{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601242", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Handboek Snijmais 2020 beschikbaar", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-Snijmais-2020-beschikbaar-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601242, "identifier": "mediaitem_601242", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-Snijmais-2020-beschikbaar-1.htm", "title": "Handboek Snijmais 2020 beschikbaar", "lead": "Het Handboek Snijmaïs 2020 is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. Het handboek is digitaal beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/2/cid601242_corn-1841271_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Voor een optimale teelt is het belangrijk dat melkveehouders beschikken over juiste en actuele informatie. Het Handboek snijmais<\/a>, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.<\/p>

Voedingswaarde<\/h2>

Snijmaïs is een belangrijk gewas. Sinds de jaren zeventig breidde het areaal zich sterk uit tot zo'n 230.000 hectare begin jaren negentig. De laatste jaren is het areaal door verscherpte derogatieregels gedaald tot circa 187.000 hectare in 2019. Het merendeel van de snijmais (60%) wordt geteeld op de zandgronden van Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.<\/p>

Voor het succes van snijmaïs noemt het handboek een aantal verklaringen. Het is een gemakkelijk te telen gewas met een productie van constante kwaliteit. De hoge voedingswaarde (VEM-waarde) heeft een positief effect op de melkproductie. En met een hoge energie/eiwit-verhouding past snijmaïs goed in een rantsoen naast gras en graskuil.<\/p>

Digitaal handboek<\/h2>

Het Handboek Snijmaïs is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Aan de orde komen gewaseigenschappen, bemesting, teelt, oogst, conservering, voeding, benutting en bedrijfseconomie van snijmaïs. De inhoud van het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd door deskundigen van Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research in opdracht van ZuivelNL.<\/p>" } , { "id": 18911433, "identifier": "element_18911433", "type": "text", "title": "Download het handboek", "url": "https://edepot.wur.nl/514592", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Op de website www.handboeksnijmais.nl<\/a> kun je het handboek per hoofdstuk raadplegen. Daarnaast kan je het Handboek Snijmaïs in zijn geheel downloaden. Een gedrukte versie is beschikbaar in de webshop van Anoda<\/a>.<\/p>

(Bron foto: <\/em>Pexels<\/a> via Pixabay<\/a><\/em>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911437, "identifier": "element_18911437", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " Handboek Snijmais<\/a>, Wageningen Livestock Research december 2019", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18911440, "identifier": "element_18911440", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Handboek Snijmais<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek snijmaïs, gedrukte versie<\/a>. Webshop Anoda", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911444", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600637", "title": "Inzaai van vanggewassen na maïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inzaai-van-vanggewassen-na-mais-1.htm" }, "lead": "Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Dat moet voor 1 oktober. Gelijkzaai is volgens onderzoeker Brigitte Kroonen de beste methode van inzaai.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/4/cid600637_traktor-1234482_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600858", "title": "Vernieuwd handboek Snijmaïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-handboek-Snijmais-1.htm" }, "lead": "Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met onder meer informatie over de verplichte inzaai van vanggewassen of de oogst van verdroogde maïs. Het handboek is digitaal beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/6/cid600858_shutterstock_82794865_mais_veld.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599976", "title": "Meer nitraatuitspoeling bij afwisseling maïs en gras", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-nitraatuitspoeling-bij-afwisseling-mais-en-gras-1.htm" }, "lead": "Snijmaïs wordt als voedergewas vaak geteeld in rotatie met gras. Maar juist die rotatie leidt tot hogere nitraatuitspoeling dan bij een continuteelt. Toch is gewasrotatie gewenst. Om nitraatuitspoeling te beperken, kun je wel wat doen. Een aangepaste bemesting bij eerstejaars maïs op gescheurd grasland bijvoorbeeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/d/cid599976_corn-1841271_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }