{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600307", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Geintegreerde bestrijding van mijten in azalea", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geintegreerde-bestrijding-van-mijten-in-azalea-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600307, "identifier": "mediaitem_600307", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geintegreerde-bestrijding-van-mijten-in-azalea-1.htm", "title": "Geintegreerde bestrijding van mijten in azalea", "lead": "Verschillende mijtensoorten veroorzaken schade in azalea's. Omdat ze lastig te bestrijden zijn, zoeken onderzoekers naar andere aanknopingspunten zoals de inzet van roofmijten en versterking van de plantweerbaarheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/7/cid600307_flowers-2817445_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Azalea's worden aangetast door diverse mijtensoorten zoals spintmijten, weekhuidmijten en galmijten Vooral de weekhuidmijten veroorzaken veel schade. Die mijten zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet ziet. Wil je ze aantonen, dan moet je monsters nemen. Pas na microscopisch onderzoek kun die mijten op naam brengen.<\/p>

Onderzoekers van het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) namen monsters bij verschillende azaleakwekers om in beeld te brengen om welke mijten het gaat. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening bericht erover in het artikel 'Toepassen van IPM-strategie├źn om plaagmijten te bestrijden in azalea<\/a>'.<\/p>

Weekhuidmijten<\/h2>

De meest voorkomende soorten zijn de begoniamijt (Polyphagotarsonemus latus<\/em>) en de cyclamenmijt (Phytonemus pallidus<\/em>). Juist van deze soorten is bekend dat ze veel schade veroorzaken op azalea. Andere soorten die aangetroffen werden, zijn Tarsonemus confusus<\/em>, Tarsonemus bilobatus<\/em> en Xenotarsonemus<\/em> spp. Maar deze soorten richten niet zo veel schade aan.<\/p>

Roofmijt<\/h2>

Om mogelijkheden te vinden die schadelijke mijten te beperken, zijn proeven uitgezet met de roofmijt Amblyseius swirskii<\/em> als bestrijder van de begoniamijt. Uit proeven blijkt dat deze roofmijt in staat is de weekhuidmijtenaantasting te voorkomen en te onderdrukken.<\/p>

Plantweerbaarheid<\/h2>

Omdat de onderzoekers ook wilden weten wat het effect is van de mijtenaantasting op de plantweerbaarheid, hebben ze de niveaus van stressgerelateerde hormonen zoals salicylzuur en jasmijnzuur gemeten. Van die hormonen is bekend dat ze de plantweerbaarheid kunnen versterken. Uit de proeven bleek dat bij voor mijten gevoelige planten de salicylzuurconcentraties stijgen bij aantasting. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18884590, "identifier": "element_18884590", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Monitoring van plagen en nuttigen in de glastuinbouw: weet wat er leeft in je teelt<\/a>, PCS, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Poster geeft tips rond weekhuidmijt-preventie en -controle in azalea<\/a>, artikel Sierteelt&groenvoorziening, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen : toepassing van beschikbare producten en ontwikkeling van nieuwe natuurlijke vijanden<\/a>, Wageningen UR Glastuinbouw, 2010", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18884595, "identifier": "element_18884595", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Begoniamijt<\/a>, beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cyclamenmijt<\/a>, beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Roofmijten<\/a>, beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Koelcel als beschermer van azalea<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, 7 augustus 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }