{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601332", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hoe houden we onze planten gezond?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-houden-we-onze-planten-gezond-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601332, "identifier": "mediaitem_601332", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-houden-we-onze-planten-gezond-1.htm", "title": "Hoe houden we onze planten gezond?", "lead": "Plantenziekten kunnen enorme gevolgen hebben voor de natuur, de landbouw en de wereldwijde handel. Klimaatverandering zorgt voor een groter risico op plantenziekten. Omdat de gevolgen groot zijen, moeten overheden, wetenschappers en boeren wereldwijd samenwerken om planten gezond te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/0/cid601332_tomaten.shutterstock_171432830_tomaten_kas.jpg", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het jaar 2020 is volgens de Wereld Voedsel Organisatie FAO het internationaal jaar van de Plantgezondheid. Het Cahier Plantgezondheid : hoe voorkomen we dat planten ziek worden?<\/a> sluit hierop aan. Om een toenemende wereldbevolking te kunnen blijven voeden en om klimaatverandering het hoofd te bieden is het belangrijk dat er internationaal wordt samengewerkt. <\/p>

Ook op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krijgt Plantgezondheid veel aandacht. In 2018 bracht minister Schouten haar visie uit op ontwikkelingen binnen de landbouw. Naast een goede opbrengst en zuinig gebruik van energie en grondstoffen mogen het klimaat, de natuur en het milieu zo min mogelijk belast worden. De toekomst van de landbouw ligt in precisielandbouw, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. <\/p>

Planten<\/h2>

Planten zijn onontbeerlijk voor het leven op aarde. Planten zorgen voor zuurstof en voedsel en staan aan de basis van de voedselpiramide. Zonder planten zou het ecosysteem instorten en zou de aarde een grote woestijn zijn. Verteerde plantenresten zorgen samen met zand of klei voor een goede bodem die water kan vasthouden. Planten brengen schaduw, absorberen geluid en verhogen de luchtvochtigheid. Planten in onze omgeving en in huis geven rust aan ons brein, verfraaien de leeomgeving en maken ons gezonder. Helaas kunnen planten ook ziek worden.<\/p>

Plantenziekten<\/h2>

Zieke planten met name gewassen kunnen onze gezondheid en onze leefomgeving in gevaar brengen. Ook kunnen ziektes in planten een aanslag zijn op de biodiversiteit. Opbrengstderving van gewassen wereldwijd door plantenziekten bedraagt op dit moment zo'n 30%. Hierbij zijn bewaring van geoogste producten inbegrepen. Om honger uit de wereld te bannen en armoede te bestrijden moet de opbrengst hoger worden. Momenteel zijn er wereldwijd zo'n 820 miljoen mensen die een tekort aan voedsel hebben. Hoe voorkomen we dat planten en vooral gewassen ziek worden?<\/p>

Plantgezondheid<\/h2>

Gezonde gewassen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening, ze zitten boordevol waardevolle voedingsstoffen. Om onze gewassen gezond te houden is preventie het toverwoord. We moeten zien te voorkomen dat planten ziek worden of worden belaagd. Dit kunnen we doen door de omgeving van de plant of het gewas aan te passen en ervoor te zorgen dat er voor de ziekteverwekkers hoge barrières zijn om bij de plant te komen. <\/p>

In de plant kunnen we barrières opwerpen door resistente planten te selecteren en te veredelen. Met voorbehandeld zaad kunnen we planten een betere start geven en beschermen tegen indringers. Internationaal onderzoek en internationale samenwerking naar preventie van plantziekten is hierbij van groot belang. In het Cahier<\/a> wordt ingegaan op verschillende aspecten van plantgezondheid.<\/p>" } , { "id": 18914105, "identifier": "element_18914105", "type": "text", "title": "Cahier Plantgezondheid", "url": "https://edepot.wur.nl/525620", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914109, "identifier": "element_18914109", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Plantgezondheid : hoe voorkomen we dat planten ziek worden?<\/a> Cahier Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": " Nog veel te doen rond Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid : ‘van petrischaal naar kas is vaak een hele stap’ : thema plantvitaliteit<\/a>, Artikel Onder Glas, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijdrage rondetafelgesprek Plantgezondheid voor de vaste Kamercommissie LNV<\/a>, Rathenau Instituut, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe regels plantgezondheid: scherper en eerlijker : Plantgezondheidsverordening<\/a>, Artikel Buitenstebinnen, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914115, "identifier": "element_18914115", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Groen Kennisnet Portaal Plantgezondheid<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wageningen University & Research, Biointeracties & Plantgezondheid<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Glastuinbouw, Plantgezondheid<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biowetenschap en Maatschappij, Plantgezondheid<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914121, "identifier": "element_18914121", "type": "text", "title": "Dossier Kringlooplandbouw", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-kringlooplandbouw.htm", "html": "" } , { "id": 18914123, "identifier": "element_18914123", "type": "text", "title": "Dossier Natuurinclusieve landbouw", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-Natuurinclusieve-landbouw.htm", "html": "" } , { "identifier": "element_18914125", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601134", "title": "Meest voorkomende ziekten in glastuinbouw in 2019", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meest-voorkomende-ziekten-in-glastuinbouw-in-2019-1.htm" }, "lead": "Twee besmettelijke virusziekten zijn afgelopen jaar gevonden onder de meest ingezonden zieke gewassen voor laborotoriumonderzoek. Daarnaast werden ziekten aangetroffen in diverse sierteeltgewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/a/cid601134_tomatenplant-naaldblad.jpg", "width": 830, "height": 553, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600602", "title": "Weerbaarheid aardbeiplanten verbeteren met aangepaste bemesting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weerbaarheid-aardbeiplanten-verbeteren-met-aangepaste-bemesting-1.htm" }, "lead": "Toevoeging van micro-organismen of biostimulanten kunnen zorgen dat weerbaarheid van planten beter wordt. Maar bij aardbeiplanten waren resultaten teleurstellend. Een aangepaste bemesting met minder stikstof en fosfaat lijkt positief te werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/1/cid600602_shutterstock_142464187_kas_aardbeien.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600051", "title": "Verhoging plantweerbaarheid met endofyten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verhoging-plantweerbaarheid-met-endofyten-1.htm" }, "lead": "Endofytische schimmels en bacteriën, micro-organismen die in de plant groeien zonder dat de plant daar last van heeft, blijken een rol te spelen bij de versterking van de weerbaarheid van de plant. Insectenparasitaire schimmels die in de plant leven, kunnen een bijdrage leveren in de onderdrukking van plagen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/a/cid600051_bladluis_shutterstock_54296740.jpg", "width": 1000, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601373", "title": "Biostimulanten hulpmiddel bij gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biostimulanten-hulpmiddel-bij-gewasbescherming-1.htm" }, "lead": "Biostimulanten kunnen planten sterker of gezonder maken waardoor ze weerbaarder worden tegen plantbelagers. Maar biostimulanten zijn geen vervangers van gewasbeschermingsmiddelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/a/cid601373_roman-synkevych-fjj7lVpCxRE-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }