{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600680", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "HAS Hogeschool presenteert nieuwe blauwdruk kalveropfok", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/HAS-Hogeschool-presenteert-nieuwe-blauwdruk-kalveropfok-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600680, "identifier": "mediaitem_600680", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/HAS-Hogeschool-presenteert-nieuwe-blauwdruk-kalveropfok-1.htm", "title": "HAS Hogeschool presenteert nieuwe blauwdruk kalveropfok", "lead": "Een goede kalveropfok is voor iedere veehouder te bereiken, maar verbetering is vaak mogelijk. In samenwerking met bedrijven maakte HAS Hogeschool een blauwdruk voor betere kalveropfok. De adviezen zijn het resultaat van een driejarig topproject.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/7/cid600680_Web%252072%2520DPI-shutterstock_31669666_dierenarts_kalf.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kalverhouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De afgelopen 3 jaar werkte HAS Hogeschool samen met Vetvice B.V., FrieslandCampina Nutrifeed, MSD Animal Health, VDK products en Agrifirm in het project ‘Blauwdruk kalveropfok’.<\/p>

Verbeteren van de kalveropfok<\/h2>

Doel van het meerjarige project was om bruikbare adviezen te leveren aan melkveehouders en erfbetreders om de kalveropfok in de melkveehouderij te verbeteren. Een optimale opfok van kalveren is een belangrijke investering voor de toekomst. Hierbij is veel kennis nodig, maar ook een vertaling van de beschikbare kennis naar concrete adviezen voor de praktijk. De nieuwe Blauwdruk kalveropfok<\/a> bevat naast deze kennis ook een aantal best practices<\/em>.<\/em><\/p>

<\/em><\/em>Aline van Genderen is een van de trekkers van het project van HAS Hogeschool. Ze vertelt dat het project heel positief is ontvangen door het werkveld. Ook de studenten die betrokken waren bij het project waren enthousiast. <\/p>

Succesfactoren<\/h2>

De ontwikkelde blauwdruk geeft veehouders de mogelijkheid om per fase in de kalveropfok verbeterpunten vast te stellen en de verbeterslag concreet door te voeren. Stap voor stap, per levensfase van het kalf, worden zogenaamde succesfactoren geformuleerd. Deze bevinden zich op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, hygiëne, werkwijze en organisatie. Met elkaar staan de succesfactoren garant voor een succesvolle en gestructureerde opfok. Voor de veehouder biedt dit een concrete checklist die hij of zij samen met adviseurs kan doornemen.  <\/p>

Blauwdruk<\/h2>

Behalve de blauwdruk zelf is in het tijdschrift Veeteelt een serie artikelen opgenomen over de diverse stappen in de kalveropfok (zie rechterkolom). Zowel via HAS Hogeschool als via Veeteelt is de blauwdruk dus te raadplegen.<\/p>

Nu is het de beurt aan de veehouders zelf. \"Sectorpartijen gaan er mee aan de slag en we hopen dat we over een half jaar met de ontvangen feedback een vervolg kunnen formuleren\", zegt Van Genderen.<\/p>

Dit nieuwsbericht is deels gebaseerd op het bericht van HAS Hogeschool<\/a>.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895486, "identifier": "element_18895486", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Blauwdruk Kalveropfok<\/a> Website HAS, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Serie kalveropfok : inleiding<\/a>, artikel Veeteelt, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Serie kalveropfok : geboorte<\/a>, artikel Veeteelt, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Serie kalveropfok : eenlingboxen<\/a>, artikel Veelteelt, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Serie kalveropfok : groepshuisvesting<\/a>, artikel Veeteelt, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Serie kalveropfok : ligboxen<\/a>, artikel Veeteelt, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe jongveekengetallen stimulans voor betere opfok<\/a>, artikel Veeteelt, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895495, "identifier": "element_18895495", "type": "text", "title": "Naar praktijkgericht onderzoek van groene hogescholen", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18895497", "type": "contentitemslist", "title": "Gerelateerde berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600178", "title": "Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Blauwdruk-voor-verbetering-jongveeopfok-1.htm" }, "lead": "Om veehouders te helpen met het verbeteren van opfok van jongvee is er een blauwdruk kalveropfok ontwikkeld. Aan de hand van een checklist kan een veehouder snel zien waar verbeteringen mogelijk zijn.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2018-12-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600023", "title": "Goed water voor koe en kalf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goed-water-voor-koe-en-kalf-1.htm" }, "lead": "Goed en voldoende water is belangrijk voor zowel koeien als kalveren. Een te lage waterinname kan leiden tot tot de vorming van urinewegstenen. Juist bij kalveren, die net gespeend zijn, is het belangrijk dat ze voldoende water binnen krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/8/4/cid600023_koe_waterdrinken_jn.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600564", "title": "Tips voor het afkalven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-het-afkalven-1.htm" }, "lead": "Wat moet je doen wanneer een koe op het punt staat te kalven? In negen stappen zet dierenarts Yvette de Geus het geboorteproces op een rij. Aan het gedrag kun je zien of een koe begint te kalven. Dan begin je al met de voorbereidingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/b/cid600564_birth-2715211_640.jpg", "width": 640, "height": 423, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600867", "title": "Goede zorg voor kalveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-zorg-voor-kalveren-1.htm" }, "lead": "Wat doe je als jonge kalveren ziek worden als gevolg van een infectie? Of wat als ze diarree hebben? Een goede zorg voor zieke kalveren is belangrijk. Daarnaast kun je ook werken aan een goede weerstand.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/2/cid600867_shutterstock_207300541_kalf_holstein.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600793", "title": "Kalversterfte is complex", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kalversterfte-is-complex-1.htm" }, "lead": "De kalversterfte is te hoog, berichtten media begin april. Vakblad Veeteelt zet wat feiten op een rij. De kalversterfte blijkt de laatste jaren constant, ondanks een verminderd gebruik van antibiotica. Dat is al een prestatie op zich, zegt LTO woordvoerder Dirk Bruins.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/9/cid600793_cow-1766102_1280.jpg", "width": 800, "height": 579, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kalverhouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }