{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601355", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Grijze steden moeten groen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grijze-steden-moeten-groen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601355, "identifier": "mediaitem_601355", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grijze-steden-moeten-groen-1.htm", "title": "Grijze steden moeten groen", "lead": "Natuur draagt bij aan gezondheid en welzijn. Meer groen in onze steden leidt tot een aangenamere woonomgeving voor de inwoners en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook is voldoende groen belangrijk voor de biodiversiteit en het milieu. Welke rol speelt de vastgoedsector in de transitie naar meer natuurinclusieve steden?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/b/cid601355_shutterstock_154494854_groen_stad_.jpg", "width": 2295, "height": 1744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is een toenemend bewustzijn van de waarde van meer groen in onze steden. Het ministerie van LNV heeft de brochure \"De transitie naar een natuurinclusieve stad\"<\/a> gefinancierd waarin gekeken wordt welke rol de vastgoedsector kan spelen om ervoor te zorgen dat steden meer natuurinclusief worden. De brochure is gebaseerd op het achtergrondrapport \"De bijdrage van de vastgoedsector aan een natuurinclusieve leefomgeving\"<\/a>, uitgevoerd door Wageningen University and Research<\/a>.<\/p>

Strijd om de ruimte<\/h2>

De aanwezigheid van voldoende groen in de stad is cruciaal voor milieu, klimaat, gezondheid en welzijn. Toch legt groen het vaak af tegen grijs en blauw. Wonen, werken, voedselproductie, energieproductie, transport, recreatie en water eisen veel ruimte op. De laatste jaren betrekken lokale overheden steeds vaker burgers, lokale organisaties en het bedrijfsleven bij het vergroenen van de stad. De belangrijkste speler hierin is de vastgoedsector. Architecten, projectontwikkelaars, stadsplanners, woningcorporaties en bouwbedrijven hebben veel invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen steden. Daarmee hebben ze ook invloed op de hoeveelheid en kwaliteit van het ruimtelijk groen.<\/p>

Vastgoedsector<\/h2>

Tot voor kort werd door veel vastgoedpraktijken 'groen\" als sluitpost gezien. Echter door een grotere bewustwording van burgers en overheden voor het belang van een gezondere leefomgeving wordt de druk op de vastgoedsector groter. Burgers en bedrijven zijn steeds vaker bereid meer te betalen voor onroerend goed in een groene omgeving. Voor de vastgoedsector blijft het een uitdaging om een mindset te creëren richting meer groen en nieuwe verdienmodellen met meer groen te ontwikkelen. Een transitie naar natuurinclusief bouwen zal niet zomaar gebeuren en zal gestimuleerd moeten worden door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving of een ander financieringsmechanisme.<\/p>

Praktijkvoorbeelden<\/h2>

In de brochure staan drie casestudies van natuurinclusief bouwen. In Amsterdam Sloterdijk staat Amsterdam Vertical<\/a>. Dit project bevat een woontoren van ongeveer 70 meter hoog met commerciële ruimten en een gedeelde leefruimte. Daarnaast staat een woontoren van 35 meter en daaromheen zijn tweelaagse woningen gebouwd. Om leefruimte te bieden aan vogels, insecten en zoogdieren zijn de platte daken en gevels voorzien van vegetatie. Op de hoogste daken wordt permanent water opgeslagen om het groen te voeden. <\/p>

Een ander project is Wickevoort <\/a>in de Haarlemmermeer. Deze woonwijk in ontwikkeling heeft als doel een gastvrije, rustige, duurzame omgeving te zijn die bewoners verbindt met elkaar en de natuur. Als laatste wordt de Trudo Toren<\/a> in Eindhoven genoemd. Deze duurzame, van veel groen voorziene toren heeft 125 sociale huurwoningen. Op de begane grond bevinden zich publieke en commerciële ruimten. De toren is ontworpen door architect Stefano Boeri <\/a>die een voorloper is in het natuurinclusief bouwen. <\/p>" } , { "id": 18914839, "identifier": "element_18914839", "type": "text", "title": "Brochure Natuurinclusievere stad", "url": "https://edepot.wur.nl/522835", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914843, "identifier": "element_18914843", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De transitie naar een natuurinclusievere stad<\/a>, Brochure, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De bijdrage van de vastgoedsector aan een natuurinclusieve leefomgeving<\/a>, Achtergrondrapport, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De hittebestendige stad : een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte, Rapport Hogeschool van Amsterdam<\/a>, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Future Green City Ideeëntheater : Het Levende Gebouw voor een leefbare stad<\/a>, Artikel Stadswerk magazine, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Op weg naar een groene stad<\/a>, Artikel hovenier, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914850, "identifier": "element_18914850", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Wageningen University and Research<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rijksdienst voor ondernemend Nederland<\/a>, natuurinclusief bouwen", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bouw Natuurinclusief<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "NatuurPro<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nature based solutions<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Trudo Toren<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wickevoort<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Amsterdam Vertical<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stefano Boeri<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914861", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600076", "title": "Ontwerprichtlijnen voor een klimaatbestendige stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwerprichtlijnen-voor-een-klimaatbestendige-stad-1.htm" }, "lead": "Het klimaat verandert. Met name een stedelijke omgeving, met veel steen, verharding en platte daken, kan tijdens een hittegolf extra warm worden. Stadsbewoners kunnen daardoor veel overlast ondervinden. Vergroening van een stedelijke omgeving blijkt een effectief middel tegen hittestress. Voor ontwerpers zijn er nu negen richtlijnen voor een klimaatbestendige stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/8/cid600076_doelbeelden12494.jpg", "width": 600, "height": 415, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600978", "title": "Groen en blauw centraal bij congres 'Building Green Smart and Healthy'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-en-blauw-centraal-bij-congres-Building-Green-Smart-and-Healthy-1.htm" }, "lead": "Wat is de bijdrage van groen en blauw aan de gebouwde omgeving, en hoe kunnen overheid en bedrijfsleven de opgaven voor de toekomst aanpakken om gezondheid en welbevinden te vergroten?", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-02-14T17:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600481", "title": "Groene etalages in Flevoland niet alleen voor de sier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-etalages-in-Flevoland-niet-alleen-voor-de-sier-1.htm" }, "lead": "Zes groene etalages worden er aangelegd, naast de provinciale weg in Flevoland nabij Almere. De etalages zijn onderdeel van de actie ‘Floriade 2022, de weg er naartoe’. Op deze zes plekken langs de verbrede Waterlandseweg worden bomen en struiken geplant, die passen bij een thema.\nMet de aanleg van groene etalages wil de provincie Flevoland niet alleen investeren in een mooiere omgeving, maar ook in onderzoek en onderwijs. Met Aeres Hogeschool en het Wellantcollege wordt een onderzoeksprogramma opgezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/3/cid600481_24-groene%2520etalage.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-25T00:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_groenpact"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } , { "id": 18914863, "identifier": "element_18914863", "type": "text", "title": "Dossier Nature based solutions", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-nature-based-solutions.htm", "html": "" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }