{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_588767", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 588767, "identifier": "mediaitem_588767", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ook op biologische producten van buiten de EU mag het keurmerk worden gebruikt, maar dat is niet verplicht. 
<\/p>

Het Europees biologisch keurmerk behoort tot de 10  topkeurmerken<\/a>.<\/p>

<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_18334351", "id": 18334351, "alignment": "", "alternative_text": "Grote konijnen", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/f/588771_fullimage_rabbit-1882699_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 777, "focuspoint-y": 507, "alternative_text": "Grote konijnen", "photographer": "Fotograaf naam", "photographer_hyperlink": "Fotograafnaamurl.nl", "photo_license": "Licentie naam", "photo_license_hyperlink": "Licentienaam.nl", "source_info": "Overigebroninfo", "source_info_hyperlink": "Overigebroninfo.nl" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

<\/a><\/p>

Wat betekent het Europees biologisch keurmerk?<\/h2>

Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels en eisen voor biologische landbouw. Het logo staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Op biologische producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. <\/p>

Het Europees biologisch keurmerk is een topkeurmerk<\/a> vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_18334355", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2299485"]} } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie nodig?<\/h2>" } , { "identifier": "element_18334357", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over keurmerken", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=groenbemester&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2020&wq_srt_asc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_18334358", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar een startpagina", "link_url": "" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ { "identifier": "element_18334361", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_588799", "title": "Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-samenwerking-akkerbouw-veehouderij.htm" }, "lead": "Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers dragen bij aan regiobrede kringlooplandbouw en het efficiƫnter omgaan met mineralen op gebiedsniveau. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de bodemkwaliteit, beperken van het gebruik van eindige grondstoffen, verlagen van emissies en verhogen van biodiversiteit op een wijze die zowel de akkerbouwer als de melkveehouder voordelen biedt. Die voordelen zijn onder meer te behalen met uitwisseling van grond, de teelt van voedergewassen en mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Akkerbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "www.linkachterextrafoto.nl", "subject_abstract": "Onderwerp voor samenvatting", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar het handboek" } } ] } ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ { "identifier": "element_18334364", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [] } ] }, { "area": " sources", "title": "Overig", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_18334368", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2286953", "urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2029583" ]} } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meer informatie nodig?<\/h2>

Link naar websitenx<\/a> google<\/p>" } , { "identifier": "element_18334370", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kippen", "gkz_search_query": "q=kippen" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": " related", "title": "Overig", "elements": [ { "identifier": "element_18334373", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588806", "title": "10 stappen voor realisatie natuur­inclusieve kringloop­landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/10-stappen-voor-realisatie-natuurinclusieve-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Ons huidige landbouw-voedselsysteem is niet meer houdbaar. Niet\nalleen de stikstofcrisis, ook de uitdagingen op het gebied van klimaat,\nbiodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, bodemdaling en de\naantrekkelijkheid van ons landschap vragen een langetermijnoplossing.\nDeze uitdagingen hangen sterk met elkaar samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-12T08:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Korte ketens", "Natuur- en landschapsbeheer", "Energie en klimaat", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Bodembeheer", "Kringloop sluiten", "Dierenwelzijn", "Verdienmodel", "Stappenplan", "gkn_dummy_data" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Bodembeheer", "Dierenwelzijn", "Energie en klimaat", "Korte ketens", "Kringloop sluiten", "Natuur- en landschapsbeheer", "Verdienmodel" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "www.google.nl", "subject_abstract": "Stappen zetten", "target_audience_abstract": "Boeren", "region_abstract": "Groningen, Drenthe, Friesland", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": " content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }