{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600994", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groeiende belangstelling voor streekmelk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-belangstelling-voor-streekmelk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600994, "identifier": "mediaitem_600994", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-belangstelling-voor-streekmelk-1.htm", "title": "Groeiende belangstelling voor streekmelk", "lead": "Een groeiende groep consumenten wil streekmelk en is bereid daarvoor meer te betalen. Streekmelk kan daarom interessant zijn, maar je moet wel een goed verhaal hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/9/cid600994_milk-1377564_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

'Melk uit de streek kopen is plotseling helemaal hip' kopt vakblad Veeteelt in een artikel over melk uit de streek<\/a>. Dat was 20 jaar geleden anders. Toen vroeg Gert Jan Hooijmans, een melkveehouder in Midden Delfland, aan zuivelcoöperatie Campina of de melkveehouders uit dat bijzondere veenweidegebied de melk niet apart konden verkopen. Dat kon toen niet. Sinds 2015 verwerken en verkopen de vijf Delflandse melkveehouders een deel van de melk nu zelf via de door hen opgerichte Delflandse Coöperatie. Ze verwerken er wekelijks 25000 liter melk. Het grootste deel (95%) van hun melk gaat gewoon naar FrieslandCampina.<\/p>

Betere prijs<\/h2>

Inmiddels kijkt FrieslandCampina anders aan tegen streekmelk dan 20 jaar geleden. Melk uit de streek kan in bepaalde gevallen interessant zijn voor een grote zuivelspeler, zegt programmamanager Wiebren van Stralen. Een groeiende groep consumenten wil melk met een goed en authentiek verhaal en zijn bereid daar meer voor te betalen. En dat doet de zuivelcoöperatie nu ook. Zo krijgen Terschellinge melkveehouders een betere prijs omdat Skylger Kaas uitstekend verkoopt.<\/p>

Weidevogels<\/h2>

Er zijn in Nederland meer interessante streekmelkinitiatieven waar FrieslandCampina 'met meer dan gemiddelde belangstelling naar kijkt', aldus Van Stralen. Catharinus Wierda maakt bijvoorbeeld 'De Fryske' kaas, waarvoor hij melk gebruikt van twee melkveehouders die een deel van hun land hebben ingericht als broed- en voedselplek voor weidevogels. Daarnaast investeren ze in kruidenrijk grasland en in het verhogen van het grondwaterpeil en staan de koeien minimaal 180 dagen per jaar in het weiland. Ook twaalf melkveehouders rond Amsterdam hebben zich verenigd in coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel (ANZ).<\/p>

Positief imago<\/h2>

Het past in de trend van een toenemende aandacht voor regionale landbouw, streekbroducten en stadslandbouw, zegt hoogleraar Marcel Vein van Wageningen Universiteit. Het gaat gepaard met een toenemende belangstelling voor duurzaamheid, aandacht voor gezond voedsel, het verminderen van voedselkilometers en een eerlijke prijs voor de boer. <\/p>

De trend zorgt voor meer kennis over de landbouw en draagt bij aan een positief imago, zo legt Vein uit. 'Streekmelk kan dan succesvol zijn, maar dan moet je wel een goed verhaal hebben.' Koppeling aan het in stand houden van landschappelijke waarden in de streek, oog voor weidevogels of speciale koeien, dat maakt die melk bijzonder, zo denkt Vein. Hij ziet voor streekmelk vooral kansen voor melkveehouders direct rondom een grote stad of op een eiland. <\/p>

(Bron foto: Myriam Zilles<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903858, "identifier": "element_18903858", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Melk uit de streek is helemaal hip<\/a>, artikel Veeteelt mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zelf met melk de baan op<\/a>, artikel Veeteelt, februari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Consumptie van rauwe melk \"Rauwe melk: gezond of gevaarlijk?<\/a>, artikel Veeteelt, augustus 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18903863, "identifier": "element_18903863", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18903867", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600938", "title": "Melkbus voor festivalgangers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkbus-voor-festivalgangers-1.htm" }, "lead": "Met een Foodtruck De Melkbus bezoeken Robert Geessink en Wouter Leerink festivals en brengen zo de zuivelproducten van hun familiebedrijven op de markt. Ze maken zo de de afstand tussen boer en burgers wat kleiner.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/d/cid600938_melkbus.jpg", "width": 1491, "height": 1076, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600292", "title": "Met melk de markt op", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Met-melk-de-markt-op-1.htm" }, "lead": "Met een zelfgemaakte melkauto begon Wendy Keysers-Dekker in 2015 - toen de melkprijs laag was - zelf melk te verkopen. Nu zijn er drie melkauto's en is het productassortiment verbreed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/7/1/cid600292_melkauto_still_video.jpg", "width": 1309, "height": 858, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-16T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599178", "title": "Samenwerking nodig voor vitaal Amstelland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-nodig-voor-vitaal-Amstelland-1.htm" }, "lead": "Amstelland, de groene long aan de zuidkant van Amsterdam, is voor bewoners van de stad van grote betekenis. Voor behoud van dit gebied is samenwerking tussen horeca- en recreatiebedrijven met boerenbedrijven nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/5/cid599178_river-1537702_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1279, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598995", "title": "Introductie 'gezonde' A2-melk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Introductie-gezonde-A2-melk-1.htm" }, "lead": "Met de introductie van A2-melk op de Nederlandse markt, kunnen ook mensen met maagdarmproblemen melk drinken. Er is al een biologische melkveehouder die deze melk produceert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/1/cid598995_glass-1587258_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-07T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }