{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601162", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hennep en eendenkroos financieel interessante gewassen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hennep-en-eendenkroos-financieel-interessante-gewassen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601162, "identifier": "mediaitem_601162", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hennep-en-eendenkroos-financieel-interessante-gewassen-1.htm", "title": "Hennep en eendenkroos financieel interessante gewassen", "lead": "De teelt van eiwitrijke gewassen is niet alleen beter voor het milieu. Ook voor je portemonnee kan die teelt interessant zijn, stelt Aeres-student Jan Jetze de Vries. Hennep en eendenkroos lijken interessante gewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/2/cid601162_hennep_jn.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Eiwithoudende gewassen kunnen in Nederland een belangrijke rol spelen in duurzame landbouw. Die gewassen kunnen zorgen dat de landbouw minder afhankelijk wordt van de import van eiwitten, dat de CO₂-uitstoot vermindert en dat er minder negatieve impact is op het milieu. Ook consumenten zijn steeds vaker op zoek naar producten met minder impact op het milieu. Daarom verdiepte Aeres-student Jan Jetze de Vries zich in de mogelijkheden van eiwitrijke gewassen. Welke eiwitrijke gewassen - die je kunt gebruiken voor humane voeding - zijn financieel interessant om te telen?<\/p>

Kosten en opbrengsten<\/h2>

Met zijn studentenonderzoek wil De Vries aantonen dat de teelt van eiwitrijke gewassen niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Hij verdiepte zich in de problematiek door ondernemers te interviewen die eiwitrijke gewassen telen. Hij beperkt zich tot vier gewassen: lupine, hennep, eendenkroos en zeewier. Naast interviews verzamelde hij gegevens over kosten en opbrengsten.<\/p>

Eendenkroos<\/h2>

Uit zijn verslag<\/a> blijkt dat hennep mogelijk het meest interessante gewas is om te telen. Maar ook eendekroos lijkt een interessant gewas. Hoewel de gewassen qua rendement niet zo veel verschillen, is er een groot verschil in de teeltwijze. Telers die overwegen over te stappen op een andere teelt, zouden zich daarom goed moeten oriënteren op de verschillende aspecten van de teelt. <\/p>" } , { "id": 18909124, "identifier": "element_18909124", "type": "text", "title": "Download het studentenverslag", "url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-groen-kennisnet/1028505", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909128, "identifier": "element_18909128", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Growing plants with high protein content in the Netherlands<\/a>, studentenverslag Jan Jetze de Vries, Aeres Hogeschool 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Méér eiwitten uit planten eten<\/a>, Wageningen Food & Biobased Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stap voor stap eendenkroos telen<\/a>, Inagro 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "The effect of positive information and meal-fit on the acceptability of duckweed as human food, in the Netherlands<\/a>, MSc Thesis Wageningen University 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vezelhennep stabiel bij gebrek stimulansen : in textiel, bouw en vergroening zit ruimte voor groei<\/a>, Akkerwijzer 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909135, "identifier": "element_18909135", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Meer studentenverslagen van Aeres Hogeschool<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantaardige eiwitbronnen dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909139", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600378", "title": "Eendenkroos op je bord", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eendenkroos-op-je-bord-1.htm" }, "lead": "Eendenkroos is een interessante eiwitbron, ook voor menselijke consumptie. Uit een studentenonderzoek blijkt dat westerse consumenten best bereid zijn eendenkroos op het menu te zetten, maar dan is voorlichting essentieel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/cid600378_duckweed-377535.jpg", "width": 1809, "height": 1286, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599962", "title": "Aandacht voor plantaardige eiwitten op Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-plantaardige-eiwitten-op-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet heeft het dossier Plantaardige eiwitbronnen gepubliceerd. Dit dossier bevat relevante kennis voor docenten en studenten van groene opleidingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/f/cid599962_shutterstock_104584523_eiwit_assortiment_bb19a92b_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-07T08:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599065", "title": "Een model voor eendenkroosgroei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-model-voor-eendenkroosgroei-1.htm" }, "lead": "De Ecoferm Kringloopboerderij in Uddel zet mest, lichaamswarmte en CO₂ van vee om in eendenkroos dat weer gebruikt kan worden als veevoer. Pieter Rooijakkers onderzocht als student een model om groei van het kroos te voorspellen", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/7/cid599065_Klein_kroos_Lemna_minor.jpg", "width": 865, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_hbo", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }