{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600850", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gewasbescherming in bloembollen wordt lastiger", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbescherming-in-bloembollen-wordt-lastiger-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600850, "identifier": "mediaitem_600850", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbescherming-in-bloembollen-wordt-lastiger-1.htm", "title": "Gewasbescherming in bloembollen wordt lastiger", "lead": "Er zijn steeds minder middelen om ziekten en plagen aan te pakken in de bloembollenteelt. Het dreigend verbod op stapeling van middelen maakt bestrijding van sommige ziekten lastig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/8/cid600850_122434174.jpg", "width": 1024, "height": 677, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een probleem is het dreigend verbod op stapeling van middelen, zo meldt vakblad Greenity in het artikel 'Knelpunten in gewasbescherming<\/a>'. Van sommige werkzame stoffen zijn soms meerdere producten op de markt. Elk product mag je in een teelt maar een maximaal aantal keren gebruiken. Maar door verschillende middelen met dezelfde werkzame stof af te wisselen, kun je toch het hele teeltseizoen dezelfde werkzame stof gebruiken. Het CTGB vindt dit ongewenst en waarschijnlijk zal deze mogelijkheid verdwijnen. Dat heeft gevolgen voor de bestrijding van een aantal ziekten, zoals de bestrijding van vuur in de teelt van lelie met middelen op basis van macozeb.<\/p>

Luizenbestrijding<\/h2>

Lelietelers steken de meeste tijd en energie in de bestrijding van vuur en luizen tijdens het teeltseizoen. Lelietelers zouden gebruik kunnen maken van een vuurwaarschuwingssysteem, waardoor ze minder hoeven te spuiten. Een ander probleem is de aanpak van luizen. Daarvoor worden luizenbestrijdingsmiddelen ingezet en minerale olie. Sinds 19 december 2018 mogen lelietelers geen neonicotinoïden meer toepassen, waardoor er relatief weinig middelen overblijven om luizen te bestrijden.<\/p>

In andere teelten kan het dreigend verbod op stapeling van middelen ook voor problemen zorgen, zoals bij de bestrijding van vuur in tulp. Andere knelpunten die in het artikel genoemd worden, zijn de bestrijding van bacterieziekten witsnot en geelziek in hyacint. De tripsbestrijding in hyacint wordt ook steeds lastiger. En in de gladiolenteelt missen telers middelen om onkruiden te kunnen bestrijden.<\/p>

Aaltjes<\/h2>

Stengelaaltjes (Ditylenchus<\/em>) zijn een zorg voor telers van tulpen en narcis. Bij besmetting met stengelaaltjes, krijgen telers te maken met een aantal maatregelen, waaronder de vernietiging van de besmette partij. Daarnaast moet de grond ontsmet worden. Dat kan nog met chemische middelen, maar er zijn ook alternatieven, zoals inundatie, bodem resetten of een combinatie. Maar deze maatregelen zijn nog niet overal uitvoerbaar. Narcistelers onderzoeken de mogelijkheid om stengelaaltjes in bollen te bestrijden met hete lucht. Het wortellesieaaltje (Pratylenchus<\/em>), dat in lelie voor problemen kan zorgen, kun je bestrijden door de teelt van Tagetes. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900017, "identifier": "element_18900017", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Knelpunten in gewasbescherming<\/a>, artikel Greenity november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik groene middelen in bollensector proces van jaren<\/a>, artikel Greenity 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Anticiperen op krimpend middelenpakket<\/a>, artikel Greenity 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vitale Teelt zet koers naar 2030<\/a>, artikel Greenity 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900023, "identifier": "element_18900023", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Ziekten en plagen bloembollen<\/a>, Beeldenbank Gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18900026", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600338", "title": "Heetstook narcis in de praktijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heetstook-narcis-in-de-praktijk-1.htm" }, "lead": "In narcisbollen kun je aaltjes bestrijden door de bollen een warmwaterbehandeling te geven, maar daarmee kun je ze ook besmetten met Fusarium. Heetstook is een alternatief. In praktijkonderzoek wordt die techniek nu geperfectioneerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/6/cid600338_daffodil-field-562990_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600548", "title": "Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-bloembollenteelt-is-langdurig-proces-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse bloembollensector heeft de ambitie uitgesproken de teelt te verduurzamen. De sector moet minder afhankelijk van chemische middelen worden. Maar de vergroening gaat minder snel dan gewenst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/0/cid600548_Web%252072%2520DPI-shutterstock_2697459_NL_bloei_tulpenveld.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600414", "title": "Perspectief voor groene gewasbeschermingsmiddelen in tulp", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-groene-gewasbeschermingsmiddelen-in-tulp-1.htm" }, "lead": "De inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen, middelen op basis van plantenextracten of micro-organismen, is een manier om teelt van gewassen te verduurzamen. In praktijkonderzoek wordt veel kennis ontwikkeld, bijvoorbeeld over de aanpak van vuur in tulp.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/7/cid600414_tulips-3350254_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600924", "title": "Schonere lelieteelt in zicht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schonere-lelieteelt-in-zicht-1.htm" }, "lead": "In het project Vitale Lelieteelt wordt gekeken of het mogelijk is om lelies te telen zonder, of met veel minder, chemische bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten bieden perspectief: naar verwachting is er eind 2022 een goed werkend prototype van de vernieuwde lelieteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/f/cid600924_lily-3657399_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-09T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }