{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600438", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Geschatte overlevingskansen voor teruggezette platvis in zee", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geschatte-overlevingskansen-voor-teruggezette-platvis-in-zee-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600438, "identifier": "mediaitem_600438", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geschatte-overlevingskansen-voor-teruggezette-platvis-in-zee-1.htm", "title": "Geschatte overlevingskansen voor teruggezette platvis in zee", "lead": "De aanlandplicht verplicht vissers ondermaatse vis aan land te brengen. Maar vissers denken dat het voor de visstand beter is ondermaatse vis weer terug te zetten in zee. Een onderzoek geeft inzicht in de overlevingskansen van platvissoorten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/8/cid600438_fish-108688_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De aanlandplicht die door de Europese Unie is ingevoerd, verplicht vissers ondermaatse vis of over-quota vis niet meer overboord te gooien, maar aan land te brengen. Het idee is dat vissers zo meer moeite doen ongewenste bijvangst te verminderen.<\/p>

Terugzetten<\/h2>

Maar vissers zijn niet gelukkig met die plicht. Zij denken dat het beter is wanneer je te kleine vis weer terugzet in zee. Die vissen krijgen zo een kans weer uit te groeien tot volwassen vis, zo denken ze. De vraag is of dat zo is? Hoeveel van de vissen die teruggezet worden, blijven in leven? En kun je de overlevingskans verbeteren?<\/p>

Om antwoord te geven op die vragen voert Wageningen Marine Research samen met de visserijsector onderzoek uit. Drie factsheets geven informatie over de aanpak van het onderzoek naar de overlevingskans van ondermaatse vis. Het onderzoek spitst zich met name toe op platvis en rog.<\/p>

Overlevingskans<\/h2>

Uit het onderzoek komt een geschatte overlevingskans van de 80 mm pulsvisserij voor teruggezette ondermaatse vis voor zes vissoorten: schol, tong, tarbot, griet, stekelrog en gevlekte rog. Zo blijkt dat de overlevingskans voor schol 14% is en voor tong 19%. Voor tarbot is het 36%, voor griet 13% en stekelrog 53%. De schattingen voor gevlekte rog lopen uiteen van 21% tot 67%. <\/p>

<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887941, "identifier": "element_18887941", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: Hoe gaat dit in zijn werk?<\/a>, factsheet Wageningen Marine Research, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: wat zijn de overlevingskansen in de pulsvisserij?<\/a>, factsheet Wageningen Marine Research, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: Waarom onderzoek met leefbakken en niet met het terugzetten van gemerkte vis in zee?<\/a>, factsheet Wageningen Marine Research, juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe onderzoek je de overlevingskans van ondermaatse vis die terug wordt gezet in zee?<\/a>, infographic Wageningen Marine Research, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat zijn de overlevingskansen van platvis en rog die terug wordt gezet in zee?<\/a>, infographic Wageningen Marine Research, juni 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887948, "identifier": "element_18887948", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Aanlandplicht in de visserij uitgelegd<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder ecologische effecten pulskorvisserij<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verminderen van teruggooi<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }