{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601618", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Handvatten voor aanleg voedselbos", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-aanleg-voedselbos-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601618, "identifier": "mediaitem_601618", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-aanleg-voedselbos-1.htm", "title": "Handvatten voor aanleg voedselbos", "lead": "Eetbaarheid, biodiversiteit of koolstofvastlegging; planten en bomen dienen verschillende doelen in voedselbossen. De websites van Plants For A Future en Voedsel uit het bos bieden handvatten bij de aanleg van jouw voedselbos.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/e/cid601618_233.jpg", "width": 950, "height": 712, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Plants For A Future (PFAF) biedt via de website<\/a> kosteloos een database van meer dan 7000 soorten planten, struiken en bomen. Voor elke soort staan verschillende eigenschappen vermeld. Zo biedt de database inzicht in aspecten als eetbaarheid, medicinale werking en veel andere toepassingen. <\/p>

Ook vind je specifieke informatie die van pas komt bij de aanleg van voedselbossen. Er is een overzicht<\/a> van meer dan 1000 planten, struiken en bomen die geschikt zijn voor een voedselbos.<\/p>" } , { "id": 18922760, "identifier": "element_18922760", "type": "text", "title": "Naar Plants For A Future", "url": "https://edepot.wur.nl/127789", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Voedsel uit het bos<\/h2>

De website van Voedsel uit het bos biedt inzicht in de wet- en regelgeving<\/a> die gelden bij de aanleg van voedselbossen in Nederland. Zo is bijvoorbeeld het bestemmingsplan van de grond bepalend in de mogelijkheden die je hebt en ook heeft Natura 2000 invloed op wat kan en mag in sommige gebieden.<\/p>

Op de website vind je ook een handig overzicht met cursusaanbod<\/a>. Met een jaartraining of losse cursussen kun je meer kennis opdoen over het aanleggen en beheren van voedselbossen.<\/p>

Help de wetenschap<\/h2>

Heb of beheer je al een voedselbos en ben je benieuwd wat het voedselbos economisch oplevert? Of wil je inzicht krijgen in de biodiversiteit of de mate waarin het voedselbos koolstof vastlegt? Meetinstrumenten uit het project Meet je voedselbosoogst<\/a> kunnen jou daarbij helpen. Door hieraan mee te doen en jouw data te delen, help je de wenschap weer om meer inzicht te verkrijgen in de kansen die voedselbossen bieden.<\/p>" } , { "id": 18922762, "identifier": "element_18922762", "type": "text", "title": "Naar Voedsel uit het bos", "url": "https://edepot.wur.nl/533787", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Lendskaip <\/a>via Wikimedia Commons<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922766, "identifier": "element_18922766", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Voedselbossen: een landbouwsysteem met veel potentie<\/a> artikel Landschap, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Welke rol hebben voedselbossen in de landbouw van de toekomst?<\/a> webpagina EOS Tracé", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselbosboomgaard als rendabel alternatief<\/a> artikel Nieuwe Oogst, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922771, "identifier": "element_18922771", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Plants For A Future<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedsel uit het bos<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselbossen dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922776", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601300", "title": "Ontwikkelvragen voor voedselbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwikkelvragen-voor-voedselbossen-1.htm" }, "lead": "De belangstelling voor voedselbossen groeit, maar de oppervlakte is nog beperkt. Wil de ontwikkeling van voedselbossen van de grond komen, dan zijn er nog vragen te beantwoorden: over opbrengsten, economisch haalbare oogsten en verdienmodellen bijvoorbeeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/5/cid601300_bears-garlic-2437087_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601322", "title": "Voor het klimaat is bosuitbreiding nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-het-klimaat-is-bosuitbreiding-nodig-1.htm" }, "lead": "In Nederland bestaat 11% van het landoppervlak uit bos: 370.000 hectare. In 2030 moet dat areaal met 10% worden uitgebreid naar 407.000 hectare, vindt het kabinet. Bosuitbreiding is nodig om de klimaatdoelen te kunnen realiseren, want bomen en bossen leggen CO₂ vast.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/6/cid601322_135120665.jpg", "width": 1024, "height": 663, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601071", "title": "Financieel perspectief voor agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Financieel-perspectief-voor-agroforestry-1.htm" }, "lead": "Agroforestry kan een positief effect hebben op opbrengsten en biodiversiteit. Maar levert het ook financieel wat op? Een factsheet maakt duidelijk dat je met agroforestry opbrengstverhogingen kunt realiseren, mits het ontwerp goed is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/6/cid601071_doelbeelden15458.jpg", "width": 1000, "height": 669, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }