{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601387", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Handreiking voor chemievrij sportveldenbeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handreiking-voor-chemievrij-sportveldenbeheer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601387, "identifier": "mediaitem_601387", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handreiking-voor-chemievrij-sportveldenbeheer-1.htm", "title": "Handreiking voor chemievrij sportveldenbeheer", "lead": "Vanaf 2020 is het gebruik van pesticiden op sportvelden en golfbanen wettelijk verboden. De onlangs verschenen 'Handleiding pesticidenvrij sportgrasbeheer' biedt handvatten voor beheerders om ziekten, plagen en onkruiden aan te pakken of te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/0/cid601387_147044931.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Green Deal Sportvelden - die in 2015 door de Rijksoverheid en diverse organisaties is ondertekend - heeft als doel om te komen tot een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 2020 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden en golfbanen wettelijk verboden. Beheerders moeten het beheer en onderhoud van sportvelden zodanig uitvoeren dat plagen, ziekten en onkruid geen kans krijgen. Alleen in uitzonderlijke situaties mogen ze nog gebruik maken van chemische middelen.<\/p>

Integrated Pest Management<\/h2>

Om plagen, ziekten en onkruiden te kunnen voorkomen zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, moet je meer weten over de achtergronden. Hoe ontstaan ziekten? Welke omstandigheden zijn nodig zodat ziekten en plagen zich kunnen manifestgeren? Hoe kunnen onkruiden zich uitbreiden? Wat kun je doen? De 'Handreiking pesticidenvrij sportgrasbehee<\/a>r' geeft handvatten.<\/p>

Het volledig uitbannen van onkruiden, ziekten en plagen op sportvelden en golfbanen is een illusie, zo begint de inleiding van de handeling: 'Dat is niet gelukt mét decennialang gebruik van pesticiden en zal ook zónder deze middelen niet lukken.' Maar met goed beheer kun je wel veel problemen voorkomen. Dat is ook de aanpak die in de handreiking centraal staat: geïntegreerde gewasbescherming (integrated pest management – IPM). Daarin ligt het accent op preventie, monitoring en tijdige diagnose. Vakkennis, kennis van ecologie en kennis over de ziekten, plagen en onkruiden is daarvoor noodzakelijk.<\/p>

Beheer<\/h2>

Preventie doe je door te streven naar een gezonde, gesloten en robuuste grasmat en een gezonde bodem. In de handreiking is daarom aandacht voor een goed beheer. Je zorgt zo voor gezonde en evenwichtige groei van het gras. Je beperkt zo stress, waardoor de grasplanten weerbaarder worden. In de handleiding worden zo veel mogelijk generieke maatregelen beschreven die de kans op het opreden van ziekten, plagen en onkruiden beperken. In een aantal gevallen wordt een meer soortspecifieke aanpak beschreven.<\/p>

Achtergrondinformatie over een chemievrij sportvelden beheer vind je in hoofdstuk 1. Onkruiden, ziekten en plagen worden beschreven in het tweede, derde en vierde hoofdstuk. Achterin de handleiding zijn tabellen opgenomen met eigenschappen en groeiplaatsvoorkeuren van grassen en onkruidsoorten.<\/p>" } , { "id": 18915712, "identifier": "element_18915712", "type": "text", "title": "Download Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer", "url": "https://edepot.wur.nl/512331", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De handreiking - die is geschreven door Ernst Bos binnen de Green Deal Sportvelden - is bedoeld voor sportveldbeheerders, hoofdgreenkeepers, terreinmeesters en greenkeepers. Zij krijgen zo handvatten voor een chemievrij onderhoud van van sport- en golfgras. Bij het opstellen van de handleiding is gebruik gemaakt van de inzichten en ervaringen vanuit de praktijk. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915716, "identifier": "element_18915716", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer<\/a>, Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen, handreiking Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal worstelt met kennislacune: kennis over alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen schaars en weinig bekend<\/a>, artikel Greenkeeper, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden<\/a>, Rijksoverheid 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915721, "identifier": "element_18915721", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden<\/a>, Green Deal 189", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18915724", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600724", "title": "Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Forse-daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/2/cid600724_640px-Onkruidbrander_met_4_branders_die_een_plaat_heet_maken.jpg", "width": 640, "height": 475, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599635", "title": "Zoektocht naar alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zoektocht-naar-alternatieven-voor-chemische-bestrijdingsmiddelen-1.htm" }, "lead": "Boomkwekers en greenkeepers zijn steeds vaker op zoek naar alternatieven voor de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Boomkwekers zetten alternatieve methoden in voor bestrijding van onkruid op verhardingen of in de teelt. En voor golfterreinen zijn er ook mogelijkheden, maar bij veel greenkeepers ontbreekt het aan kennis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/b/cid599635_shutterstock_88512739_golfbaan.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_boomkwekerij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598942", "title": "Sportveldbeheer zonder chemie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sportveldbeheer-zonder-chemie-1.htm" }, "lead": "Chemievrij beheer van sportvelden staat in de belangstelling nu toelating van bestrijdingsmiddelen steeds verder beperkt wordt. Voor sportveldbeheerders zijn er veel mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/2/cid598942_lawn-mower-1320061_1280.jpg", "width": 960, "height": 596, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }