{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600873", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groeiende belangstelling voor eiwitrijke voedergewassen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-belangstelling-voor-eiwitrijke-voedergewassen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600873, "identifier": "mediaitem_600873", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-belangstelling-voor-eiwitrijke-voedergewassen-1.htm", "title": "Groeiende belangstelling voor eiwitrijke voedergewassen", "lead": "De belangstelling voor de teelt van eiwitrijke gewassen groeit. Het kan de afhankelijkheid van geïmporteerde soja verminderen. Met name de teelt van veldbonen groeit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/5/cid600873_geograph-5368011-by-M-J-Richardson-1.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Omdat de invoer van soja uit Zuid-Amerika moreel onder druk staat, en omdat de Commissie Grondgebondenheid van LTO en NZO in 2018 adivseerde<\/a> in 2025 minimaal 65 procent van de eiwitbehoefte van eigen grond of uit de regio te halen, groeit de belangstelling voor de teelt van eiwithoudende gewassen. Ook voor de omslag naar kringlooplandbouw is het nodig minder afhankelijk te worden van import. Vakblad V-focus besteedt vanwege die toegenomen belangstelling aandacht aan de ontwikkelingen in het artikel 'Teelt eigen eiwit in de lift, areaal nog marginaal<\/a>'.<\/p>

Groei<\/h2>

Zo blijkt uit cijfers van het CBS<\/a> dat in Nederland het areaal eiwithoudende gewassen in 2018 ruim 9.000 hectare bedroeg, 38% meer dan het jaar ervoor. Luzerne neemt met 7600 ha het grootste areaal in. Maar het aandeel van andere gewassen, zoals veldbonen, soja en lupine groeit. Met name het areaal veldbonen is in 2018 met 19% sterk gegroeid tot 710 ha. Het areaal sojabonen groeide met 7,4% tot 540 ha in 2018. Het areaal lupine groeide met 5% terwijl de oppervlakte voedererwten afnam (-5,8%).<\/p>

Het voordeel van veldbonen is dat het heel goed past in de kringloop van een melkveebedrijf, zegt Jos Groot Koerkamp van Limagrain Nederland in het vakblad. Je kunt veldbonen zaaien in oktober na de maïsoogst, waarna je in het voorjaar weer gras kunt inzaaien. Helaas worden veldbonen en andere vlinderbloemigen nog niet geaccepteerd als vanggewas na maïs op zandgrond, aldus Groot Koorkamp. Als gevolg van de invoering van fosfaatrechten zijn een aantal melkveebedrijven extensiever geworden. Ze hebben grond over wat mede zorgt voor de groei van het areaal veldbonen.<\/p>

Alternatieve voedergewassen<\/h2>

Veehouders zijn al langer op zoek naar alternatieve voedergewassen, aldus het vakblad. Zo is er geëxperimenteerd met mergkool, quinoa en erwten. Het besef groeit dat het nodig is om eigen eiwit te telen. Mede hierom heeft Wageningen Plant Research onderzoek gedaan naar kansrijke eiwitgewassen<\/a>. Veldbonen kwam als gewas met het meest perspectief naar voren, en voor de biologische teelt was dat witte lupine.<\/p>

Dat de teelt van eiwitrijke gewassen voor veevoer of humane consumptie nog marginaal is in Nederland, heeft vooral economische en handelspolitieke oorzaken. Verwerkers kunnen de soja, lupinen en veldbonen nu nog vaak goedkoop uit het buitenland halen. Groot Koerkamp denkt dat de teelt van eiwitrijke gewassen een impuls kan krijgen door een Europese subsidie op eiwitteelt. <\/p>

De artikelen in V-focus zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op V-focus aanmaken<\/em><\/p>

(Bron foto: M J Richardson<\/a> (cc-by-sa/2.0<\/a>) - geograph.org.uk/p/5368011<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900619, "identifier": "element_18900619", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " \"Teelt eigen eiwit in de lift, areaal nog marginaal\"<\/a> artikel V-focus", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoofdrol voor eiwit van eigen land<\/a>, Veeteelt magazine 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grondgebondenheidals basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij<\/a>, Commissie Grondgebondenheid april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kansrijke eiwitgewassen : eindrapportage veldproeven 2018<\/a>, rapport Louis Bolk Instituut 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eigen eiwit in opkomst : alternatieve eiwitbronnen<\/a>, artikel Veeteelt, november 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900626, "identifier": "element_18900626", "type": "text", "title": "Dossier kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18900628, "identifier": "element_18900628", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen<\/a>, CBS maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Eiwit van eigen land<\/a>, Verantwoorde Veehouderij", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18900632", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600040", "title": "Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grondgebondenheid-melkveehouderij-met-eigen-eiwit-1.htm" }, "lead": "Om invulling te geven aan de grondgebonden groei in de melkveehouderij is het zinvol te kijken naar het percentage eiwit dat melkveehouders van eigen land halen. De zelfvoorzieningsgraad van eigen eiwit moet omhoog. Dat betekent meer ruimte voor grasteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/cid600040_shutterstock_34207102_melkvee_koe.jpg", "width": 800, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599991", "title": "Soja van eigen bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Soja-van-eigen-bodem-1.htm" }, "lead": "Hoewel soja een subtropisch gewas is, zijn er steeds meer rassen beschikbaar voor onze streken. De opbrengsten zijn zo goed dat een teelt rendabel is. Soja zou een belangrijk gewas kunnen worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/c/cid599991_shutterstock_273948848_soja_veld.jpg", "width": 920, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600544", "title": "Soja en veldbonen als eiwitrijk rundveevoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Soja-en-veldbonen-als-eiwitrijk-rundveevoer-1.htm" }, "lead": "In Nederland en Vlaanderen gaan meer melkveehouders over op de teelt van alternatieve eiwitgewassen zoals veldbonen en sojabonen. Maar de teelt vraagt wel de nodige aandacht en kennis. Voor de teelt van soja kan samenwerking met akkerbouwers een goede oplossing zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/7/cid600544_soy-941737_960_720.jpg", "width": 960, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599080", "title": "Hernieuwde belangstelling voor teelt veldbonen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hernieuwde-belangstelling-voor-teelt-veldbonen-1.htm" }, "lead": "25 jaar geleden verdween de teelt van veldbonen als eiwitrijk gewas bijna geheel. Er is echter weer interesse in veldboon in het kader van vergroening en als teelt van eigen veevoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/cid599080_Bloemen%2520Limburgse%2520paardeboon.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-07-19T16:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantaardige_bronnen", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }