{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600528", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groenbeheer in smart city", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groenbeheer-in-smart-city-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600528, "identifier": "mediaitem_600528", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groenbeheer-in-smart-city-1.htm", "title": "Groenbeheer in smart city", "lead": "Smartphones, slimme technologie en nieuwe ontwikkelingen veranderen het groenbeheer. Apps en software maken het beheer makkelijker of nemen administratieve taken over. Groenbeheerders moeten zich daarom verdiepen in nieuwe technologie├źn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/2/cid600528_iphone-513460_640.jpg", "width": 640, "height": 359, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een uitvoerig overzichtsartikel 'Technologie in het groenbeheer'<\/a> zet vakblad Stad+Groen de technologische ontwikkelingen in het groenbeheer op een rij. Het vakblad begint het artikel met het belang van goed groenbeheer. Door teruglopende budgetten staat het beheer bij Nederlandse gemeenten al jaren onder druk terwijl onderzoek uitwijst dat een groene woonomgeving een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving. Technologische ontwikkelingen zijn daarom interessant.<\/p>

Smart City<\/h2>

Na een overzicht van de technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia, denk aan de opkomst van de pc, internet, smartphones, gps, intelligente apps en blockchains, noemt het vakblad in deze special 'Smart City'<\/a> verschillende toepassingen. Zo is er sofware om bomen te beheren, 3D ontwerpsoftware of software om meteorologische voorspellingen te doen. Nu smartphones gemeengoed zijn geworden, zijn die met slimme apps een ideaal hulpmiddel in het beheer van groen.<\/p>

Kostenbesparing<\/h2>

In het artikel worden verschillende apps als voorbeeld uitgelicht. Zo zijn er apps die je kunnen helpen administratieve handelingen te automatiseren. of apps die je in kunt zetten om je een beeld te vormen van de kwaliteit van groen. Een gras-app bijvoorbeeld kan aan de hand van enkele foto's aangeven wat de kwaliteit van het gras is. En een Weedviewer-app kan het onkruidbeeld op een verharding classificeren. Een van de app-ontwikkelaars schat dat het gebruik van apps nu al zo'n 10 tot 15% kostenbesparing kan opleveren. Maar er is meer.<\/p>

Robots<\/h2>

Zo zijn er robots. Natuurlijk zijn er de kleine maairobots voor particuliere tuinen, maar er zijn ook grotere autonome robotmaaiers die je in het openbaar groen kunt inzetten. Camera's - al dan niet in combinatie met drones - kunnen je helpen bij de monitoring van het groen. En golfbanen en sportverenigingen maken gebruik van beregeningscomputers, soms in combinatie met een weerstation.<\/p>

Het vakblad schrijft dat door de invoering van nieuwe technologie de cyclus van processen, producten en diensten steeds korter zal worden. Gemeenten en beheerders van openbaar groen doen er daarom goed aan doen om zich te verdiepen in nieuwe technologie├źn en technieken en er mee te experimenteren. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18890182, "identifier": "element_18890182", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Technologie in het groenbeheer : hoe ziet de toekomst van het groenbeheer eruit?<\/a>, artikel Stad+groen, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research, augustus 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Help, de robots komen er aan. DPC ontwikkelt zich razendsnel door inlijven Probotiq<\/a>, artikel Stad+Groen, 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maaien zonder mannetje<\/a> Artikel Tuin en Park Techniek, december 2010", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18890188, "identifier": "element_18890188", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Drones als hulp in de bosbouw<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ondergronds boomonderzoek met grondradar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "70 apps voor bos en natuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sportclubs blijven achter met precisiebesproeiing<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Techniek openbaar groen staat niet stil<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }