{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601410", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Halvering ammoniakuitstoot door aanpassing bedrijfsvoering", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Halvering-ammoniakuitstoot-door-aanpassing-bedrijfsvoering-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601410, "identifier": "mediaitem_601410", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Halvering-ammoniakuitstoot-door-aanpassing-bedrijfsvoering-1.htm", "title": "Halvering ammoniakuitstoot door aanpassing bedrijfsvoering", "lead": "Door een nieuwe stal te bouwen met een emissiearme stalvloer, verdunning van mest en een eiwitarm rantsoen kun je de ammoniakuitstoot met 50% verminderen, zo blijkt uit praktijkervaring.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/e/cid601410_cow-809637_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Melkveehouder Jaco Kastelein in Bodegraven is kritisch op het huidige stikstofbeleid, maar beseft tegelijkertijd dat het nodig is om emissiearm te boeren. Zijn bedrijf zit dicht bij de Nieuwkoopse plassen, waar de stikstofdeposities te hoog is. Juist om die reden is hij al een aantal jaren bezig met ammoniakreductie, zegt hij in een artikel in vakblad Veeteelt<\/a>.<\/p>

Emissiearme vloer<\/h2>

De eerste grote stap zette hij in 2014 met de bouw van een nieuwe stal met een emissiearme stalvloer. Uit resultaten van de KringloopWijzer blijkt dat die vloer de ammoniakuitstoot vermindert van 12,6 naar 7,0 kilo per gve. Een tweede manier om de ammoniakuitstoot terug te brengen, is het verdunnen van mest. Vanaf 2016 naam Kastelein deel aan de Proeftuin Veenweiden. Door de mest bij het uitrijden in het voorjaar te verdunnen tot in totaal zo'n 30 tot 50% water, wordt de ammoniakemissie fors verlaagd.<\/p>

Eiwitarm rantsoen<\/h2>

Daarnaast voerde Kastelein aanpassingen in de bedrijfsvoering door. Zo houdt hij minder jongvee aan en investeert hij met name in een eiwitarm rantsoen. Gedurende het weideseizoen is extern eiwit zoveel mogelijk uit het rantsoen gehaald, meldt het vakblad. Hij schakelde van brok met 120 gram ruw eiwit over op maïsbrok aangevuld met gerst. Door het eiwitaanbod tijdens het weideseizoen te verminderen, zorg je voor een betere grasopnamen, is de mening van Kastelein. Door aangepast beheer van het grasland - eerder bemesten en door langzaam werkende meststoffen te gebruiken - probeert hij het eiwitgehalte in het gras zo hoog mogelijk te krijgen.<\/p>" } , { "id": 18916354, "identifier": "element_18916354", "type": "text", "title": "Download vakbladartikel over reductie ammoniakemissie", "url": "https://edepot.wur.nl/510297", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Na vijf jaar blijkt de ammoniakuitstoot met 50% te zijn verminderd. Toch wil Kastelein zoeken naar meer mogelijkheden. De aanpassingen die hij tot nu toe doorvoerde, leverden direct geld op. Hij wil nu een toevoegmiddel aan de mest gaan beproeven dat stikstof omzet in organisch gebonden stikstof die minder snel vervluchtigt. Bijkomend voordeel is dat het gras smakelijker wordt met betere eiwitverhoudingen. <\/p>

(Bron foto: Dutch Air<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916358, "identifier": "element_18916358", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Reductie van ammoniakuitstoot verbetert rendement<\/a>, artikel Veeteelt december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mest verdunnen met water reduceert uitstoot van ammoniak fors<\/a>, artikel Veeteelt februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Techniek biedt uitkomst in stikstofcrisis<\/a>, artikel Veeteelt 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "30 procent minder ammoniakemissie in melkveehouderij<\/a>, artikel V-focus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "25% minder ammoniakemissie? Het kan!<\/a> Factsheet 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lagere emissies tijdens weidegang : voeding weidegang en emissie<\/a>, artikel Veeteelt, oktober 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916366, "identifier": "element_18916366", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Proeftuin Veenweiden<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstof, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916371", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601244", "title": "10 % minder ammoniakuitstoot in landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-minder-ammoniakuitstoot-in-landbouw-1.htm" }, "lead": "Bij het uitrijden van mest op grasland is de uitstoot van ammoniak 10% lager dan gedacht. Dat blijkt uit nieuwe analyse van 160 ammoniakproeven met een verbeterde rekenmethode door Wageningse onderzoekers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/b/cid601244_mestinjecteren.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600826", "title": "Melkveehouders in Proeftuin Veenweiden realiseren 22% ammoniakreductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkveehouders-in-Proeftuin-Veenweiden-realiseren-22-ammoniakreductie-1.htm" }, "lead": "Tien pilotboeren in het Groene Hart hebben sinds 2016 binnen de Proeftuin Veenweiden laten zien dat je de ammoniakemissie tot 25% kunt verminderen. Vooral maatregelen gericht op het beperken van de emissie in het veld waren effectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid600826_shutterstock_16417519_NL_boerenbedrijf_koeien.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599948", "title": "Ammoniakemissie verlagen met weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ammoniakemissie-verlagen-met-weidegang-1.htm" }, "lead": "Weidegang is een manier om ammoniakemissie te verlagen. Omdat urine dan niet in contact komt met de mest, wordt minder ammoniak gevormd. In theorie kun je de ammoniakemissie nog verlagen door op stal een aangepast rantsoen aan te bieden, maar dat levert weinig milieuwinst op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid599948_cattle-918644_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }