{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600483", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Goede tomatenoogst in energiezuinige kas", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-tomatenoogst-in-energiezuinige-kas-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600483, "identifier": "mediaitem_600483", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-tomatenoogst-in-energiezuinige-kas-1.htm", "title": "Goede tomatenoogst in energiezuinige kas", "lead": "De teelt van tomaten in de energiezuinige kas, gebouwd volgens het 2SaveEnergy-concept kon zich goed meten met de praktijk. De opbrengst was ruim 65 kg/m2 in de 2SaveEnergy, terwijl het energieverbruik voor warmte met 12 m3/m2 ruim de helft lager lag dan op praktijkniveau.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/b/cid600483_shutterstock_171432830_tomaten_kas.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om energie te besparen in de glastuinbouw, realiseerde een consortium van toeleveranciers en Wageningen University & Research enkele jaren geleden een betaalbare hoogisolerende kas, de 2SaveEnergy-kas. Die kas is voorzien van een laag helder glas met een dubbelzijdige antireflectiecoating en een onderlaag van hoogwaardige diffuse F-clean film. Het effect is een goede isolatie, bijna net zo goed als dubbel glas, maar veel lichter. Door de kas in te richten volgens de principes van 'Het Nieuwe Telen' (HNT) kun je veel energie besparen.<\/p>

Praktijksituatie<\/h2>

Uit eerdere proeven met tomaat en komkommer blijkt dat je in de 2SaveEnergy-kas redelijke opbrengsten kunt halen. In 2017 wilden onderzoekers nagaan of je die resultaten ook in een praktijksituatie kunt realiseren. Vakblad Onder Glas meldt in een artikel<\/a> dat de 2SaveEnergy kas de besparingsbelofte waarmaakt.<\/p>

Zuinig stoken<\/h2>

In de kas werd zuiniger gestookt. De energie-input voor ketel en warmtepomp kwam samen uit op zo'n 12 m3/m2 aan aardgasequivalenten voor deze teelt. Daarnaast hebben onderzoekers wat minder CO₂ gedoseerd. Achterliggende gedachte is dat in een glastuinbouw zonder fossiele brandstoffen, de beschikbaarheid van CO₂ wat minder vanzelfsprekend is. De doseercapaciteit van CO₂ was ingesteld op maximaal 175 kg/uur/ha, niet heel laag, maar wel veel lager dan in praktijksituaties.<\/p>

Opbrengst<\/h2>

De teelt liep van begin januari tot begin december. De opbrengst van 65,4 kg/m2 was vergelijkbaar met de opbrengst op praktijkbedrijven. Het vakblad concludeert dat opnieuw is aangetoond dat de 2SaveEnergy-kas in combinatie met HNT én de beschikbaarheid van een alternatieve CO₂-bron aanzienlijke besparingen mogelijk maakt op het energieverbruik.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888996, "identifier": "element_18888996", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Ondanks lager CO₂-niveau dan praktijk toch ruim 65 kg tomaten per m2: 2SaveEnergy kas maakt besparingsbelofte waar<\/a>, artikel Onder Glas, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Over tien jaar is dit de gangbare praktijk'<\/a>, artikel KAS Magazine special Energie 3.0, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Prima opbrengst winterlichtgewas komkommer in innovatieve kas: zowel energiebesparing als productieverhoging haalbaar<\/a>, artikel Onder Glas, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Teelt en energie 2SaveEnergy kas<\/a>, rapport Wageningen UR Glastuinbouw, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889001, "identifier": "element_18889001", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " 2SaveEnergy – Greenhouse Systems<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaat en Energie - nieuwe low input teeltsystemen in de tuinbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Perspectief voor energietransitie in de glastuinbouw<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dalende CO₂-emissie in glastuinbouw<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energiezuinig komkommers telen in de winter<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }