{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600497", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gewasbeschermingsmiddelen in bos- en natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbeschermingsmiddelen-in-bos-en-natuur-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600497, "identifier": "mediaitem_600497", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbeschermingsmiddelen-in-bos-en-natuur-1.htm", "title": "Gewasbeschermingsmiddelen in bos- en natuur", "lead": "Beheerders van bos- en natuurterreinen zetten in het verleden soms chemische bestrijdingsmiddelen in, bijvoorbeeld om het uitlopen van door iepziekte aangetaste iepen te voorkomen. Maar het gebruik in bos- en natuur is sterk beperkt. Er zijn enkele uitzonderingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/2/cid600497_flickr_maja_dumat_6805839518_11fedfc248_z.jpg", "width": 640, "height": 445, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nadat in september 2011 de Tweede kamer een motie aannam waarin de Tweede Kamerleden leden Grashoff, Jacobi en van Veldhoven verzochten een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden, is het gebruik van dit middel sterk beperkt.<\/p>

Verbod<\/h2>

Zo geldt vanaf april 2016 een verbod door professionele gebruikers van glyfosaat of Roundup op verhardingen. En vanaf 1 november 2017 geldt een het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onverharde terreinen buiten de landbouw. Toch zijn er nog situaties waarin bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Vakblad Natuur Bos Landschap zet in het artikel 'Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen in bos en natuur<\/a>' de feiten op een rij.<\/p>

Uitzonderingen<\/h2>

Zo mag glyfosaat nog wel gebruikt worden op plekken waar de veiligheid in het geding is. Je kunt denken aan terreinen waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn. Er zijn uitzonderingen voor vliegvelden, spoorbanen en waterbouwkundige constructies. Sportvelden, tuinen en recreatieterreinen vallen ook niet onder het verbod. En er zijn uitzonderingen voor een aantal invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop of ambrosia.<\/p>

Iepziekte<\/h2>

In de lijst met uitzonderingen<\/a> worden ook een aantal plagen genoemd zoals de buxusmot, bastaardsatijnvlinder of eikenprocessierups. Tegen die plagen zet je geen glyfosfaat in, maar kun je andere bestrijdingsmiddelen gebruiken. Voor groenbeheerders zal het verbod de grootste impact hebben op de behandeling van iepen, aldus het vakblad. Om te voorkomen dat door iepziekte aangetaste iepen opnieuw uitlopen worden stobben vaak ingesmeerd met glyfosaat. Maar de iep staat niet op de uitzonderingenlijst. <\/p>

(Bron Flickr, foto Maja Dumat<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889360, "identifier": "element_18889360", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen in bos en natuur<\/a>, artikel Vakblad Natuur Bos Landschap", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Geen toekomst voor chemische gewasbescherming’: verbod chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van kracht<\/a>, artikel Waterspiegel 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Uitzonderingenlijst gewasbescherming bos- en natuur<\/a>, staatscourant 3 oktober 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889365, "identifier": "element_18889365", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Japanse duizendknoop bestrijden door maaien en uittrekken<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nuance in discussie rond Roundup ontbreekt<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geen Roundup meer op verhardingen<\/a>, nieuws bericht Groen Kennisnet april 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }