{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600521", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Groei Vlaamse biologische landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-Vlaamse-biologische-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600521, "identifier": "mediaitem_600521", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-Vlaamse-biologische-landbouw-1.htm", "title": "Groei Vlaamse biologische landbouw", "lead": "De biolandbouw in Vlaanderen groeit sinds 2005. In 2017 was er vooral groei in de biologische veehouderij. De biologische rundveestapel en varkensstapel groeide er met respectievelijk 68% en 40%. De Vlaamse overheid stimuleert die groei.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/cid600521_cows-763229_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De biologische landbouw in Vlaanderen groeit sinds 2005. Ook in 2017 was er groei, zo is te lezen in het rapport 'De biologische landbouw in Vlaanderen<\/a>'. In 2017 breidde het aantal biologische bedrijven uit van 430 naar 468 bedrijven. Er zijn 62 nieuwe bedrijven, terwijl 25 bedrijven werden beëindigd. Maar er zijn veel kleine bedrijven. De helft van de bedrijven beschikt over slechts 6% van het Vlaamse bioareaal, terwijl de 35 grootste biobedrijven bijna de helft van het bioareaal gebruiken.<\/p>

Veehouderij<\/h2>

Een derde van de bedrijven houdt vee. In 2017 waren er 13 nieuwe biologische rundveebedrijven. De biologische rundveestapel groeide in 2017 spectaculair, aldus het rapport, met 68%. Het aantal biomelkkoeien verdubbelde ruimschoots. Ook de biovarkensstapel vertoonde een groei van 40%. En bij veel bedrijven groeit de belangstelling voor biologische bedrijfsvoering. Het aantal bedrijven dat zich bij Bio zoekt Boer melde voor eerstelijns advies steeg in 2017 met 13% ten opzichte van 2016.<\/p>

Markt<\/h2>

Ook de markt voor biologische producten groeit in België. Belgische gezinnen besteedden in 2017 € 632 miljoen aan biologische producten. Het marktaandeel van biologische versproducten heeft nu in België een aandeel van 3,2%, in 2016 nog 3%. Welgestelde gezinnen met kinderen en de welgestelde gepensioneerden blijken de de belangrijkste groep biokopers. En alleenstaanden hebben het hoogste bioaandeel in hun totale bestedingen aan verse voeding (4,5%). Het grootste biokaals blijkt de klassieke supermarkt.<\/p>

Overheidssteun<\/h2>

Ook de overheidsuitgaven voor de biologische sector is in 2017 gestegen tot meer dan € 4 miljoen. Bijna de helft van die uitgaven is gebruikt voor de financiële stimulering van de biologische landbouwer. Daarnaast is iets meer dan € 700.000 gebruik voor bio-onderzoek. Stimulering van biologische landbouw is een bewust streven van het Vlaamse ministerie van landbouw, zo is te lezen in het 'Strategisch plan biologische landbouw 2018-2022<\/a>'. <\/p>

Het ministerie steunt de sector via regulier beleid en door een sterke focus op bio-onderzoek en innovatie. 'Op die manier kunnen we zorgen dat bio-landbouwers zich kunnen versterken in hun bedrijfsvoering en toekomstgericht kunnen groeien', aldus Joke Schauvliege, de Vlaamse minister van landbouw. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889989, "identifier": "element_18889989", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De biologische landbouw in Vlaanderen<\/a>, rapport Departement Landbouw en Visserij, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De biologische landbouw in Vlaanderen<\/a>, rapporten vanaf 2005", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strategisch plan biologische landbouw 2018-2022 \"Samen naar meer en betere biologische landbouw\"<\/a>, rapport Departement Landbouw en Visserij, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889994, "identifier": "element_18889994", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Biologische landbouw<\/a>, Departement Landbouw & Visserij, Vlaanderen", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw groeit<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet 19 juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Planning nodig bij omschakeling biologische veehouderij<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bionext en AOC’s werken aan ontwikkeling keuzedeel biologisch<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groeiende markt voor bioproducten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }