{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601165", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Grondnesten van de eikenprocessierups bemoeilijken bestrijding", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grondnesten-van-de-eikenprocessierups-bemoeilijken-bestrijding.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601165, "identifier": "mediaitem_601165", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grondnesten-van-de-eikenprocessierups-bemoeilijken-bestrijding.htm", "title": "Grondnesten van de eikenprocessierups bemoeilijken bestrijding", "lead": "Eikenprocessierupsen zitten niet alleen in de boom, maar ook in de grond. Deze rupsen met brandharen komen opeens in juni tevoorschijn. Omdat bespuitingen al voor juni plaatsvinden, zijn andere bestrijdingsmethoden nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/8/cid601165_Eikenprocessierups_Wikemedia.jpg", "width": 274, "height": 184, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-11T08:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De rupsen in de grond kunnen een of meerdere jaren in rust zijn voordat ze weer actief worden. Ook kunnen ze zich in de grond verpoppen tot vlinder, zo meldt NatureToday inhet arikel 'Mysterie verdwijnen en verschijnen grote aantallen eikenprocessierupsen definitief opgelost\"<\/a>. <\/p>

Grondnesten<\/h2>

Op diverse plaatsen op de onderzoekslocatie in Wapserveen trof onderzoeker Silvia Hellingman eiken aan waarvan het blad minder aangevreten was dan je op basis van het aantal rupsen zou verwachten. Ook zijn er in de loop van het rupsenseizoen opeens uitbraken van eikenprocessierupsen, terwijl er preventieve bespuitingen zijn uitgevoerd. <\/p>

De verklarig is dat er eikenprecessierupsen zijn die in grondnesten overleven. Ze komen in juni uit die grondnesten. Ze bleven relatief korte tijd op de stam van de bomen aanwezig, waarna ze weer de grond opzochten op dezelfde plaats waar ze er ook uit waren gekomen in juni. Die grondnesten vind je vaak aan de voet van de eik, maar ook in iets verder van de boom gelegen muizenholen. <\/p>

Verpoppen tot vlinder<\/h2>

Om de verdere ontwikkeling van de eikenprocessierupsen te volgen, plaatste Hellingman rondom eikenbomen netten nadat de rupsen in de bodem gekropen waren. Per boom telde ze hoeveel rupsen er de grond in kropen. De netten werden dagelijks gecontroleerd op de aanwezigheid van eikenprocessievlinders. In totaal warenzijn er zo’n tienduizend rupsen de grond in gekropen. Achter de netten werden 4646 vlinders gevangen.<\/p>

Die tellingen zijn het bewijs dat eikenprocessierupsen zich in de grond kunnen verpoppen. Tot op heden was alleen bekend dat eikenprocessierupsen zich verpoppen in bomen. Opvallend is dat het aantal vrouwtjesvlinders vele malen hoger is dan het aantal uitgekomen mannetjes. Hoe dit kan moet nader onderzocht worden. <\/p>

Eitjes<\/strong><\/h2>

Een ander opvallend resultaat was dat lager op de boomstam eitjes gevonden werden. Tot nu toe dachten onderzoekers dat de eikenprocessievlinder alleen eitjes boven in de boom afzetten. Vlinders uit grondnesten zetten een groot deel van hun eitjes op stamscheuten af. Het verwijderen van stamscheuten na de vluchtperiode kan daarom een manier zijn om veel eitjes te verwijderen.<\/p>

Wegzuigen<\/h2>

Eikenprocessierupsen die in de boom zitten, kun je bestrijden met de nematode Steinernema feltiae<\/em> of met Xentari, een bacteriesuspensie van Bacillus thringiensis<\/em>.. Voor grondnesten kun je deze methoden niet inzetten. Een boombeheerder moet er dus op bedacht zijn dat later in het seizoen eikenprocessierupsen uit de grond kunnen komen. Die kan hij wegzuigen.<\/p>

Het wegzuigen is geen garantie dat er geen eitjes afgezet worden in je bomen. Uit de grondnesten komen ook vlinders die je niet weg kunt zuigen. Deze vlinders zetten weer eitjes af. Verlaten nesten kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een grondnest. Een verlaten nest hangt slap aan de boom en bevat alleen vervellingen en uitwerpselen. Aan de stam is een verlaten nest plat. Dit nest bevat eveneens vervellingen en uitwerpselen op de grond.<\/p>

Natuurlijke vijanden<\/strong><\/h2>

Sluipvliegen en sluipwespen zijn vijanden van de eikenprocessierups. Hellingman ontdekte dat sluipvliegen en sluipwespen met de rupsen mee de grond in gaan. Dit is voor de beheersing van grondnesten een interessante optie.<\/p>

Maar er is nog veel onbekend over waar en wanneer eikenprocessierupsen de grond in gaan, wanneer ze in diapauze (rust) gaan en hoe lang ze in diapauze blijven zitten. Dit vraagt nog meer onderzoek.<\/p>

(Bron foto: <\/em>Wikimedia)<\/em><\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909217, "identifier": "element_18909217", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Mysterie verdwijnen en verschijnen grote aantallen eikenprocessierupsen definitief opgelost<\/a>, artikel Nature Today, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Informatiebladen beheersing eikenprocessierups<\/a>, kennisplatform Processierups, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkadvies eikenprocessierups in bos en natuur <\/a>, vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18909222, "identifier": "element_18909222", "type": "text", "title": "Dossier eikenprocessierups", "url": "", "html": "" } , { "id": 18909224, "identifier": "element_18909224", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennisplatform Processierups<\/a>, website LNV", "indentlevel": 0 }, { "item": "Info eikenprocessierups<\/a>, Website GGD", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Eikenprocessierups<\/a>, Nature Today", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eikenprocessierups<\/a>, RIVM", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eikenprocessierups<\/a>, NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eikenprocessierups<\/a>, Vlinderstichting", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909232", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601106", "title": "Niet alle rupsen zijn eikenprocessierupsen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Niet-alle-rupsen-zijn-eikenprocessierupsen-1.htm" }, "lead": "Eikenprocessierupsen zitten op eiken en hebben haren. Maar er zijn meer rupsen met haren, en meer rupsen op eiken. Niet elke rups is een eikenprocessierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/9/cid601106_42335367842_4d4b71b063_o.jpg", "width": 704, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601418", "title": "Eerste processierups uit het ei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eerste-processierups-uit-het-ei-1.htm" }, "lead": "De eikenprocessierups zorgde in de zomer van 2019 voor veel overlast. Ook in 2020 zal de rups voor overlast zorgen. Op maandagmorgen 6 april kwamen de eerste rupsen uit het ei, meldt het kenniscentrum Processierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/7/cid601418_974px-Thaumetopoea_processionea_DSC08424rc_G.Hagedorn.jpg", "width": 974, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601273", "title": "Bestrijding eikenprocessierups met nematoden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijding-eikenprocessierups-met-nematoden-1.htm" }, "lead": "In de zomers van 2018 en 2019 zorgde de eikenprocessierups voor veel klachten. Met insectenparasitaire aaltjes kun je die rupsen bestrijden. Een doding van 95% is mogelijk, mits je de bestrijding goed uitvoert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/9/cid601273_IMG_1884.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601496", "title": "Doordachte aanpak van eikenprocessierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doordachte-aanpak-van-eikenprocessierups-1.htm" }, "lead": "De beheersing van overlast van de eikenprocessierups vraagt een systematische, doordachte aanpak. Het begint met risico-inventarisatie en preventie. Bij bestrijding is communicatie een belangrijk aandachtspunt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/0/cid601496_613px-Thaumetopoea_processionea_03_sel.jpg", "width": 613, "height": 442, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601331", "title": "14 methoden om eikenprocessierups te bestrijden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/14-methoden-om-eikenprocessierups-te-bestrijden-1.htm" }, "lead": "Eikenprocessierups kun je bestrijden met biologische methoden, maar nadeel is dat je dan ook andere vlindersoorten doodt. Om die rupsen te beschermen heeft de Vlinderstichting beheerkaarten ontwikkeld. Er zijn ook andere methoden om eikenprocessierups te bestrijden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/7/cid601331_DSCN0002.JPG", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }