{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601116", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Getij in het Grevelingenmeer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Getij-in-het-Grevelingenmeer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601116, "identifier": "mediaitem_601116", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Getij-in-het-Grevelingenmeer-1.htm", "title": "Getij in het Grevelingenmeer", "lead": "Het onderwaterleven in het Grevelingenmeer heeft het moeilijk. Elk jaar sterft een groot deel van het leven door zuurstoftekort. Het terugbrengen van getij in het meer lijkt de oplossing voor gezonde onderwaternatuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/9/cid601116_Grevelingenmeer.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat wordt benadrukt in een artikel uit het vakblad H2O<\/a>. Hier gaan de auteurs dieper in op het terugkerende zuurstoftekort in het meer. Ook wordt er aandacht besteed aan een oplossing voor het probleem: getij terugbrengen in het Grevelingenmeer door middel van een doorgang in de Brouwersdam. <\/p>

Zuurstoftekort<\/h2>

Het Grevelingenmeer ligt ingesloten tussen de Grevelingendam en de Brouwersdam. Het zoute meer kampt al jaren met zuurstofproblemen in het water. Door het gebrek aan beweging in het water mengt het zuurstofrijkere water in de bovenlaag niet goed met het water in de onderlaag. Zo raakt in de diepere lagen van het meer elk jaar geleidelijk de zuurstof op en sterft veel van het bodemleven af. <\/p>

Dit effect is in warme zomers nog erger. Normaal bevat de warmere bovenlaag door golfslag nog wel wat zuurstof, maar in warme en windstille zomers blijft daar steeds minder van over. Zo nemen zuurstofloze zones de overhand in het meer, waardoor ook schaaldieren en vissen het steeds moeilijker krijgen, zo legt het vakblad uit.<\/p>

Brouwersdam<\/h2>

Met een doorlaat in de Brouwersdam kan het Grevelingenmeer weer verbonden worden met de Noordzee. Zo kan het meer ook weer van getij voorzien worden, wat tot tweederde van de zuurstofloze zones zou schelen. Met een getij van 40 centimeter kan er al voldoende beweging in het water gebracht worden én worden natuurwaarden op de oevers behouden, zo wordt benadrukt in het artikel.<\/p>

Realisatie van een dergelijke doorgang lijkt dichterbij te komen. Zo is er door het kabinet al ruim 100 miljoen euro vrijgemaakt. Ook de provincies Zuid-Holland en Zeeland en een aantal gemeenten stellen bij elkaar zo’n 22 miljoen euro beschikbaar. Voordat er tot actie over gegaan kan worden, wacht men nog op groen licht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.<\/p>" } , { "id": 18907744, "identifier": "element_18907744", "type": "text", "title": "Lees hier het artikel uit H2O", "url": "https://edepot.wur.nl/505864", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Janwillemvanaalst<\/a> via Wikimedia Commons<\/a>)<\/em><\/p>

<\/em><\/a><\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907748, "identifier": "element_18907748", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Getij moet Grevelingenmeer reanimeren<\/a> artikel H2O, oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Scenariostudie natuur-perspectief Grevelingenmeer<\/a> rapport WUR, augustus 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grevelingen weer meer zee<\/a> artikel Visionair, juni 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907753, "identifier": "element_18907753", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Marijn Tangelder in Met het Oog Op Morgen over het zuurstoftekort in het Grevelingenmeer<\/a> webpagina WUR", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het Grevelingenmeer is dood, en zo ziet dat eruit<\/a> nieuwsbericht met video NOS, 9 semptember 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907757", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600131", "title": "Biodiversiteit in zee onder druk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteit-in-zee-onder-druk-1.htm" }, "lead": "De populaties van verschillende zeedieren in de Noordzee nemen in aantal af, zo blijkt uit een rapport van WNF. Veel van de natuur in de Nederlandse delta is verdwenen, maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo is in de Westerschelde de waterkwaliteit verbeterd en het aantal bodemdieren neemt er toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/b/cid600131_shutterstock_31149415_Noordzee_kust.jpg", "width": 800, "height": 521, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_duurzame_visserij", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_wild", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }