{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601298", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Grote kennisbehoefte door groei aardbeiensector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grote-kennisbehoefte-door-groei-aardbeiensector-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601298, "identifier": "mediaitem_601298", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grote-kennisbehoefte-door-groei-aardbeiensector-1.htm", "title": "Grote kennisbehoefte door groei aardbeiensector", "lead": "Het areaal aardbeien dat in Nederland onder glas geteeld wordt, breidt snel uit. Er is een grote behoefte aan kennis over nieuwe rassen en teeltsystemen. Weerbaarheid van aardbeiplanten is een van de aandachtspunten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/9/cid601298_shutterstock_274349522_kas_aardbeien.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland wordt nu zo'n 400 tot 450 ha aardbeien onder glas geteeld, schrijft vakblad Onder Glas in een artikel<\/a>. En de sector groeit snel. De verwachting is dat het areaal de komende tien jaar zal verdubbelen. Door die groei is er veel behoefte aan nieuwe kennis, kennis over nieuwe rassen, nieuwe teeltsystemen en teeltstrategieën. Denk bijvoorbeeld aan kennis over jaarrondteelt van aardbeien met hulp van LED-belichting in de winter. Eerder dit jaar besteedde het vakblad in een artikel<\/a> al aandacht aan aardbeienteelt onder LED-belichting.<\/p>" } , { "id": 18913066, "identifier": "element_18913066", "type": "text", "title": "Artikel over aardbeienteelt onder LED", "url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-groen-kennisnet/991852", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Rassenonderzoek<\/h2>

Op onderzoekslocatie Berry Plaza in Noord-Limburg is meer dan 1000 m² glas beschikbaar voor proeven. Onderzoek wordt uitvoerd in opdracht van veredelaars zoals Flevo Berry Limgroup en East Malling Research. Rassenonderzoek is een van de belangrijkste pijlers van het onderzoek. Doel van dit onderzoek is kennis op te doen over hoe een nieuw ras groeit.<\/p>" } , { "id": 18913068, "identifier": "element_18913068", "type": "text", "title": "Artikel over praktijkonderzoek Berry Plaza", "url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-groen-kennisnet/1000509", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De nieuwe rassen moeten makkelijk oogstbaar zijn en zich lenen voor automatisering. Daarnaast is de weerbaarheid van een ras belangrijk omdat er minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Zo zijn er nieuwe rassen als Sonsation, een smakelijke aardbei die bestand is tegen Phytophthora en Limalexia.<\/p>

Weerbaarheid<\/h2>

Die weerbaarheid is niet alleen een raskenmerk, maar hangt ook af van teeltomstandigheden, zoals bemesting, klimaatsturing of hygiëne. In 2019 besteedde vakblad Onder Glas aandacht aan weerbaar telen. <\/p>" } , { "id": 18913070, "identifier": "element_18913070", "type": "text", "title": "Artikel over weerbaar aardbeien telen", "url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-groen-kennisnet/864651", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913074, "identifier": "element_18913074", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Sterke groei aardbeienteelt vraagt andere rassen en teeltstrategieën : Praktijkonderzoek naar innovaties in aardbei<\/a>, artikel Onder Glas april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoekers positief over eerste aardbeienteelt in nieuwe kas : 100% LED-belichting en 'all-electric' telen bij aardbei<\/a>, artikel Onder Glas januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voor aardbeienteler Jack Loonen is weerbaar telen een continu groeiproces : aardbeien zonder chemische gewasbescherming<\/a>, artikel Onder Glas mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Door zaadteelt en LED duurzame aardbeienteelt binnen handbereik : tijd rijp voor smaakaardbeien uit zaad?<\/a> artikel Onder Glas april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over de teelt van aardbeien<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913081, "identifier": "element_18913081", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Team Onderzoek Aardbei (Berry Plaza)<\/a>, Delphy", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913086", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600602", "title": "Weerbaarheid aardbeiplanten verbeteren met aangepaste bemesting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weerbaarheid-aardbeiplanten-verbeteren-met-aangepaste-bemesting-1.htm" }, "lead": "Toevoeging van micro-organismen of biostimulanten kunnen zorgen dat weerbaarheid van planten beter wordt. Maar bij aardbeiplanten waren resultaten teleurstellend. Een aangepaste bemesting met minder stikstof en fosfaat lijkt positief te werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/1/cid600602_shutterstock_142464187_kas_aardbeien.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598943", "title": "Gezonde aardbeiplanten opkweken in trays", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-aardbeiplanten-opkweken-in-trays-1.htm" }, "lead": "Veel aardbeitelers vermeerderen jonge planten op trays in verhoogde kweekbedden. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor ontsmetting van het recirculatiewater.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/3/cid598943_strawberries-1056019_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1105, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }