{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608400", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hebben oud-Nederlandse rassen de toekomst?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hebben-oud-Nederlandse-rassen-de-toekomst-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608400, "identifier": "mediaitem_608400", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hebben-oud-Nederlandse-rassen-de-toekomst-1.htm", "title": "Hebben oud-Nederlandse rassen de toekomst?", "lead": "Waar nu in de veehouderij de voorkeur uitgaat naar efficiënte rassen met een topproductie, is er in de meer biodiversiteitsvriendelijke landbouw ruimte voor dieren met andere eigenschappen. Met name zeldzame, Nederlandse runderrassen hebben geschikte kenmerken om een rol te gaan spelen in de agro-ecologische landbouw. Zij zijn meer robuust dan hun Holstein-collega’s. Voor de oorspronkelijk Nederlandse schapen-, geiten- en paardenrassen lijkt dat in mindere mate te gelden, maar meer onderzoek is nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/b/cid608400_lakenvelder.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Toekomst Oud-Nederlandse Rassen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Holstein heeft de wereld veroverd met haar hoge melkproductie. Hetzelfde deed de Texelaar in de schapenhouderij: het best bespierde schapenras ter wereld domineert. Dit soort hoogproductieve rassen ontleenden hun opmars aan de aandacht in de landbouw voor productieverhoging en efficiëntie per kilogram product. Maar daarmee werden andere, oorspronkelijke Nederlandse rassen naar de achtergrond verdrongen. <\/p>

Veel Nederlandse rassen zeldzaam<\/h2>

De dominantie in de veehouderij van een klein aantal rassen zorgt er voor dat inmiddels 90% van de oorspronkelijke Nederlandse rassen zeldzaam is<\/a>. In Nederland houdt het CGN (Centrum voor Genetische bronnen Nederland) de aantallen bij van deze rassen. Hiermee signaleert het centrum trends en ontwikkelingen<\/a> in beschikbare genetische dierlijke bronnen. <\/p>

Mogelijkheden voor authentieke rassen<\/h2>

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor de landbouwhuisdierrassen van Nederlandse oorsprong. Dit doet ze onder andere door houders van deze rassen te ondersteunen bij het verwaarden van hun zeldzame landbouwhuisdieren. Door de aandacht voor agro-ecologische landbouw, waaronder kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw, ziet de SZH mogelijkheden voor de authentieke rassen. Daarom heeft de SZH laten onderzoeken<\/a> of deze rassen inderdaad kenmerken bezitten die goed passen bij agro-ecologische landbouw. <\/p>

Meer robuust en gezond <\/strong><\/p>

In het onderzoek is gesproken met houders van diverse runderrassen. Voor alle houders geldt dat hun koeien de primaire inkomstenbron vormen. De houders hielden één van de volgende rassen of kleurslag:<\/p>