{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600431", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Handvatten voor venture- en masterclasses in werkboek", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-venture-en-masterclasses-in-werkboek-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600431, "identifier": "mediaitem_600431", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-venture-en-masterclasses-in-werkboek-1.htm", "title": "Handvatten voor venture- en masterclasses in werkboek", "lead": "Onderwijs en ondernemerschap zijn een spannende combinatie. Om ondernemerschap te leren zijn nieuwe en inspirerende werkvormen nodig. Het werkboek Venture & Masterclasses biedt daarvoor handvatten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/a/cid600431_148795243.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-23T10:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_akkerbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Binnen een project van het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) is op basis van ervaringen in de onderwijspraktijk een Werkboek Venture- en Masterclasses<\/a> geschreven. De Ventureclass is een werkvorm waarbij een ondernemer (of een groep ondernemers) een vraagstuk presenteert aan een groep studenten die hiervoor in korte tijd innovatieve en bruikbare oplossingen bedenken.<\/p>

Masterclass<\/h2>

De Masterclass is een werkvorm waarbij studenten (ondernemers in opleiding) zich kunnen spiegelen aan ervaren ondernemers (CEO’s). De ondernemer of CEO vertelt de studenten over zijn eigen ondernemerschap of ondernemerschapsontwikkeling, stimuleert studenten om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen en kan jonge ondernemers coachen. <\/p>

Groen Onderwijs<\/h2>

Het werkboek<\/a> is met name bedoeld voor docenten in het groen onderwijs (mbo en hbo) en bevat praktische handvatten voor het uitvoeren van deze didactische werkvormen. Denk hierbij aan: programma, aanwijzingen voor ‘gespreksleider’, beoordelings- en evaluatieformulieren. Dit werkboek werd mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Onderwijsvernieuwings Programma (OVP). <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887774, "identifier": "element_18887774", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Werkboek Venture- en Masterclasses<\/a>, Aeres Hogeschool, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inspirerende leeromgevingen voor ondernemers : aanwijzingen voor ontwerpers en begeleiders<\/a>, Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies, 2006", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inspirerende leeromgevingen voor ondernemers<\/a>, artikel Vakblad Groen Onderwijs, 2007", "indentlevel": 0 }, { "item": "Projecten GKC - programma ondernemerschap<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887779, "identifier": "element_18887779", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Ondernemerschap in het onderwijs, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatief ondernemer in 20 minuten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }