{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601679", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groei biologische bedrijven met 2,5%", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-biologische-bedrijven-met-25-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601679, "identifier": "mediaitem_601679", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-biologische-bedrijven-met-25-1.htm", "title": "Groei biologische bedrijven met 2,5%", "lead": "Hoewel er steeds minder bedrijven overschakelen op biologische landbouw, groeit de biologische sector. Het biologisch landbouwareaal is gegroeid met bijna 6%, meldt Skal Biocontrole. Het aantal bedrijven is sinds 2019 toegenomen met 2,5%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/8/cid601679_cornfield-4215569_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-21T11:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De biologische sector blijft gestaag groeien, aldus een bericht van Skal Biocontrole<\/a> van 21 januari 2021. Skal Biocontrole is de instantie die er op toeziet dat biologische producenten voldoen aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet. De organisatie heeft daarom zicht op de omvang van de biologische sector. <\/p>

Groei areaal<\/h2>

In 2020 telde de organisatie 2115 aangemelde landbouwbedrijven en 3255 bedrijven in de verwerking en handel. Het totaal aantal bedrijven dat onder controle stond van Skal is sinds 2019 met 2,5% gegroeid van 5241 naar 5370. Maar NOS<\/a> en Bionext<\/a> melden in een bericht dat er wel steeds minder bedrijven overschakelen op biologische landbouw. Bionext verklaart dit door een onzeker toekomstbeeld en de onzekerheid in het landbouwbeleid.<\/p>

Het totaal aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven dat inmiddels gecertificeerd is, bedraagt nu 2019. Volgens Skal is het totale biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2020 gegroeid met 5,9% naar 79.664 hectare. In totaal kwam er 4459 hectare biologische landbouwgrond bij. <\/p>

Relatief groeit de biologische landbouw het sterkst in Drenthe (+15,3%) en Zeeland (+14,6%). Maar de grootste absolute groei vindt plaats in Flevoland (+888 ha) en Drenthe (+847 ha). <\/p>

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de Biokennisweek<\/a> georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: analogicus<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18924390, "identifier": "element_18924390", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Biologische landbouw in Flevoland<\/a>, rapport Wageningen University & Research, januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bionext trendrapport 2018 : Ontwikkelingen in de biologische sector<\/a>, Bionext 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De biologische landbouw in Vlaanderen<\/a>, rapport Departement Landbouw en Visserij, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18924395, "identifier": "element_18924395", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Biologische sector groeit 2,5% in 2020<\/a>, bericht Skal 21 januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het aantal biologische bedrijven<\/a>, Skal", "indentlevel": 0 }, { "item": "Steeds minder boeren stappen over op biologische landbouw<\/a>, Nos 21 januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologisch landbouwareaal stijgt 5,9%<\/a>, bericht Bionext 21 januari 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18924401", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601245", "title": "Biologische sierteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-sierteelt-1.htm" }, "lead": "Consumenten kiezen vaker voor biologische producten. Dat geldt ook voor de aankoop van sierteeltproducten, maar het aanbod is nog beperkt. In een factsheet zet BioNext informatie op een rij over biologische sierteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/8/cid601245_john-mark-smith-eHlVZcSrjfg-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601066", "title": "Flevoland koploper biologische landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Flevoland-koploper-biologische-landbouw-1.htm" }, "lead": "Flevoland is in Nederland koploper als het gaat om biologische landbouw. Maar wat is de betekenis van de Flevolandse biologische landbouw? Voor welke markten produceren die biologisch ondernemers. Waar gaan de producten naar toe, waar worden ze verwerkt en wie consumeert ze?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/8/cid601066_potato-cultivation-1427253_640.jpg", "width": 640, "height": 430, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600521", "title": "Groei Vlaamse biologische landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-Vlaamse-biologische-landbouw-1.htm" }, "lead": "De biolandbouw in Vlaanderen groeit sinds 2005. In 2017 was er vooral groei in de biologische veehouderij. De biologische rundveestapel en varkensstapel groeide er met respectievelijk 68% en 40%. De Vlaamse overheid stimuleert die groei.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/cid600521_cows-763229_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }