{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601733", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gezonde voeding met vis en schelpdieren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-voeding-met-vis-en-schelpdieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601733, "identifier": "mediaitem_601733", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-voeding-met-vis-en-schelpdieren-1.htm", "title": "Gezonde voeding met vis en schelpdieren", "lead": "Het eten van vis- en schelpdieren levert bewezen gezondheidsvoordelen. Als je kijkt naar wat de gemiddelde Nederlander eet, zouden we veel minder vlees moeten eten, en wat meer vis of schelpdieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/c/cid601733_mussels-2796911_1280.jpg", "width": 1280, "height": 1040, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederlanders eten soms schelpdieren als oesters mosselen en slakken, maar op jaarbasis is de gemiddelde consumptie niet meer dan zo'n 500 gram per jaar. Dat is vrij weinig als je het vergelijkt met de consumptie van vlees. Nederlandse mannen eten gemiddeld 900 gram vlees per week en vrouwen zo'n 600 gram terwijl je volgens het Voedingscentrum niet meer dan 500 gram vlees per week zou moeten eten. Daarnaast eten Nederlands op jaarbasis ongeveer 5 tot 6 kilo vis-, schaal- en schelpdieren. Het merendeel bestaat uit vis. <\/p>

Visvetzuren<\/h2>

De initiatiefnemers van KOM-project 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' <\/a>willen dat consumenten meer kennis krijgen over de potentie van schelpdieren als een gezond, veilig en duurzaam product. Die kennis is beschikbaar gekomen in de vorm van drie factsheets: over de gezondheidsaspecten van de schelpdierconsumptie en consumenten gedrag in relatie tot eiwittransitie en vis- en schelpdierproducten. In een filmpje ligt Jolieke Warmer, de opsteller van de factsheets, de verzamelde kennis toe.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Ze maakt duidelijk dat we - gezien de adviezen van het Voedingscentrum - meer vis- en schelpdieren zouden moeten eten, en minder vlees. Ze legt aan de hand van cijfers uit waarom schelpdieren gezond zijn. Zo bevatten ze veel belangrijke voedingsstoffen, al verschilt het wel per soort. De gezonde omega-3-vetzuren DHA en EPA, die veel in vis zitten, vind je ook in de schelpdieren. Mosselen bevatten meer van die vetzuren dan oesters en slakken. En in mosselen en oesters zit ook vrij veel vitamine B12. Je zou maar 15 gram oesters en mosselen per dag hoeven te eten om voldoende vitamine B12 te krijgen, zegt Warmer. <\/p>

Gezondheidseffecten<\/h2>

De wetenschap de consumptie van vis- en schelpdieren gezond is, is gebaseerd op diverse onderzoeken. Zo beschermt het eten van vis tegen hart- en vaatziekten. Een keer per week vis eten, zorgt voor 15% minder risico op het overlijden aan hart- en vaatziekten, zegt Warmer in het filmpje, of 15% minder op een beroerte. Tijdens een zwangerschap kan het eten van vis zorgen voor een betere neurologische ontwikkeling van het kind: een of twee porties vis per week heeft een duidelijk effect  En er wordt verondersteld dat de voordelen van vis- schaal- en schelpdieren dicht bij elkaar liggen.<\/p>

We zouden dus meer vis moeten eten. Het Voedingscentrum adviseert één keer per week vette vis te eten. Vaker is niet nodig omdat het voor de gezondheid geen duidelijke meerwaarde oplevert. Bovendien is het vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook niet wenselijk vaker vis te eten. Het is volgens het Voedingscentrum wel wenselijk minder dierlijke eiwitten te eten en meer plantaardige eiwitten. <\/p>" } , { "id": 18925712, "identifier": "element_18925712", "type": "text", "title": "Factsheet over gezondheidsaspecten van schelpdierconsumptie", "url": "https://edepot.wur.nl/542269", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Mogens Petersen<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925716, "identifier": "element_18925716", "type": "list", "title": "Factsheets", "url": "", "items": [ { "item": " Hoe kun je de vis-en mosselverkoop bevorderen in supermarkten? Aankoopmotieven van consumenten binnen meerdere Europese landen <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Consumentengedrag in relatie tot eiwittransitie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezondheidsaspectenvan schelpdierconsumptie voor de mens<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925721, "identifier": "element_18925721", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " KoM20006 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' -Rapportage over 2020<\/a>, Presentatie 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Schaal- en schelpdierindustrie<\/a>. Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plastics in mosselen<\/a>, Wageninge Marine Research 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedsel uit zee zet weinig zoden aan de dijk<\/a>, artikel Wageningen World maart 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925727, "identifier": "element_18925727", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennis op Maat ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’ - sessie 1: Gezondheidsaspecten schelpdieren<\/a>, YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennis op Maat \"Schelpdieren, duurzaam en gezond' - sessie 4: Economie van de mossel- en oesterkweek<\/a>, YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Schelpdieren, duurzaam en gezond<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vist ik het maar<\/a>, Kennisplatform voor de Nederlandse zeevisserij", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925733", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600958", "title": "Geen negatieve effecten van nieuwe oesterkweektechniek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-negatieve-effecten-van-nieuwe-oesterkweektechniek-1.htm" }, "lead": "De oesterteelt staat onder druk. Nieuwe technieken voor oesterteelt die kunnen bijdragen aan herstel van oesterproductie, zijn getest op vier locaties in de Oosterschelde. Er zijn geen negatieve effecten geconstateerd op de instandhouding van soorten en habitats in dit Natura 2000-gebied.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/6/cid600958_shutterstock_7034950_oester_schelp.jpg", "width": 8736, "height": 5824, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600803", "title": "Zeewieroogst voordat de broedval van mosselen plaatsvindt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zeewieroogst-voordat-de-broedval-van-mosselen-plaatsvindt-1.htm" }, "lead": "In kustgebieden van de Noordzee groeien zeewier en mosselen vaak in vergelijkbare ecosystemen of op een zelfde soort substraat. Daarom is het belangrijk de oogst van zeewier af te stemmen op de ontwikkeling van mosselen. Het lijkt in dat verband verstandig zeewier te oogsten rond week 20.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/5/cid600803_seaweed-657361_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600085", "title": "Overzicht van de Nederlandse aquacultuur en de aquatische genetische diversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overzicht-van-de-Nederlandse-aquacultuur-en-de-aquatische-genetische-diversiteit-2.htm" }, "lead": "Mosselen en oesters zijn de belangrijkste soorten schelpdieren in de Nederlandse aquacultuur. Europese paling en twee soorten meerval zijn de dominante vissoorten. De Nederlandse aquacultuursector is relatief klein en divers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/d/cid600085_Pixabay%2520mussels%2520530_353.jpg", "width": 530, "height": 353, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-08T11:32+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantaardige_bronnen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }