{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600209", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gelderse weidevogels onder druk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gelderse-weidevogels-onder-druk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600209, "identifier": "mediaitem_600209", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gelderse-weidevogels-onder-druk-1.htm", "title": "Gelderse weidevogels onder druk", "lead": "In Gelderland vind je weidevogels op diverse plaatsen: in de IJsselvallei, de Gelderse Vallei of in de polders langs de randmeren. Maar ook in Gelderland lopen de weidevogels in aantal terug.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/2/cid600209_animal-2819034_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het gaat niet goed met de weidevogels in Gelderland, schrijft NatureToday<\/a> op 12 maart in een nieuwsbericht. Er zijn in Gelderland een paar natuurreservaten met een weidevogeldoelstelling. In slechts een paar procent van het Gelders landbouwareaal vind je nog weidevogels en de dichtheden daar zijn laag. <\/p>

Agrarische natuurverenigingen en vrijwilligers doen hun uiterste best weidevogels te beschermen, maar in veel gebieden is het aandeel kruidenrijk grasland te laag of de kwaliteit onvoldoende. Daarnaast is de predatie hoog, vooral in de gebieden die dicht bij de Veluwe liggen.<\/p>

In het bericht<\/a> dat door de provincie Gelderland is geplaatst, wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in een aantal reservaten langs de randmeren. In opdracht van Staatsbosbeheer is een inventarisatie uitgevoerd in de reservaten Oosterwolde, Arkemheen en de Putterpolder<\/p>

Inventarisatie<\/h2>

De polder Arkemheen en de Putterpolder zijn het belangrijkste weidevogelgebied van Gelderland, met een totale oppervlakte van 1740 hectare. Op de ruim 300 hectare, die door Staatsbosbeheer wordt beheerd, werden er in 2017 531 paar weidevogels geteld van acht soorten: grutto’s (178 paar), tureluurs (105 paar) en kieviten (187 paar), verder kleinere aantallen scholeksters, watersnippen, veldleeuweriken, graspiepers en gele kwikstaarten. De weidevogeldichtheid ligt in dit gebied op zo'n 170 paartjes per 100 hectare. In de rest van de polder liggen de dichtheden met ruim 60 paartjes per 100 hectare lager.<\/p>

Actieplan<\/h2>

Om de weidevogels te helpen hebben Gelderse landbouw- en natuurorganisaties in 2016 een Actieplan akker- en weidevogels<\/a> opgesteld. Met extra geld kunnen collectieven van agrarisch natuurbeheer extra maatregelen nemen voor met name kievit en patrijs. Om de weidevogelpopulatie beter te kunnen volgen hebben de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de collectieven een drone aangeschaft. Dat werkt minder verstorend dan wanneer mensen het veld in gaan. De initiatiefnemers hopen de weidevogelpopulatie weer te kunnen laten groeien <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18882160, "identifier": "element_18882160", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe gaat het met de Gelderse weidevogels?<\/a>, artikel Nature Today, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Actieplan akker- en weidevogels Gelderland<\/a>, CLM 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2014<\/a>, Sovon-rapport 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18882165, "identifier": "element_18882165", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Weidevogelbeheer op maat<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer weidevogels met greppel plas-dras<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Behoud grutto met ander weidevogelbeheer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer praktijkkennis over weidevogelbeheer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }