{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601265", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groeiende beverpopulatie soms hinderlijk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-beverpopulatie-soms-hinderlijk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601265, "identifier": "mediaitem_601265", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-beverpopulatie-soms-hinderlijk-1.htm", "title": "Groeiende beverpopulatie soms hinderlijk", "lead": "Na een succesvolle introductie in 1988 heeft de bever zich over vrijwel heel Nederland en een deel van België verspreid. Het succes zorgt soms ook voor schade. Er is een schaderegeling, maar in Vlaanderen is die ontoereikend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/6/cid601265_shutterstock_210992302_beverdam_tsjechie.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De eerste bevers werden in 1988 in de Biesbosch in Nederland uitgezet. Daarna is de bever op nog enkele plekken geïntroduceerd, zoals in de Gelderse Poort (1994), Limburg (2002) en in Groningen/Drenthe in het Hunzedal (2008). Sindsdien groeit de beverpopulatie gestaag. <\/p>

Ook over de grens in Vlaanderen groeit het aantal bevers. Daar is het aantal beverterritoria in 2019 gestegen tot 187, schrijft vakblad Boer&Tuinder. De meeste bevers komen daar voor in de Grensmaasregio. De herintroductie is zo succesvol dat er steeds vaker schade ontstaat. De schadevergoeding in Vlaanderen is niet toereikend, aldus het vakblad in een artikel 'Beverschade blijft heikel punt<\/a>'. <\/p>

Beverdam <\/h2>

Bevers knagen bomen om en bouwen dammen en burchten. Door de bouw van zo'n dam kan de waterafvoer ter plaatse stagneren met een ongewenste overstroming tot gevolg. Daarnaast kunnen bevers schade aan gewassen veroorzaken. Je kunt overstromingsschade voorkomen door de aanleg van een beaver deceiver, een buis door of langs de beverdam. Je garandeert zo dat er voldoende doorstroom blijft. <\/p>

Toch ontstaat op verschillende plekken lokaal ergernis over de schade die bevers veroorzaken, aldus het vakblad. Die ergernis zie je niet alleen bij landbouwers, maar ook bij waterbeheerders, boseigenaren, particulieren en zelfs natuurliefhebbers. Denk aan een terrein waar de effecten van decennia verschralingsbeheer teniet worden gedaan. <\/p>

Schaderegeling <\/h2>

Voor de schade die door bevers veroorzaakt wordt, is er een schaderegeling. Maar in Vlaanderen is die regeling vaak ontoereikend zegt Steve Meuris van het agrobeheercentrum Eco. Particuliere schade komt daar sowieso niet aanmerking voor een wildschadevergoeding. Landbouwschade kan wel vergoed worden mits de schade hoger is dan € 300. En je moet voorzorgsmaatregelen hebben genomen, maar die maatregelen zijn vrij kostbaar. In de praktijk wordt zo veel schade uitgesloten van vergoeding. <\/p>" } , { "id": 18912076, "identifier": "element_18912076", "type": "text", "title": "Artikel over beverschade", "url": "https://edepot.wur.nl/523903", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Over de mogelijkheden voor schadevergoeding in Nederland vind je informatie op de website van Bij12<\/a>, de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse provincies.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912080, "identifier": "element_18912080", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Beverschade blijft heikel punt<\/a>, Artikel Boer&Tuinder 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beverprotocol voor de waterbeheerders in de provincies Gelderland en Zuid-Holland<\/a>, Waterschap Vallei en Veluwe 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Faunabeheerplan Bever 2017-2020<\/a>, Faunabeheereenheid Limburg 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Proactief beverbeheer: voorkomen is beter dan genezen<\/a>, artikel Vakblad Bos Natuur Landschap 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisdocument bever : castor fiber<\/a>, Bij12 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "De bever doet het wat te goed<\/a>, artikel Wageningen World 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Standpunt van de Zoogdiervereniging hoe om te gaan met bevers die overlast veroorzaken, Zoogdiervereniging 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912090, "identifier": "element_18912090", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Beverpopulatie blijft groeien<\/a>, NatureToday november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Module Bevers en beverratten<\/a>, Bij12", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912094", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600543", "title": "Bevermanagement om risico's en schade te beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bevermanagement-om-risicos-en-schade-te-beperken-1.htm" }, "lead": "Na de eerste herintroductie in 1988 in de Biesbosch is de bever in Nederland bezig aan een gestage opmars. Bevers spelen een belangrijke rol in het ecosysteem, maar kunnen ook schade veroorzaken. Om risico's en schade te beperken pleit de zoogdiervereniging voor bevermanagement.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/6/3/cid600543_animal-world-3160460_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594646", "title": "Dijkgravers in beeld om graafschade in kades en oevers te verminderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Dijkgravers-in-beeld-om-graafschade-in-kades-en-oevers-te-verminderen-1.htm" }, "lead": "Inzicht in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers draagt bij aan het verminderen van dierenleed. Er hoeven minder dieren gedood te worden en beheersmaatregelen kunnen beter op het gedrag van dieren kunnen worden afgestemd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/d/cid594646_beverrat_Henri%2520Sivonen_Wikimedia_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-10T13:10+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_wild" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594689", "title": "Nieuw beleid in Limburg om schade en hinder door bevers te beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Nieuw-beleid-in-Limburg-om-schade-en-hinder-door-bevers-te-beperken-1.htm" }, "lead": "Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben begin oktober het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 goedgekeurd. In dit plan wordt het verwijderen en als uiterste maatregel doden van bevers buiten kansrijke leefgebieden als mogelijkheid toegelaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/0/cid594689_Bever_Drentsche%2520Aa_Wikimedia_Andre%2520Brasse_530%2520.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-18T16:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_wild" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }