{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601629", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Handboek voor vergroening van sociale woningbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-voor-vergroening-van-sociale-woningbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601629, "identifier": "mediaitem_601629", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-voor-vergroening-van-sociale-woningbouw-1.htm", "title": "Handboek voor vergroening van sociale woningbouw", "lead": "Er is wetenschappelijk bewijs voor het positief effect van groen in de woonomgeving op de gezondheid van bewoners. Juist de kwetsbare bewoners van sociale woningbouw, met een relatief laag inkomen, zijn gebaat bij meer groen. Voor woningcorporaties ontwikkelden studenten het handboek 'Prettig groen wonen'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/b/cid601629_doelbeelden5206.jpg", "width": 600, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een groene woonomgeving is gezond, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Groen heeft een positief effect op de geestelijke gezondheid of het welbevinden van bewoners en het bevordert fysieke activiteiten. Bovendien het het een positief effect op de leefomgeving door het verkoelend effect, of het verminderen van hittesstress. Daarom is het belangrijk te investeren in vergroening van de woonomgeving. <\/p>

Wonincorporaties<\/h2>

De bewoners van sociale woningen, vaak kwetsbare groepen met een relatief laag inkomen, hebben misschien wel het meest baat bij kwalitatief goed groen in hun omgeving. Maar voor woningcorporaties is vergroening van de woonomgeving geen prioriteit. Kerntaak van die woningcorporaties is immers het aanbieden van betaalbare, kwalitatief goede woningen. <\/p>

Toch kan ook vergroening voor die corporaties voordelen opleveren, denk aan verhoging van de waarde van het vastgoed. Bovendien past het bij een zorgvuldige omgang met bewoners en de zorg voor tevreden huurders.Toch is vergroening lastig voor die corporaties. Ze weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken of hebben er weinig kennis van. <\/p>

In het rapport 'Groenvoorziening in sociale woningbouw',<\/a> dat een resultaat is van het project 'Prettig Groen Wonen<\/a>', is kennis over vergroening op een rij gezet op basis van literatuurstudie en ervaring van proefprojecten. Het rapport gaat in op de sociaal-economische achtergrond van bewoners, de ideeën over een groene stad en de pogingen meer groen te realiseren in zowel armere als rijkere buurten. <\/p>" } , { "id": 18923038, "identifier": "element_18923038", "type": "text", "title": "Rapport Groenvoorziening in sociale woningbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/536439", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Handboek<\/h2>

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein hebben in het kader van het project 'Prettig Groen Wonen' ideeën verzameld om het groen van woningcorporaties waardevoller te maken. Je kunt denken aan verbetering voor klimaatadaptatie, ontmoetingsplekken of een aangepaste beplanting voor sociale veiligheid. Als resultaat hebben de studenten een handboek samengesteld dat als handleiding door woningcorporaties gebruikt kan worden. Er staat stap voor stap beschreven hoe je met bewoners de buitenruimte kunt aanpakken. Hoe benader je de bewoners? Hoe organiseer je een workshop? Waar moet je aan denken?<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Met de inzending van hun handboek als project voor de Impactprijs Groen Onderwijs<\/a>, die GroenPact organiseerd, wonnen de studenten een eerste prijs in de categorie hbo. Op 4 maart werd die prijs uitgerijkt tijdens de manifestatie 'Jongeren aan zet'. <\/p>

Heb je belangstelling voor het Handboek Prettig Groen Wonen? Stuur dan een mail naar anne-mieke.kok@hvhl.nl<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Doelbeelden.nl)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923043, "identifier": "element_18923043", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Groenvoorziening in sociale woningbouw Stand van zaken in literatuur en praktijk voor het project ‘Prettig Groen Wonen'<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe woningcorporaties groen kunnen verbeteren<\/a>, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University & Research januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet KPI’s functioneel groen en klimaatadaptatievoor woningcorporaties,<\/a> Project Prettig Groen Wonen 31 augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktische handleiding interviewen voor studenten<\/a>, Wageningen University & Research juli 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923049, "identifier": "element_18923049", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project Handboek Prettig Groen Wonen - Hogeschool Van Hall Larenstein<\/a>, GroenPact", "indentlevel": 0 }, { "item": "Studenten ‘Handboek prettig groen wonen’ winnen Impactprijs Groen Onderwijs<\/a>, bericht HVHL maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Prettig Groen Wonen, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18923054", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601538", "title": "Jongeren centraal op GroenPact Manifestatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jongeren-centraal-op-GroenPact-Manifestatie-1.htm" }, "lead": "'Jongeren laten zien dat ze nadenken over zaken van levensbelang, over onze toekomst,' zegt Carola Schouten tijdens de GroenPact Manifestatie van 4 maart. Ze verwijst onder meer naar de inzendingen van studenten voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2020.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/2/cid601538_Jongeren%2520aan%2520zet%2520bij%2520Groenpact%2520Manifestatie%2520WEB.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-08T15:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601825", "title": "Wetenschappelijke basis voor stadsvergroening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wetenschappelijke-basis-voor-stadsvergroening-1.htm" }, "lead": "Wageningen Universiteit & Research is samenwerkingspartner van stichting De Groene Stad. Hun gezamenlijke doel is steden verder vergroenen. Dat heeft voordelen voor bijvoorbeeld waterberging en gezondheid. Wageningse onderzoekers zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van stadsvergroening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601825_shutterstock_1886899_park.jpg", "width": 917, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-28T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }