{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601124", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Grasgroei in beeld met grasdata", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grasgroei-in-beeld-met-grasdata-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601124, "identifier": "mediaitem_601124", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grasgroei-in-beeld-met-grasdata-1.htm", "title": "Grasgroei in beeld met grasdata", "lead": "Op het weidebedrijf van Aeres verzamelen studenten gegevens over grasgroei. Analyse van die grasdata geven inzicht in hoe het weidebedrijf functioneert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/d/cid601124_0XSGA3_Copyright_K_de_Boer.jpg", "width": 862, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Elk jaar verzamelen studenten van Aeres Hogeschool Dronten gegevens over grasgroei. Ze lopen elke week een ronde over de 40 hectare van het Weidebedrijf om grashoogtemetingen te doen: op 49 percelen verzamelen ze 30 grashoogtemetingen per perceel. Die grasdata verwerken ze met twee programma's: Grip op Gras en PastureBase. Op basis van de output van die programma's kan bedrijfsleider André van de Streek precies zien hoeveel van het areaal nodig is om de beweiding rond te zetten. In een artikel in vakblad Veeteelt<\/a> is te lezen hoe die grasdata inzicht geven. <\/p>

Wekelijkse metingen<\/h2>

Met het programma 'Grip op Gras<\/a>' kun je tijdstip van maaien vaststellen. Bovendien kun je zien of je te maken krijgt met tekorten of overschotten aan weidegras. De basis voor dit programma zijn wekelijkse metingen van de droge stofopbrengst van het grasland. Dat doe je met grashoogtemetingen.<\/p>

Op basis van die data kun je met het programma grafieken genereren met de gemiddelde bijgroei in een bepaalde periode. Die grasdata maken ook duidelijk wat de bijgroei per perceel is. En als je die data combineert met rantsoengegevens, mutaties in de veestapel en melkleveranties, krijg je inzicht hoe het weidebedrijf functioneert. <\/p>

Ervaring van studenten<\/h2>

Uit de gegevens blijkt bijvoorbeeld dat kruidenrijke percelen een hogere opbrengst hebben. De droogte van afgelopen jaren speelt daarbij mogelijk een rol. De kruidenrijke percelen bleven beter in de groei. <\/p>

In het artikel zeggen studenten dat de ervaring waardevol is. Marcel van den Heuvel zegt dat ze thuis veel op gevoel doen. Hier ziet hij dat je het ook met gegevens kunt onderbouwen. <\/p>" } , { "id": 18907951, "identifier": "element_18907951", "type": "text", "title": "Vakbladartikel over grasdata", "url": "https://edepot.wur.nl/522893", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto K. de Boer)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907955, "identifier": "element_18907955", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Grasdata helpen resultaten verbeteren<\/a>, artikel Veeteelt mei 2002", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geen piek in grasgroei in grasseizoen 2019<\/a>, artikel Veeteelt 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Smart farming : grip op gras<\/a>, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisielandbouw sluipt het grasland op: special: precisielandbouw<\/a>, artikel Veeteelt, maart 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907961, "identifier": "element_18907961", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Grip op gras<\/a>, applicatie Akkerweb", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beweiding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907966", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600741", "title": "Meer doen met digitale meetsystemen voor weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-doen-met-digitale-meetsystemen-voor-weidegang-1.htm" }, "lead": "Digitale meetsystemen maken het mogelijk de weidetijd van melkkoeien te registreren. Maar je kunt meer met die systemen, denken melkveehouders. Aeres student Tjakko Knol interviewde melkveehouders en analyseerde data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/f/cid600741_shutterstock_16914616_koeien_grazen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600719", "title": "74 beslisondersteunende hulpmiddelen in de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/74-beslisondersteunende-hulpmiddelen-in-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "In de Nederlandse melkveehouderij zijn er veel beslisondersteunende hulpmiddelen beschikbaar, vooral op gebied van gewasproductie of mineralen en mest. Maar veel van die hulpmiddelen sluiten niet goed aan bij de eisen van de gebruiker. De invoer is te ingewikkeld, of mogelijkheden zijn beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/1/cid600719_shutterstock_58997926_cows_grazing.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599967", "title": "Precisielandbouw op het grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-op-het-grasland-1.htm" }, "lead": "In de melkveehouderij worden hightech-toepassingen in de stal veel gebruikt, maar op het land blijven melkveehouders nog wat achter in vergelijking met akkerbouwers. Toch zijn er veel perspectieven voor grasteelt met precisielandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/4/cid599967_Web%252072%2520DPI-shutterstock_3170816_NL_maaien_tractor.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599450", "title": "Wekelijkse grasgroeiverwachting met de versgrasupdate", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wekelijkse-grasgroeiverwachting-met-de-versgrasupdate-1.htm" }, "lead": "De wekelijkse versgrasupdate laat zien hoe de grasgroei zich ontwikkelt. De kengetallen over grasgroei kunnen melkveehouders helpen bij het plannen van de weidegang.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/4/cid599450_cow-809644_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }