{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601409", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Goede ervaringen praktijkcursus varkensverzorging", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-ervaringen-praktijkcursus-varkensverzorging-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601409, "identifier": "mediaitem_601409", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-ervaringen-praktijkcursus-varkensverzorging-1.htm", "title": "Goede ervaringen praktijkcursus varkensverzorging", "lead": "In 2019 verzorgde Zone.college een korte praktische cursus varkensverzorging van tien weken. Deelnemers aan die cursus krijgen er achtergrondkennis die belangrijk is voor het werk in de praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/e/cid601409_shutterstock_2529299_varkens_stal.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De basiscursus ‘Verzorgen van varkens’, zoals die is ontwikkeld door Zone.college in samenwerking met Groeipunt is bedoeld voor medewerkers op varkensbedrijven en dierverzorgers. Gedurende tien weken komen de cursisten een dag per week bijeen in Saasveld. Daarnaast werken ze minimaal twee dagen in de week op een varkensbedrijf, of ze lopen er minimaal twee dagen in de week stage.<\/p>

Varkenssector<\/h2>

De cursus is ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de vraag naar geschoolde medewerkers, zo is te lezen in een artikel in vakblad Varkens<\/a>. Tegelijkertijd wil zone.college zo studenten met affiniteit voor dieren uitzicht bieden op een goed betaalde baan. Bij de opzet van de cursus is overleg geweest met partijen uit de varkenssector, zoals de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).<\/p>

Nadat de cursisten de cursus hebben afgerond weten ze hoe ze de biggen, zeugen en vleesvarkens het beste kunnen verzorgen en waarom ze het zo doen. De cursus wordt afgesloten met een mbo-certificaat.<\/p>

Praktische vaardigheden<\/h2>

Het eerste deel van de cursusdag, die om 2 uur 's middags begint, is een praktische invulling op een van de praktijkbedrijven, waarna in Saasveld de theoretische verdieping plaatsvindt. In de cursus komen diverse onderwerpen aan bod zoals huisvesting en klimaat, voeding, gedrag, dierenwelzijn, gezondheid, hygiëne en vruchtbaarheid.<\/p>

Cursisten leren veel praktische vaardigheden zegt docent Ellis Immink-Aardema. Voortdurend worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld zodat cursisten goed leren waarom ze iets doen en hoe ze het in de praktijk kunnen uitvoeren.<\/p>" } , { "id": 18916328, "identifier": "element_18916328", "type": "text", "title": "Artikel Varkenskennis in de praktijk opdoen", "url": "https://edepot.wur.nl/519987", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

In een tweede artikel laat het vakblad cursisten aan het woord. Pieter Spanjer was een van de cursusdeelnemers. Hij werkt als bedrijfsverzorger vaak op varkensbedrijven en merkte dat hij behoefte had aan meer achergrondkennis. Hij leerde in de cursus bijvoorbeeld hoe je bepaalt of dieren in een goede conditie zijn of hoe je dieren het beste kunt vaccineren. Ook lastige onderwerpen als euthanasie kwamen ter sprake. <\/p>" } , { "id": 18916330, "identifier": "element_18916330", "type": "text", "title": "Artikel Cursus Verzorgen van varkens", "url": "https://edepot.wur.nl/519978", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916334, "identifier": "element_18916334", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Varkenskennis in de praktijk opdoen : MBO-certificaat ‘Verzorgen van varkens’ voor iedereen met affiniteit voor dieren<\/a> Artikel Varkens julie augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cursus Verzorgen van varkens geeft goed inzicht in achtergronden en praktijk Het hoe en waarom<\/a>, artikel Varkens september 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916338, "identifier": "element_18916338", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Mbo-certificaat ‘Varkensverzorging’ voor iedereen met affiniteit met dieren<\/a> Zone.college juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916343", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599781", "title": "Varkenshouders weten te weinig van voer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Varkenshouders-weten-te-weinig-van-voer-1.htm" }, "lead": "Varkenshouders hebben te weinig kennis van het voer. Ze zijn te afhankelijk van de voerleverancier, terwijl voer de grootste kostenpost is op het varkensbedrijf. Meer dan 80% van varkenshouders vinden zelf dat ze over meer kennis moeten beschikken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/9/cid599781_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_2529306_varkens_trog.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596377", "title": "Studenten varkenshouderij leren over antibioticareductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Studenten-varkenshouderij-leren-over-antibioticareductie-1.htm" }, "lead": "Op 4 maart organiseerde VarkensNET samen met CIV Varkenshouderij en Groen Kennisnet een studiedag voor studenten varkenshouderij. Het thema was ‘minder antibioticagebruik’. De trend tijdens deze dag was duidelijk: ‘antibioticagebruik heeft alles met management te maken’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/3/cid596377_img_7648.jpg", "width": 300, "height": 200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-03-11T11:51+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport", "gkn_antibiotica" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_antibiotica", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }