{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600269", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gedraineerd veen bron van CO₂", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gedraineerd-veen-bron-van-CO2-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600269, "identifier": "mediaitem_600269", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gedraineerd-veen-bron-van-CO2-1.htm", "title": "Gedraineerd veen bron van CO₂", "lead": "Ongeveer 60% van de CO₂ wordt in Nederland vastgelegd in bossen. Maar gedraineerde veengronden stoten bijna twee keer meer CO₂ uit dan wat in bossen wordt vastgelegd. De hoogste uitstoot komt uit gedraineerde veenweidegebieden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/a/cid600269_shutterstock_43898629_sloot_veenweide_NL.jpg", "width": 800, "height": 537, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het broeikasgas CO₂ dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstof of bij de vertering van organische stof, kun je vastleggen in bodem of vegetatie. Uit een studie van CBS en Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat 60% van de vastlegging van koolstof plaatsvindt in bossen. Daarnaast leggen landbouwbodems, met name grasland, CO₂ vast, ongeveer 20% van het totaal. Dat blijkt uit een CBS-rapport over de koolstofhuishouding.<\/a> De onderzoekers brachten de Nederlandse koolstofhuishouding in opdracht van het ministerie van EZ in kaart.<\/p>

Emissie<\/h2>

Maar naast die vastlegging, komt er ook CO₂ vrij uit veengrond. Die emissie is bijna twee keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosystemen samen. Met name goed gedraineerde veenweidegronden zoals je die in Friesland, Drenthe en Zuid-Holland aantreft, produceren veel CO₂. Door de verlaging van de grondwaterstand, oxideert het veen. Het veen wordt afgebroken waardoor CO₂ vrijkomt. Die emissies kunnen oplopen tot ruim 40 ton CO₂ per hectare per jaar, zo meldt Wageningen University & Research in een nieuwsberich<\/a>t.<\/p>

Vernatting<\/h2>

Om de mondiale opwarming door uitstoot van broeikasgassen tot 2 graden te beperken, zal Nederland de CO₂-emissie moeten verminderen en meer CO₂ moeten vastleggen. Wil Nederland hierin slagen, dan staat er nog veel te doen. Onderzoeker Lars Hein stelt in een artikel in Resource<\/a> voor om CO₂ op te slaan in de zeebodem. Bovendien denkt hij dat er elders op de wereld nog veel te bereiken valt. Zo wijst hij op de ruim 15 miljoen hectare veen in Indonesië waarvan de helft al is gedraineerd en dus degradeert. Het is relatief goedkoop het veen daar te vernatten en veenbos terug te planten. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18883645, "identifier": "element_18883645", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Veen-emissie doet opslag in bos teniet<\/a>, artikel Resource, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "The SEEA EEA carbon account for the Netherlands<\/a>, rapport CBS, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het Nederlandse bos als bron van CO₂<\/a>, artikel Vakblad natuur bos landschap, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goed bosbeheer kan bijdragen aan langer vasthouden van CO₂<\/a>, artikel Vakblad Natuur Bos Landschap, december 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opslag CO₂ en de relatie met bosbeheer<\/a>, artikel Vakblad natuur bos landschap, 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Moeras als CO₂-opslag<\/a>, artikel Vakblad natuur bos landschap, 2010", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18883653, "identifier": "element_18883653", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Veengronden stoten wel CO₂ uit, bossen niet<\/a>, nieuwsbericht Wageningen University & Research, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voor CO₂-opslag is een ander bosbeheer nodig<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, augustus 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }