{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601280", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groene waterstof uit bermmaaisel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-waterstof-uit-bermmaaisel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601280, "identifier": "mediaitem_601280", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-waterstof-uit-bermmaaisel-1.htm", "title": "Groene waterstof uit bermmaaisel", "lead": "Groene waterstof wordt een belangrijke duurzame energiedrager in de koolstofarme economie. Bedrijven in de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland laten zien dat je groene waterstof kunt produceren door biomassa, zoals bermmaaisel, te vergassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/d/cid601280_shutterstock_153263906_bermmaaisel__tractor.jpg", "width": 1008, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Als het aan ondernemer Rob Vasbinder van Nettenergy ligt, krijgen tankstations in het Groene Hart een kleine pyrolyseinstallatie die gevoed wordt snoeiafval en bermgras, meldt vakblad Agro& Chemie<\/a>. Vasbinder heeft een kleinschalige elektrolyse-installatie gebouwd die 500 kilo waterstof per dag kan produceren. Dat is genoeg om 300 woningen te verwarmen of om 100 waterstofauto’s per dag mee vol te tanken<\/p>

Groen waterstof<\/h2>

Die kleinschalige PyroGasifier is een verdere ontwikkeling van een installatie waarmee het bedrijf Nettenergy biomassa-reststromen van boeren en tuinders pyrolyseert tot olie, houtazijn en syngas. De PyroGasifier slaat de vloeistoffase over en produceert syngas (H₂, CO, CO₂, CH₄ en eventueel wat stikstof) en biochar. <\/p>

Dat syngas wordt vervolgens in SYN2H installatie verder uit elkaar gehaald. Met stoom wordt CO en CH₄ in die installatie omgezet naar groen waterstof. Dat is min of meer vergelijkbaar met de bestaande route waarin waterstof uit aardgas wordt geproduceerd. Omdat er geen katalysator of zuurstoffabriek nodig is, kun je het op kleinschalige manier toepassen, legt Rob Vasbinder uit in het artikel. <\/p>

Businesscase<\/h2>

Vasbinder denkt dat zijn installatie dit jaar in gebruik genomen wordt op de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland<\/a> en bij Vermeulen Groep uit Hazerswoude die het wegbeheer uitvoert voor Rijkswaterstaat in het Groene Hart. Bij een kiloprijs van €5, vergelijkbaar met de kostprijs van waterstof uit elektrolysers, is de businesscase positief. Een voordeel van deze vergassingsroute - zo is te lezen in het artikel - is dat een installatie 8000 uur per jaar kan draaien. Als je electrolysers laat draaien op zon- en windenergie, lukt dat niet.<\/p>

In het artikel is ook aandacht voor een meer grootschalige aanpak door het bedrijf Viktor Goes Green die ook actief is in de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland. Marc Moons, oprichter van het bedrijf, zegt in het artikel bezig te zijn met een haalbaarheidsstudie om biomassa om te zetten naar waterstof in een installatie van 50 MW. Hij verwacht eind dit jaar de resultaten en hoopt in 2022 met de bouw te kunnens starten. <\/p>" } , { "id": 18912543, "identifier": "element_18912543", "type": "text", "title": "Artikel over groene waterstof uit bermgras", "url": "https://edepot.wur.nl/525268", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912547, "identifier": "element_18912547", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Groene waterstof uit snoeiafval en bermgras<\/a> artikel Agro&Chemie juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pyrolyse van bermgras<\/a> Presentaties TKI-BBE oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Perspectief voor duurzame groei door waterstof : Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie<\/a>, rapport FME oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek naar duurzaam gebruik van berm- en slootmaaisel als bodemverbeteraar<\/a> : eindrapport verwerkingsmethoden 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912553, "identifier": "element_18912553", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912557", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601100", "title": "Perspectief voor waterstof uit Noord- Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-waterstof-uit-Noord-Nederland-1.htm" }, "lead": "Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie en een energiedrager. Met hulp van groene stroom kun je waterstof duurzaam produceren zonder CO₂-emissie. Noord-Nederland wil 2,8 miljard euro investeren in de productie van waterstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/f/cid601100_shutterstock_4356634_windmolen_energie.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biobased_economy", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601295", "title": "Mogelijkheden voor meer duurzame energie op het platteland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-voor-meer-duurzame-energie-op-het-platteland-1.htm" }, "lead": "Agrarische ondernemers die zelf groene stroom willen produceren lopen steeds vaker tegen beperkingen op van de bestaande netinfrastructuur. Door aanpassingen in de bedrijfsvoering zouden ze zelf meer hernieuwbare energie kunnen inzetten om zo het bedrijf te verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/9/cid601295_photovoltaic-system-2742302_1280.jpg", "width": 1280, "height": 820, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }