. <\/p>

Daarnaast worden de beoordelingscriteria beschreven die aangeven of de gebruikte hokverrijking voldoende tegemoet komt aan de behoefte van het varken, zoals afwezigheid van bijtsporen en goede bereikbaarheid. ook wordt aangegeven welke voordelen het aanbieden van hokverrijking heeft voor het welzijn en gezondheid van varkens.<\/p>

De brochure is bedoeld voor varkenshouders. Die kennis stelt een varkenshouder in staat op een onderbouwde manier zelf keuzes te maken voor effectieve hokverrijking, die past in de bedrijfsvoering, maar ook voldoet aan de wettelijke norm. Dierenartsen en andere erfbetreders (zoals veevoeradviseurs en stalinrichters) kunnen deze brochure gebruiken om hun klanten te adviseren.<\/em> <\/p>

(Bron foto: Omslagfoto brochure hokverrijking voor varkens_WUR_2018)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18884357, "identifier": "element_18884357", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18884360, "identifier": "element_18884360", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Hokverrijking voor varkens<\/a>, brochure Wageningen University&Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake beste praktijken met het oog op het voorkómen van het couperen van staarten als routinemaatregel en het verstrekken van afleidingsmateriaal aan varkens<\/a>, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanbeveling (EU) 2016/336 van de commissie van 8 maart 2016 betreffende de toepassing van Richtlijn 2008/120/EG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens wat maatregelen betreft om het couperen van staarten minder noodzakelijk te maken<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Checklist aanpak staartbijten bij (biologische) varkens<\/a>, Wageningen Livestock Research, 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goede afleiding voor uw varkens<\/a>, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007", "indentlevel": 0 }, { "item": "Welzijn varkens<\/a>, dossier Dierenwelzijnsweb", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hokverrijking voor varkens<\/a>, Hokverrijking.nl", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18884369, "identifier": "element_18884369", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Verrijkt hok stimuleert het geheugen van varkens<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, oktober 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geef beschadigend gedrag geen staartje<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, augustus 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pig chase: een spel als afleidingsmateriaal voor varkens<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, december 2011", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }