{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601419", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groen Kennisnet in beweging", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-in-beweging-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601419, "identifier": "mediaitem_601419", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-in-beweging-1.htm", "title": "Groen Kennisnet in beweging", "lead": "Gebruikers van Groen Kennisnet hebben behoefte aan gespecialiseerde en actuele informatie op hun eigen vakgebied. Agrariërs en adviseurs zoeken goed leesbare praktische informatie, docenten zoeken lesmaterialen en beleidsmakers zoeken informatie over wet- en regelgeving. Dat blijkt uit een enquête waaraan 175 mensen hebben meegedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/a/cid601419_green-2594873_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-24T13:51+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De redactie van Groen Kennisnet is heel blij met de meer dan 175 reacties op de enquête die enkele weken geleden is afgenomen. De reacties geven inzicht in de kennisbehoefte van gebruikers en de manier waarop zij kennis het liefst tot zich nemen. Een betere en snellere ontsluiting van kennis draagt bij aan de omslag van een toekomstbestendige landbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Dit past ook binnen het programma ‘Innovatie op het boerenerf’ waar € 13 miljoen voor beschikbaar is, aldus de landbouwbegroting. De kennis zal medio 2021 ontsloten worden via het vernieuwde Groen Kennisnet. <\/p>

Resultaten<\/h2>

Veel gebruikers hebben behoefte aan gespecialiseerde informatie op hun vakgebied. De voorkeur gaat uit naar onderzoeksrapporten, toegepaste kennis, nieuws/actueel, overzichten kennisleveranciers. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p><\/p>