{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600503", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Geen verband meer tussen longontsteking en pluimveebedrijven", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-verband-meer-tussen-longontsteking-en-pluimveebedrijven-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600503, "identifier": "mediaitem_600503", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-verband-meer-tussen-longontsteking-en-pluimveebedrijven-1.htm", "title": "Geen verband meer tussen longontsteking en pluimveebedrijven", "lead": "De nieuwste resultaten uit het meerjarig onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’ laten wel een verhoogde kans op longsteking zien bij geitenbedrijven, maar niet rond pluimveebedrijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/9/cid600503_shutterstock_269884559_kippen_productie.jpg", "width": 818, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het het meerjarig onderzoek naar de gezondheid van omwonenden rond veehouderijbedrijven zijn nu drie rapporten verschenen. Het eerste rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden<\/a> verscheen in 2016. In 2017 verscheen een tweede rapport<\/a> en in september verscheen een derde rapport<\/a>. Voor dat onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg. Daarnaast worden vragenlijsten ingevuld en resultaten van medisch onderzoek van omwonenden gebruikt.<\/p>

Vaker longontsteking<\/h2>

In 2016 en 2017 bleek dat omwonenden in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen een verhoogd risico hebben op het krijgen van longontsteking. In het studiegebied in Noord-Brabant en Limburg werd 50 à 60% vaker longontsteking gediagnosticeerd dan in vergelijkbare delen van Nederland met minder veehouderij.<\/p>

Het deelrapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III laat zien dat er nog steeds een verband is tussen een verhoogd risico op longontsteking en de nabijheid van een geitenhouderij. Maar het verband tussen het wonen in de buurt van een pluimveehouderij en een verhoogd risico op longontsteking is niet langer duidelijk zichtbaar, behalve bij bedrijven met vleeskuikens.<\/p>

Pluimveehouderij<\/h2>

Dat er rond legpluimveebedrijven geen aantoonbaar verband is, is verrassend, stellen de opstellers van het rapport. Juist daar komt relatief veel fijnstof voor. Eerder werd wel verondersteld dat fijnstof en endotoxinen een rol zouden spelen in het voorkomen van meer longontsteking rondom pluimveehouderijen. Kennelijk was er een andere factor in het spel die in recente jaren is afgenomen. Het is daarom zinvol het voorkomen van longontsteking rondom pluimveehouderijen de komende jaren te blijven volgen.<\/p>

Fijnstof<\/h2>

Ministers Bruno Bruins en Carola Schouten schrijven op 22 oktober in een kamerbrief<\/a> dat de resultaten van het onderzoek geen aanleiding geven om het beleid te wijzigen om de uitstoot van fijnstof rond pluimveehouderijen te verminderen. Naar verwachting wordt het meerjarig onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden in 2021 afgerond. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889530, "identifier": "element_18889530", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kamerbrief met reactie op deelrapport veehouderij en gezondheid van omwonenden<\/a>, 22 oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen<\/a>, rapport Nivel, Universiteit van Utrecht en Wageningen Bioveterinary Research, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)<\/a>, RIVM, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en gezondheid omwonenden<\/a>, rapport RIVM, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Advies Gezondheidsrisico's rond veehouderijen: vervolgadvies<\/a>, Gezondheidraad 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezondheidswinst door schonere lucht<\/a>, Advies Gezondheidsraad 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889537, "identifier": "element_18889537", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)<\/a>, Dossier RIVM", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en luchtkwaliteit, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geen aangepaste normen geurhinder veehouderij<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Halvering uitstoot fijnstof in de pluimveehouderij<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer luchtwegklachten rond veebedrijven<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juli 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }