{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600688", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gezondheid ondersteunende middelen voor dieren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheid-ondersteunende-middelen-voor-dieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600688, "identifier": "mediaitem_600688", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheid-ondersteunende-middelen-voor-dieren-1.htm", "title": "Gezondheid ondersteunende middelen voor dieren", "lead": "Een 'kruiden Wiki' op Groen Kennisnet draagt bij aan de verspreiding van kennis over natuurlijke middelen voor de gezondheid van dieren.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-04-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-16T18:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_onderwijs", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_antibiotica" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het kader van vermindering van het antibioticagebruik in de dierhouderij zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op bevordering van diergezondheid. Uitgangspunt daarbij is dat gezonde dieren de norm zijn en ziekte en behandeling met antibiotica de uitzondering. <\/p>

Kruiden als gezondheidondersteunende middelen kunnen bijdragen aan verbetering van de diergezondheid als aanvulling op goed management en op diervoer van goede kwaliteit. Het ministerie van LNV heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in kennisontwikkeling over de toepassing en werkzaamheid van deze middelen. De zogenaamde ‘stalboekjes’ zijn daarvan het resultaat. <\/p>

Om kennis voor veehouders, dierenartsen en erfbetreders beter toegankelijk te maken, werkt RIKILT samen met het Platform Natuurlijke Veehouderij, Bionext, Groen Kennisnet en het ministerie van LNV aan de verspreiding van van kennis over natuurlijke producten in de veehouderij. De nieuwe wiki 'Kruiden voor landbouwhuisdieren'<\/a> ontsluit die kennis. <\/p>

Kruiden Wiki<\/h2>

De wiki is gemaakt in samenwerking met Groen Kennisnet. In de wiki worden de kruiden genoemd die kunnen worden gebruikt als aanvulling op diervoeder of als diervoederadditief. Na een korte beschrijving van het kruid, de belangrijkste inhoudstoffen en de werking op diverse orgaansystemen, worden het onderzoek en de producten die voor verschillende diersoorten beschikbaar zijn genoemd. <\/p>

Per preparaat wordt een overzicht gegeven van de samenstelling, werking, onderzoek, literatuur en aanwijzingen voor gebruik. Er kan gezocht worden op diersoort, kruid, orgaansysteem en preparaat.<\/p>

<\/p>

Dit bericht is gebaseerd op Kennisverspreiding Natuurlijke middelen van RIKILT.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895707, "identifier": "element_18895707", "type": "text", "title": "Naar de kruiden Wiki", "url": "http://edepot.wur.nl/474511", "html": "" } , { "id": 18895709, "identifier": "element_18895709", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennisverspreiding Natuurlijke middelen, RIKILT WUR", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurlijk Gezond, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wiki's Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19186077", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Kennisverspreiding Natuurlijke middelen", "url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/Actuele-themas/Kennis-op-maat/Kennisverspreiding-Natuurlijke-middelen.htm" } } } , { "identifier": "element_19186090", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Wiki Groen Kennisnet", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/wiki.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Relevante berichten <\/h2>" } , { "identifier": "element_19186078", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Stalboekjes voor konijnen en kalkoenen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stalboekjes-voor-konijnen-en-kalkoenen-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19186079", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "De kracht van kruiden", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-kracht-van-kruiden-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19186080", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nu ook stalboekje voor schapen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nu-ook-stalboekje-voor-schapen-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19186081", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Meer kennis over natuurlijke veehouderij gewenst", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-natuurlijke-veehouderij-gewenst-1.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } , { "identifier": "element_19186076", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }