{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600204", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Geitenopfok met CAE-vrije biest", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geitenopfok-met-CAE-vrije-biest-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600204, "identifier": "mediaitem_600204", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geitenopfok-met-CAE-vrije-biest-1.htm", "title": "Geitenopfok met CAE-vrije biest", "lead": "Jonge geiten fok je het best op met geitenbiest. Maar met die biest kun je ook het CAE-virus overdragen op jonge geiten. Een protocol van vier stappen maakt het mogelijk geiten op te fokken met CAE-vrije biest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/9/cid600204_147284272.jpg", "width": 1024, "height": 743, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij het opfokken van jonge geiten wordt het gebruik van geitenbiest aanbevolen omdat de jonge geiten zo specifieke antilichamen binnenkrijgen. Lammeren die geitenbiest krijgen, hebben in het algemeen hogere waarden aan antilichamen in het bloed dan lammeren die met kunstbiest zijn gevoerd. Maar het gebruik van geitenbiest brengt ook het risico met zich mee dat je de lammeren besmet met het CAE-virus (Caprine arthritis encefalitis).<\/p>

Na besmetting met dat virus kunnen geiten langzamerhand vermageren. Dieren krijgen een dorre vacht, er kunnen gewrichtsontstekingen optreden en CAE kan ook de hersenen aantasten. Daarnaast kan de uier worden aangetast waardoor de melkproductie terugloopt.<\/p>

Protocol<\/h2>

Omdat je dit virus niet onschadelijk maakt door pasteurisatie is het belangrijk biest te testen op CAE. In het artikel 'CAE-vrij opfokken kan ook met geitenbiest<\/a>' schrijft vakblad Geitenhouderij dat er een protocol is opgesteld om het verstrekken van CAE-vrije geitenbiest zo praktisch en betrouwbaar mogelijk te maken.<\/p>

Dat protocol bestaat uit drie stappen. De eerste stap is tankmelkonderzoek. Daaruit kun je een beeld krijgen van de CAE-besmetting op het bedrijf. De tweede stap is een voorscreening van drachtige geiten. In de derde stap wordt de biest van de individuele geiten getest. Deze test is na de vorige testen nog steeds nodig, want het risico dat een geit tussen de voorscreening en de biesttest alsnog CAE krijgt, is groot.<\/p>

Biestbank<\/h2>

Het duurt een aantal weken voordat je weet of in de biest van individuele geiten CAE wordt aangetoond. Om de lammeren toch biest te kunnen geven, moet je een biestbank aanleggen. Je vriest de biest in zodat je ze een volgende lammerperiode kunt gebruiken. Als houdbaarheidstermijn voor biest in de vriezer wordt ongeveer één jaar aangehouden.

Geitenhouders Erik en Yvon van Logtestijn hebben het protocol uitgetest bij 280 geiten die aflammerden. Het was veel extra werk, zeggen de geitenhouders in het artikel. Het lukt hen met extra hulp. Voor de opslag van de biest hebben ze een tweede diepvries gekocht. Een diepvries is voor besmette biest, de andere voor CAE-vrije biest. De bokjes krijgen wel CAE-besmette biest. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18882027, "identifier": "element_18882027", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "CAE-vrij opfokken kan ook met geitenbiest<\/a>, artikel Geitenhouderij, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geitenbiest of kunstbiest voor lammeren?<\/a>, artikel Geitenhouderij, augustus 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het belang van bestrijding van CAE<\/a>, artikel GD schaap geit 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goed biestmanagement : hoe pak je dat nou aan...<\/a>, artikel Geitenhouderij 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18882032, "identifier": "element_18882032", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Caprine arthritis encefalitis (CAE)<\/a>, informatie Gezondheidsdienst voor dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "Welzijn Geiten, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "CAE, CL en Paratbc, de drie grote ziekten bij geiten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Virusziekte CAE bij geiten laat zich lastig aantonen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }