{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601718", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Heet water niet afdoende in strijd tegen Japanse duizendknoop", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heet-water-niet-afdoende-in-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601718, "identifier": "mediaitem_601718", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heet-water-niet-afdoende-in-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm", "title": "Heet water niet afdoende in strijd tegen Japanse duizendknoop", "lead": "Bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig. Tot nu toe is er geen bestrijdingsmethode die afdoende werkt. En ook een heet waterbehandeling - een nieuwe methode waar de hoop op gevestigd was - zorgt niet voor volledige bestrijding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/a/0/cid601718_6805839518_902bf57ebe_k.jpg", "width": 1024, "height": 712, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aziatische duizendknopen vormen op steeds meer plekken een groeiend probleem. De plant is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. De soort wordt vaak aangeduid als Japanse duizendknoop die je kunt onderscheiden in drie soorten (Fallopia japonica<\/em>, Fallopia sachalinensis<\/em> en Fallopia x bohemica<\/em>). Fallopia japonica, de Japanse duizendknoop, komt het meest voor.<\/p>

Heet waterbehandeling <\/h2>

Het probleem is de groeikracht van de soort. Wortels kunnen schade veroorzaken aan gebouwen of verharding. En de plant vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Groenbeheerders spannen zich daarom in de soort te bestrijden, maar bestrijding is lastig. Je kunt je verschillende methoden toepassen zoals intensief maaibeheer, afdekken, afgraven, uittrekken, bestrijding met herbiciden en begrazing. <\/p>

Maar uit een meerjarige praktijkproef van 2018<\/a> bleek dat geen van deze methoden als de meeste effectieve methode kon worden aangemerkt. Handmatig uittrekken is wel effectief, maar nogal arbeidsintensief. Een nieuwe methode is de behandeling van de soort met heet water of stoom. Door heet water in de grond te injecteren, zouden de wortels worden verzwakt. Verschillende bedrijven hebben al een methode ontwikkeld om duizendknoophaarden met heet water te behandelen, maar of het echt werkt, was niet duidelijk.<\/p>

Praktijkproef<\/h2>

Om daar meer duidelijkheid over te krijgen is in 2018 in de provincie Gelderland een praktijkproef gestart waarbij duizendknopen op 30 proeflocaties in die provincie met heet water werden behandeld. Bij die proeven zijn vier aannemers betrokken die elk een eigen methode hadden ontwikkeld. De technieken van die methoden verschillen in bijvoorbeeld de frequentie, de hoeveelheid gebruikt water of de injectiemethode, maar in alle gevallen gaat het om het gebruik van heet water van ongeveer 98 ┬░C. <\/p>

Uit een tussenrapportage<\/a> blijkt dat er na drie jaar behandelen verschillen te zien zijn in het effect van de verschillende methoden. Op de meeste proeflocaties zijn de stengelaantallen afgenomen. Na drie jaar is de omvang van de haarden met zo'n 10 tot 20% afgenomen. Bij de meest succesvolle aannemer varieert de afname van het aantal stengels van 35% tot 94%. Op beschaduwde plaatsen is de afname het grootst. Maar ook op onbehandelde locaties vinden de onderzoekers een afname in aantal stengels en bovengrondse biomassa. Het is dus onduidelijk wat het preciiese effect van de heet waterbehandeling is.<\/p>

Beheersingsmethode<\/h2>

Hoewel heet water een onderdrukkend effect heeft, lijkt het er niet op dat je de soort op deze manier volledig kunt bestrijden. Drie jaren lijken te kort om definitieve uitspraken over de resultaten te kunnen doen. Het lijkt er op dat de heet watermethode meer een beheersingsmethode dan een bestrijdingsmethode is. <\/p>" } , { "id": 18925329, "identifier": "element_18925329", "type": "text", "title": "Tussenrapportage praktijkproef met heet water", "url": "https://edepot.wur.nl/544039", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Flickr Maja Dumat<\/a> - Creative Commons Licence BY 2.0)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925333, "identifier": "element_18925333", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Praktijkproef bestrijding Aziatische duizendknopen met heet water Tussenrapportage resultaten 2018, 2019 en 2020<\/a> rapport Probos 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkproef bestrijding duizendknoop, Resultaten en kosteneffici├źntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop<\/a>, rapport Probos, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Overlast en extra kosten : Japanse duizendknoop wordt een steeds groter probleem<\/a> Artikel Vakblad Grondig 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925338, "identifier": "element_18925338", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Japanse Duizendknoop<\/a>, Kennisnetwerk Invasieve Exoten", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bestrijding Japanse Duizendknoop<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water<\/a>, omroep Gelderland september 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925343, "identifier": "element_18925343", "type": "text", "title": "Dossier Japanse Duizendknooop", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18925345", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588805", "title": "Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Havenbedrijf-Rotterdam-zoekt-effectieve-aanpak-Aziatische-duizendknoop-2.htm" }, "lead": "Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/f/cid588805_cid578980_aziatische%20duizendknoop.jpg", "width": 1820, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-17T17:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groenkennisnet", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Groenkennisnet-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601534", "title": "Toepassingsmogelijkheden van Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toepassingsmogelijkheden-van-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Japanse of Aziatische duizendknoop is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. Als je de plant op een nuttige manier kunt toepassen, bijvoorbeeld als voedsel, biomassa of diervoer, wordt de bestrijding mogelijk commercieel aantrekkelijk. In een studie zijn mogelijkheden verkend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/0/cid601534_fallopia-japonica-855349_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601327", "title": "Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-bestrijdingsmethoden-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/5/cid601327_6146033305_3d182366d3_c.jpg", "width": 708, "height": 513, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600646", "title": "Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landelijk-protocol-voor-aanpak-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "De aanpak van de Japanse duizendknoop is lastig. Terreineigenaren en overheden proberen op diverse manieren deze invasieve exoot aan te pakken. Omdat er behoefte is aan een uniforme strategie is een landelijk protocol ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/4/cid600646_33373263100_cf9d166a25_c.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }