{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600303", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gereedschapskist-voor-klimaatslim-bosbeheer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600303, "identifier": "mediaitem_600303", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gereedschapskist-voor-klimaatslim-bosbeheer-1.htm", "title": "Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer", "lead": "Het Nederlandse bosareaal legt jaarlijks 2,4 Mton CO₂ vast, maar er kan meer. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen moet er meer CO₂ vastgelegd worden in bos. Een gereedschapskist klimaatslim bosbeheer kan beheerders ondersteunen bij het kiezen van juiste maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/6/cid600303_autumn-1778880_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het regeerakkoord van het kabinet is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO₂ per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar sluit aan bij de Europese LULUCF-Verordening (land use, land-use change and forestry) die deelstaten verplicht CO₂ vast te leggen en op te slaan in het landschap. Voor de uitwerking worden de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen uitgewerkt.<\/p>

Klimaatslim beheer<\/h2>

In het in 2016 door de Nederlandse bos- en houtsector uitgebrachte Actieplan Bos en Hout<\/a> werd al als doel geformuleerd dat de bos - en houtketen een grotere bijdrage moet leveren aan het bereiken van de klimaatdoelen. Het Nederlandse bosareaal legt jaarlijks 2,4 Mton CO₂ vast. In het Actieplan is berekend dat er door klimaatslim beheer van bos en beplantingen en de aanleg van meer bos jaarlijks enkele Mton extra CO₂ kan worden geabsorbeerd.<\/p>

Als uitwerking van die ambities hebben terreinbeheerders behoefte aan praktische kennis over klimaatadaptatie. Hoe kun je het beheer aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? Wat zijn de mogelijkheden met bossen een bijdrage te leveren aan die maatschappelijke opgaven? Hoe groot is dan de bijdrage aan de klimaatdoelen?<\/p>

Gereedschapskist<\/h2>

Om antwoord te geven op die vragen is een Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer<\/a> ontwikkeld. Die kist geeft handvatten voor terreinbeheerders. Zo zie je hoe je bossen en bomen in te zetten voor klimaatmitigatie, wat het effect is en wat kosten en baten zijn.<\/p>

De Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer bestaat uit 5 modulen. Er zijn modulen voor bosbeheer, bosaanleg, beheer van landschappelijk beplantingen, beheer van stedelijk groen en agroforestry. Elke module bestaat uit een aantal stappen. Zo krijg je een overzicht van kansrijke maatregelen, breng je in beeld wat er moet gebeuren om maatregelen te implementeren en wat de impact van de maatregelen is. <\/p>

De gereedschapskist klimaatslim bosbeheer is niet alleen geschikt voor terreinbeheerders, maar is ook nuttig voor de verdere invulling van het Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18884493, "identifier": "element_18884493", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer: voorstudie en projectplannen modules bosbeheer, bosaanleg, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en agroforestry<\/a>, rapport Probos, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het Nederlandse bos als bron van CO2<\/a>, artikel VNBL, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Actieplan Bos en Hout<\/a>, Algemene Vereniging Inlands Hout, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoofdstuk 2.4 - Landbouw en landgebruik<\/a>, Klimaatakkoord 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18884498, "identifier": "element_18884498", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": " Contouren klimaatakkoord landbouw en landgebruik<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer kans voor Nederlands rondhout<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bosdiversiteit met het oog op klimaatverandering<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voor CO₂-opslag is een ander bosbeheer nodig<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, augustus 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }