{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600837", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Handboek biologische varkenshouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-biologische-varkenshouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600837, "identifier": "mediaitem_600837", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-biologische-varkenshouderij-1.htm", "title": "Handboek biologische varkenshouderij", "lead": "In het handboek voor biologische varkenshouderij vinden varkenshouders naast technische informatie ook veel informatie over hoe je de gezondheid en het welzijn van varkens kunt verbeteren. Het oorspronkelijk Engelstalige boek is vertaald in het Nederlands.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/c/cid600837_shutterstock_6448945_big_wroeten.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T19:05+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_veehouderij" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Varkens", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2015 werd binnen het Europese CoreOrganic II-project ProPig een handboek ontwikkeld voor biologsiche verkenshouders. Onderzoekers en adviseurs gebruikten voor dat handboek informatie van 74 biologische varkensbedrijven in acht Europese landen. Ze beoordeelden diergezondheid, het welzijn van dieren en de milieu-impact van de bedrijven. Op basis van hun ervaringen is het handboek ontwikkeld om varkenshouders te ondersteunen bij hun dagelijkse werk. Van dat handboek is er ook een Nederlandse versie<\/a> beschikbaar.<\/p>

Dierziekten<\/h2>

In het boek vind je informatie over alle mogelijke preventieve maatregelen in de veehouderij, hygiëne, voeding en management om de ontwikkeling van ernstige ziekten, verwondingen of elke vorm van stress te voorkomen. <\/p>

Je kunt aan de hand van die informatie mogelijke symptomen van dierziekten vroegtijdig te herkennen, zodat dierenleed kan worden voorkomen. Door middel van eenvoudige checklists kun je mogelijke oorzaken en gedragsstoornissen identificeren. In het handboek vind je maatregelen om problemen op te lossen.

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid heeft het nu laten vertalen in het Nederlands. Het handboek is digitaal vrij toegankelijk. Een gedrukte versie kun je bestellen bij het
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt<\/a>. <\/p>" } , { "identifier": "element_18991077", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["855077"]} } , { "type": "text", "html": "

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_18991079", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "855077", "882765", "883200" ]} } , { "id": 18991080, "identifier": "element_18991080", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Meer publicaties over varkenshouderij<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_18991085", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bestelinformatie gedrukte versie handboek Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt", "link_url": "http://www.ccbt.be/?q=varkenshandboek" } } , { "identifier": "element_18991086", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Strategies to reduce environmental impact by improving health and welfare of organic pigs, CORE Organic II 2015", "link_url": "http://www.coreorganic2.org/coreorganic2.asp" } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } , { "id": 18991087, "identifier": "element_18991087", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Biologische landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

Relevante berichten<\/h2>" } , { "identifier": "element_18991091", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Gezondheid ondersteunende middelen voor dieren", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheid-ondersteunende-middelen-voor-dieren-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18991092", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Diervriendelijk varkensvlees met twee sterren", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Diervriendelijk-varkensvlees-met-twee-sterren-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18991093", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Antibioticareductie in de varkenshouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Antibioticareductie-in-de-varkenshouderij-1.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }