{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601459", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groei biologische varkenshouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-biologische-varkenshouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601459, "identifier": "mediaitem_601459", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-biologische-varkenshouderij-1.htm", "title": "Groei biologische varkenshouderij", "lead": "De biologische varkenshouderij groeit. Maar het overstappen op een biologische bedrijfsvoering is niet eenvoudig. Als varkenshouder moet je daarvoor de tijd nemen en een expert inschakelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/d/a/cid601459_shutterstock_55226125_varkens_big.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De biologische varkenshouderij groeit, kopte Boerenbusiness in een artikel<\/a>. Waren er in 2017 nog 154 biologische varkensbedrijven, met in totaal 91.340 gehouden varkens, twee jaar later was dat aantal toegenomen tot 180 bedrijven met in totaal 107.081 varkens. Op het totaal aantal gehouden varkens, ruim 12 miljoen, is het aandeel biologische varkens nog beperkt, ongeveer 1 procent. Duidelijk is wel dat de belangstelling voor biologische gehouden varkens toeneemt.<\/p>" } , { "id": 18917969, "identifier": "element_18917969", "type": "text", "title": "Artikel groei biologische varkenshouderij", "url": "https://www.boerenbusiness.nl/varkens/artikel/10886972/biologische-varkenssector-gaat-verder-groeien", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Marktgerichte keten<\/h2>

Varkenshouders die willen overstappen op biologische bedrijfsvoering, moeten daarvoor wel de tijd nemen. Je moet forse investeringen doen. En er moet afzetruimte zijn. De biologische varkenshouderij is een soort geleide economie, schrijft vakblad Varkens in een artike<\/a>l. Het toelaten van nieuwkomers wordt geregeld op basis van de ruimte op de onderscheidende afzetmarkt. De productie van biologisch varkensvlees wordt gestuurd door een marktgerichte keten. De vraag bepaalt het aanbod.<\/p>" } , { "id": 18917971, "identifier": "element_18917971", "type": "text", "title": "Artikel vakblad Varkens", "url": "https://edepot.wur.nl/519906", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Voor het overstappen kunnen varkenshouders het best een expert inschakelen. Je moet immers forse investeringen doen. Zo moeten bestaande stallen omgebouwd worden zodat ze voeldoen aan de eisen van SKAL en de drie sterren voor het Beter Leven Keurmerk. Varkens moeten meer leefruimte hebben met gebruik van stro en ruwvoer.<\/p>

Goed verdienmodel<\/h2>

Als je bij de bank aanklopt voor financiering, zul je duidelijk moeten maken dat er afzetzekerheid is. Je moet als varkenshouder een leveringscontract zien te krijgen voor het biologisch vlees bij een afnemende partij zoals De Groene Weg.<\/p>

Albert Everts, specialist (biologische) varkens bij De Heus, denkt dat er voor biologische varkenshouders een goed verdienmodel is, maar de basis is toch een professionele bedrijfsopzet met goede technische resultaten. Je zult kengetallen bij moeten houden en op basis daarvan de technische resultaten blijven aanscherpen. Varkenshouders doen er verstandig aan experts in te schakelen.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917975, "identifier": "element_18917975", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Biologische varkenssector blijft zich ontwikkelen en heeft goed verdienmodel : Scoren met knowhow<\/a>, artikel Varkens 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ruimte voor meer biologisch varkensvlees<\/a>, artikel Boer&tuinder 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goede toekomst voor biologisch varkensvlees : beschikbaarheid biologisch voer knelpunt<\/a>, artikel Pig Business 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het aandeel biologisch<\/a> infographic V-focus december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018<\/a>. Wageningen Livestock Research Rapport 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917982, "identifier": "element_18917982", "type": "text", "title": "Dossier Biologische landbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18917984, "identifier": "element_18917984", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "‘Biologische varkenssector gaat verder groeien'<\/a> artikel BoerenBusiness april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vereniging Biologische Varkenshouders<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Varkensproductieketen<\/a>, Agrimatie", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917990", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601264", "title": "Brochure biologische vleeskippenhouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-biologische-vleeskippenhouderij-1.htm" }, "lead": "Bij consumenten is een groeiende aandacht voor dierenwelzijn en vleeskwaliteit. Daarom groeit ook de belangstelling voor biologische vleeskippen. Voor kleinschalige pluimveehouders is kennis gebundeld in een brochure.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/c/cid601264_138160783.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Pluimveehouderij, Biologische veehouderij", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600837", "title": "Handboek biologische varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-biologische-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "In het handboek voor biologische varkenshouderij vinden varkenshouders naast technische informatie ook veel informatie over hoe je de gezondheid en het welzijn van varkens kunt verbeteren. Het oorspronkelijk Engelstalige boek is vertaald in het Nederlands.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/c/cid600837_shutterstock_6448945_big_wroeten.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T19:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_veehouderij" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Varkens", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }