{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600472", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Glyfosaatinjecteur voor Japanse duizendknoop", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glyfosaatinjecteur-voor-Japanse-duizendknoop-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600472, "identifier": "mediaitem_600472", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glyfosaatinjecteur-voor-Japanse-duizendknoop-1.htm", "title": "Glyfosaatinjecteur voor Japanse duizendknoop", "lead": "Een van de manieren om Japanse duizendknoop aan te pakken is de plant boven de grond te injecteren met glyfosaat. Om niet door de knieën te hoeven bij het injecteren, is er een weedinjector ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/8/cid600472_Fallopia-japonica%2528Staude%2529.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Japanse duizendknoop is een hardnekkig onkruid. Wie denkt de plant te bestrijden door de plant te maaien, komt tot de ontdekking dat deze soort een veelkoppig monster is. De plant breidt zich ondergronds uit en steekt overal de kop op. Een van de tientallen manieren om de soort goed aan te pakken, is een injectie met glyfosaat. <\/p>

Injector<\/h2>

Het beste doe je dit door het onkruidbestrijdingsmiddel 5 centimeter boven de tweede knoop te injecteren. Dat is vlak boven de grond. Om niet door de knieën te hoeven heeft het bedrijf Laat Veterinary Supplies een verlengde injectiespuit ontwikkeld, zo meldt vakblad Tuin en Park Techniek in het artikel 'Glyfosaatinjectie<\/a>'.  <\/p>

Sapstroom<\/h2>

Je prikt het best in wat dikkere stengels, stengels die op 30 cm hoog zo'n 1,5 cm dik zijn. En het beste tijdstip is aan het begin van het najaar omdat de sapstroom zich dan begint om te keren. Glyfosaat komt zo beter bij de wortels. <\/p>

Naast injectie met glyfosaat zijn er veel meer manieren om Japanse duizendknoop aan te pakken. Op de website Bestrijding duizendknoop<\/a> vind je alle beproefde methoden.<\/p>

De artikelen in Tuin en Park Techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Tuin en Park Techniek aanmaken. <\/em><\/p>

<\/p>

<\/a><\/a><\/p>

(Bron foto: <\/em>Foto Wikimedia CC BY-SA 3.0<\/a>, Länk<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888758, "identifier": "element_18888758", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Glyfosaatinjectie<\/a>, artikel Tuin en Park techniek, augustus 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkproef bestrijding duizendknoop<\/a>, Resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop, rapport Probos, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw: gebruiksverbod en uitzonderingen<\/a>, H2O online, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkproef bestrijding duizendknoop: resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop<\/a>, Stichting Probos, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18888764, "identifier": "element_18888764", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Lespakket invasieve exoten<\/a>, stuurgroep gewasbescherming AOC Raad (inloggen noodzakelijk)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Methoden om Japanse duizenknoop te bestrijding<\/a>, Probos", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beslisboom bestrijding Japanse duizendknoop<\/a>, Probos", "indentlevel": 0 }, { "item": "Japanse duizendknoop<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Japanse duizendknoop bestrijden door maaien en uittrekken<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "We komen niet van de Japanse duizendknoop af<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }